Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji należy w szczególności:
1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie kompetencji Starosty,
2) przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego w zakresie:
a) zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
zagospodarowania działki lub terenu i udzielenia pozwolenia na budowę,
b) odmowy zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu
zagospodarowania działki lub terenu i udzielenia pozwolenia na budowę lub
wykonanie robót budowlanych,
c) zmiany pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego
projektu,
d) przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
e) rozstrzygnięcia o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub
nieruchomości i określenia granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania z tej
nieruchomości w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych,
f) zezwolenia na realizację inwestycji drogowych dla dróg gminnych i powiatowych- w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)
o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
powiatowych,
g) udzielania bądź odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–
budowlanych po wcześniejszym uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra;
3) przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zawiadamianie tych organów o nieprawidłowościach stwierdzonych przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektu budowlanego,
4) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o przepisy wykonawcze,
5) przyjmowanie zgłoszeń o budowie i wykonywaniu robót budowlanych, zgłoszeńz projektem budowlanym oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, oraz wnoszenie w uzasadnionych przypadkach w formie decyzji administracyjnej - sprzeciwu w tych sprawach,
6) sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowych planów mzagospodarowania przestrzennego, wymogami ochrony środowiska, wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymogami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisami techniczno - budowlanymi,
7) sprawdzanie kompletności projektu oraz zachowania jego właściwej formy tj. papierowej lub elektronicznej w oparciu o wytyczne zawarte w przepisach wykonawczych, jak również posiadania stosowych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń – wynikających z przepisów wykonawczych,
8) nakładanie w formie postanowienia w wyznaczonym terminie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie zagospodarowania działki lub terenu,
9) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz ich przekazywanie do organu wyższego stopnia w terminie do piątego dnia każdego miesiąca,
10) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu Prawa budowlanego w sprawach:
a) wznowienia postępowania,
b) uchylenia decyzji,
c) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji;
11) wydawanie inwestorom dzienników budowy lub rozbiórki,
12) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i zgłaszanie sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach w tych sprawach,
13) uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
14) wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych,
15) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
16) przekazywanie kopii decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii projektu zagospodarowania obiektów kubaturowych do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:45
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-07-01 11:57
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 09 czerwca 2023r. 04:27:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.