Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
 • Naczelnik Wydziału:
Bożena Karlik, tel. (15) 643 36 52, pok. 403, e-mail: ekznaczelnik@stalowowolski.pl
 • Oświata, projekty nieinfrastrukturalne:
Pok. 401, tel. 15 643 36 53,
 • Oświata:
Pok. 401, tel. 15 643 36 55
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 09:17
 • Inspektor ochrony danych (IOD)

Magdalena Sołtys-Kurek, tel. 15 643 36 35, Pok. 103, e-mail:abi@stalowowolski.pl

Osoby, których dane osobowe przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz przysługujących im praw.

Ochrona danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli:
https://bip.stalowowolski.pl/Ochrona_Danych_Osobowych

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:12
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:18
 Zadania Audytora Wewnętrznego zlecane są osobie spoza Starostwa.

Do zadań audytora należy:
 • niezależne badanie systemów zarządzaniakontroli w starostwie, w tym procedur kontroli zarządczej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz ocenę przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków (czynności zapewniające),
 • przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego,uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
 • przygotowanie programów zadań audytowych oraz przeprowadzenie tych zadańwydziałach starostwa i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 • wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
 • ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 • przedstawienie zaleceń sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
 • czynności dowodowe, w tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
 • ocena wiarygodności sprawozdań finansowych budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:14
 •     Specjalista ds. BHP:
Kamil Kuśmider, Pok. 206, tel. 15 643 36 65, k.kusmider@stalowowolski.pl
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:22
 • Naczelnik Wydziału:
Tomasz Wosk, pokój: 414, tel. (15) 643 36 98, e-mail: tomasz.wosk@stalowowolski.pl
 • Promocja Powiatu:
Pok. 412, tel. (15) 643 36 36
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty nieinfrastrukturalne:
Pok. 412, tel. (15) 643 36 36
 • Kultura, zdrowie, wsparcie kombatantów, ochrona zabytków:
Pok. 408, tel. (15) 643-36-54
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:27
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-05-19 13:05
 • Geolog Powiatowy:
Alicja Zabawa, pok. 303, tel. 15 643 36 05, a.zabawa@stalowowolski.pl
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:09
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-01 14:28
 • Naczelnik Wydziału:
Katarzyna Wieprzęć, tel. (15) 643 36 09, pok. 202, e-mail: naczelnik.transport@stalowowolski.pl
 • stanowiska ds. transportu, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców i zarządzania ruchem na drogach
Pok. 210, tel. 15 643 36 41, e-mail: transport@stalowowolski.pl, ptz@stalowowolski.pl
e-mail: dos1@stalowowolski.pl, dos2@stalowowolski.pl (nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców; nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;  zarządzanie ruchem na drogach powaitowych i gminnych): 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:57
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-10-20 15:09
 • p.o. Naczelnik Wydziału:
p.o. Łukasz Lebioda, tel. (15) 643 36 61, pok. 310, e-mail: mienie@stalowowolski.pl
 • Inwestycje i zamówienia publiczne:
Pok. 311, tel. 15 643 36 27, 15 643 36 61
 • Mienie, rozwój powiatu i zamówienia publiczne:
Pok. 311, tel. 15 643 36 27
 • Informatycy:
Pok. 301, tel. 15 643 36 01, infor@stalowowolski.pl
 • Sprawy administracyjno - gospodarcze
Pok. 308, tel. 15 643 36 28

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:14
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-05-17 15:04
 • Radcowie Prawni:
Pok. 105, tel. 15 643 36 29, e-mail: radca@stalowowolski.pl

 Do zadań Radców Prawnych należy w szczególności:
 • obsługa prawna Rady, Zarządu, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat,
 • nadzór nad stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego przez pracowników Starostwa,
 • opiniowanie projektów umów i porozumień,
 • wydawanie opinii prawnych z zakresu spraw wynikających ze stosunku pracy,
 • wydawanie opinii w sprawach indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest rozwiązanie, zmiana lub wznowienie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów,
 • opiniowanie zawarcia umowy w sprawach majątkowych,
 • opiniowanie pod względem legalności uchwał organów Powiatu,
 • prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych do WSA i NSA wraz z zastępstwem procesowym przed tym Sądem,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty w postępowaniu sądowym,
 • prowadzenie zbioru aktów prawnych,
 • koordynowanie obsługi prawnej przez Radcę wyznaczonego przez Starostę.
  
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:04
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-01-03 10:35

 • Kierownik Kancelarii Niejawnej - tel. 15 643 36 65, e-mail: pczk@stalowowolski.pl, pok. 205
 • Administrator Systemu Teleinformatycznego - tel. 15 643 36 01, e-mail: infor@stalowowolski.pl, pok. 309
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego - tel. 15 643 36 01, e-mail: infor2@stalowowolski.pl, pok. 309
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:26
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-01-03 10:36
 •  Naczelnik Wydziału:
Grzegorz Ruszak, tel. 15 643 36 43, pok. 208, e-mail: komunikacja@stalowowolski.pl
 • Zastępca Naczelnika:
    Dorota Chmiel, pok. 207, tel. 15 643 36 44    
 • Prawa jazdy
Pok. 201, 209, tel. 15 643 36 37, 15 643 36 40, 15 643 36 42, prawojazdy@stalowowolski.pl
 • Rejestracja Pojazdów
Pok. 211, tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46, rejestracja@stalowowolski.plOd dnia 04 stycznia 2021 r. bezpośrednia obsługa klientów urzędu we wszystkich sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w systemie internetowej rezerwacji za pośrednictwem strony https://kolejka.stalowowolski.pl

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:45
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-07-01 11:57
 • Skarbnik Powiatu - nadzór nad działalnością Wydziału:
Elżbieta Kulpa, pok. 116, tel. (15) 643 36 32, e-mail: budzet@stalowowolski.pl
 •     Budżet
Pok. 110, tel. 15 643 36 25
 • Księgowość
Pok. 110,111, tel. 15 643 36 25, 15 643 36 31
 • Finanse i sprawozdawczość:
Pok. 111, tel. 15 643 36 31
 • Księgowość:
Pok. 112, tel. 15 643 36 30

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:37
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-01-02 10:15
 • Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy:
Andrzej Winiarczyk, tel. (15) 643 36 11, pok. 318, e-mail: geopow@stalowowolski.pl
 • Zastępca Naczelnika, geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
Artur Gierak, pok. 319, tel. 15 643 36 12, geodezja@stalowowolski.pl
 • Ewidencja gruntów i budynków - Stalowa Wola:
Pok. 13, 16, tel. 15 643 36 16, 15 643 36 20
 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy: Bojanów i Pysznica:
Pok. 14, tel. 15 643 36 21
 • Ewidencja gruntów i budynków - miasto Zaklików, gmina Zaklików (obszar wiejski):
 Pok. 13, tel. 15 643 36 16
 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy:  Zaleszany i  Radomyśl n/Sanem:
Pok. 15, tel. 15 643 36 18
 • Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
Pok. 313, tel. 15 643 37 08
 • Gospodarka nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa:
Pok. 314, tel. 15 643 36 13
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych:
Pok. 317, tel. 15 643 36 17
 • Koordynowanie uytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
Pok. 316, tel. 15 643 36 15
 • Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT.
Pok. 315, tel. 15 643 36 17

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (PODGiK)
 • Kierownik PODGiK
Tomasz Grobel, pok. 11, tel. 15 643 36 58, podgikvii@stalowowolski.pl
 • Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
Pok. 9, tel. 15 643 36 10
 • Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej:
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym:
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie "Ośrodek":
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym:
Pok. 2, tel. 15 643 36 24 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:08
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-01-04 14:08
 • Naczelnik Wydziału:
Dorota Trela, pok. 421, tel. (15) 643 36 63, kontrola@stalowowolski.pl
 •  Kontrola:
pok. 419, tel. (15) 640 45 64
 • Windykacja i egzekucja administracyjna:
 pok. 420, tel. (15) 643 36 00, windykacja@stalowowolski.pl
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:01
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-05-12 14:58
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Piotr Dąbrowski, pokój 312, tel. 15 643 36 60, e-mail: rzecznik@stalowowolski.pl

 Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • w sprawach o ochronę konsumentów powiatowy rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów, a także wstępować, za ich zgodą, do postępowań w tych sprawach w każdym ich stadium;
 • możliwość przedstawiania sądowi istotnego poglądu dla sprawy w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 • przedkładanie Staroście w terminie do dnia 31 marca każdego roku do zaopiniowania rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie go Prezesowi Urzędu w terminie 7 dni od zaopiniowania przez Starostę;
 • Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:06
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-04-12 11:59
 • Naczelnik Wydziału
Witold Tutak, pok. 306, tel. 15 643 36 62, srodowisko@stalowowolski.pl
 • Zastępca Naczelnika
Hubert Karwan, pok. 304, tel. 15 643 36 47, lasy@stalowowolski.pl
 • Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi:
Pok. 303, tel. 15 643 36 05
 • Gospodarka odpadami:
Pok. 307, tel. 15 643 36 04
 • Lasy, łowiectwo, ochrona przyrody:
Pok. 304, tel. 15 643 36 47
 • Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa:
Pok. 304, tel. 15 643 36 47, tel. kom. 530 310 056
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:31
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-05-17 11:02
 • Sekretarz Powiatu - nadzór nad pracą Wydziału:
Krzysztof Żminda, tel. (15) 643 36 07, pokój 102, e-mail: org@stalowowolski.pl
 • Obsługa Zarządu Powiatu:
Pok. 114, tel. 15 643 37 45, zarzad@stalowowolski.pl
 • Zezwalanie na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich:
Pok. 114, tel. 15 643 37 45, obywatelskie@stalowowolski.pl
 • Obsługa Rady Powiatu
Pok. 103, tel. 15 643 36 56, rada@stalowowolski.pl
 • Koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej:
Pok. 103, tel. 15 643 36 56, rada@stalowowolski.pl
 • Sprawy Osobowe:
Pok. 101, tel. 15 643 36 26
 • Biuro Rzeczy Znalezionych:
pokój 114, tel. 15 643 37 45, obywatelskie@stalowowolski.pl
 • Sprawy stowarzyszeń i fundacji:
Pok. 103, tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 • Kancelaria Ogólna:
Pok. 10, tel. 15 643 36 33
 • Obsługa Sekretariatu Starostów:
Pok. 108, tel. 15 643 37 09, fax: 15 643 36 02, powiat@stalowowolski.pl
 • Zarządzanie Kryzysowe, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
Pok. 204, 205, 206, tel. 15 643 36 65, fax: 15 643 37 07
 • Zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne:
Pok. 204, 205, 206, tel. 15 643 37 07, fax: 15 643 37 07
 • Sprawy obronne i obrona cywilna, Kierownik Kancelarii Niejawnej:
Pok. 204, 205, 206, tel. 15 643 36 64, fax: 15 643 37 07

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:05
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-05-23 15:00
 • Naczelnik Wydziału:
Grzegorz Janiec, tel. (15) 643 36 50, pok. 411, e-mail: archbud@stalowowolski.pl
 • Zastępca Naczelnika (gmina Stalowa Wola/ osiedla: Widok, Rozwadów, Sochy, Śródmieście, Centralne, Młodynie):
Aleksandra Stróż, tel. (15) 643 36 48, pok. 410
 • Administracja Budowlana/ gmina Stalowa Wola (osiedla : Poręby, Pławo, Na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Zasanie, Energetyków), zaświadczenia o samodzielności lokali:
Pok. 410, tel. 15 643 36 48
 • Administracja Budowlana/ gmina Stalowa Wola (osiedla: Podlesie, Fabryczne, Metalowców, Hutnik, Chyły, Energetyków, Teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Teren Huty Stalowa Wola):
Pok. 410, tel. 15 643 36 48
 • Administracja Budowlana/ gmina Stalowa Wola (osiedla: Sochy, Karnaty, Piaski, Posanie, Charzewice):
Pok. 409, tel. 15 643 36 49
 • Administracja Budowlana / Gmina Zaleszany:
Pok. 409, tel. 15 643 36 49
 • Administracja Budowlana / Pysznica:
Pok. 415, tel. 15 643 35 63
 • Administracja Budowlana / Gmina Radomyśl nad Sanem:
Pok. 416, tel. 15 643 36 51
 • Administracja Budowlana/ Gmina Zaklików:
Pok. 416, tel. 15 643 36 51
 • Administracja Budowlana / Gmina Bojanów:
Pok. 416, tel. 15 643 36 51


więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:43
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-10-24 14:43
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 16 kwietnia 2024r. 09:04:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.