Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
 • Naczelnik Wydziału:
Alicja Mach, tel. (15) 643 36 06, pok. 310, e-mail: mienie@stalowowolski.pl
 • Inwestycje i zamówienia publiczne:
Pok. 311, tel. 15 643 36 27, 15 643 36 61
 • Mienie, rozwój powiatu i zamówienia publiczne:
Pok. 311, tel. 15 643 36 27
 • Informatycy:
Pok. 309, tel. 15 643 36 01, infor@stalowowolski.pl
 • Sprawy administracyjno - gospodarcze
Pok. 308, tel. 15 643 36 28

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:14
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-17 13:52
 • Naczelnik Wydziału
Witold Tutak, pok. 306, tel. 15 643 36 62, srodowisko@stalowowolski.pl
 • Zastępca Naczelnika
Hubert Karwan, pok. 304, tel. 15 643 36 47, lasy@stalowowolski.pl
 • Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi:
Pok. 303, tel. 15 643 36 05
 • Gospodarka odpadami:
Pok. 302, tel. 15 643 36 04
 • Lasy, łowiectwo, ochrona przyrody:
Pok. 304, tel. 15 643 36 47
 • Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa:
Pok. 304, tel. 15 643 36 47, tel. kom. 530 310 056
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:31
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-17 13:52
 • Naczelnik Wydziału:
Grzegorz Janiec, tel. (15) 643 36 50, pok. 411, e-mail: archbud@stalowowolski.pl
 • Administracja Budowlana / Gmina Zaleszany:
Pok. 409, tel. 15 643 36 49
 • Administracja Budowlana / Pysznica:
Pok. 409, tel. 15 643 36 49
 • Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Sochy, Posanie, Karnaty, Poręby, Pławo, Na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Zasanie, Energetyków):
Pok. 410, tel. 15 643 36 48
 • Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Śródmieście, Pławo, Centralne, Fabryczne, Na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Metalowców):
Pok. 410, tel. 15 643 36 48
 • Administracja Budowlana / Gmina Stalowa Wola: os. Poręby, Rozwadów, Charzewice, Piaski, Dolina, Młodynie, Widok):
Pok. 410, tel. 15 643 36 48
 • Administracja Budowlana / Gmina Radomyśl nad Sanem:
Pok. 301, tel. 15 643 36 51
 • Administracja Budowlana/ Gmina Zaklików:
Pok. 301, tel. 15 643 36 51
 • Administracja Budowlana / Gmina Bojanów, Gm. Stalowa Wola – zaświadczenia o samodzielności lokali:
Pok. 301, tel. 15 643 36 51

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:43
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-17 13:52
 • Skarbnik Powiatu - nadzór nad działalnością Wydziału:
Elżbieta Kulpa, pok. 116, tel. (15) 643 36 32, e-mail: budzet@stalowowolski.pl
 •     Budżet
Pok. 110, tel. 15 643 36 25
 • Księgowość
Pok. 110,111, tel. 15 643 36 25, 15 643 36 31
 • Finanse i sprawozdawczość:
Pok. 111, tel. 15 643 36 31
 • Księgowość:
Pok. 112, tel. 15 643 36 30
 • Windykacja i egzekucja administracyjna:
Pok. 115, tel. 15 643 36 00, windykacja@stalowowolski.pl

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:37
 • Naczelnik Wydziału:
Bożena Karlik, tel. (15) 643 36 52, pok. 403, e-mail: ekznaczelnik@stalowowolski.pl
 • Oświata, projekty nieinfrastrukturalne:
Pok. 401, tel. 15 643 36 53,
 • Oświata:
Pok. 401, tel. 15 643 36 55
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 09:17
 • Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy:
Andrzej Winiarczyk, tel. (15) 643 36 11, pok. 318, e-mail: geopow@stalowowolski.pl
 • Ewidencja gruntów i budynków - Stalowa Wola:
Pok. 13, tel. 15 643 36 16
 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy: Bojanów i Pysznica:
Pok. 14, tel. 15 643 36 21
 • Ewidencja gruntów i budynków - miasto Zaklików, gmina Zaklików (obszar wiejski):
 Pok. 13, tel. 15 643 36 16
 • Ewidencja gruntów i budynków - Gminy:  Zaleszany i  Radomyśl n/Sanem:
Pok. 15, tel. 15 643 36 18
 • Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
Artur Gierak - Zastępca Naczelnika, pok. 319, tel. 15 643 36 12, geodezja@stalowowolski.pl
 • Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków:
Pok. 313, tel. 15 643 37 08
 • Gospodarka nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa:
Pok. 314, tel. 15 643 36 13
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych:
Pok. 317, tel. 15 643 36 17
 • Koordynowanie uytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
Pok. 316, tel. 15 643 36 15
 • Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT.
Pok. 315, tel. 15 643 36 17

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ (PODGiK)
 • Kierownik PODGiK
Tomasz Grobel, pok. 11, tel. 15 643 36 58, podgikvii@stalowowolski.pl
 • Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
Pok. 9, tel. 15 643 36 10
 • Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej:
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym:
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie "Ośrodek":
Pok. 12, tel. 15 643 36 23
 • Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym:
Pok. 2, tel. 15 643 36 24 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:08
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-17 13:54
 • Radcowie Prawni:
Pok. 105, tel. 15 643 36 29, e-mail: radca@stalowowolski.pl

 Do zadań Radców Prawnych należy w szczególności:
 • obsługa prawna Rady, Zarządu, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat,
 • nadzór nad stosowaniem przepisów postępowania administracyjnego przez pracowników Starostwa,
 • opiniowanie projektów umów i porozumień,
 • wydawanie opinii prawnych z zakresu spraw wynikających ze stosunku pracy,
 • wydawanie opinii w sprawach indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,
 • uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest rozwiązanie, zmiana lub wznowienie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów,
 • opiniowanie zawarcia umowy w sprawach majątkowych,
 • opiniowanie pod względem legalności uchwał organów Powiatu,
 • prowadzenie spraw związanych z zaskarżaniem decyzji administracyjnych do WSA i NSA wraz z zastępstwem procesowym przed tym Sądem,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Starosty w postępowaniu sądowym,
 • prowadzenie zbioru aktów prawnych,
 • koordynowanie obsługi prawnej przez Radcę wyznaczonego przez Starostę.   
  
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:04
 • Inspektor ochrony danych (IOD)

Magdalena Sołtys-Kurek, tel. 15 643 36 35, Pok. 103, e-mail:abi@stalowowolski.pl

Osoby, których dane osobowe przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz przysługujących im praw.

Ochrona danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli:
https://bip.stalowowolski.pl/Ochrona_Danych_Osobowych

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:12
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:18
 Zadania Audytora Wewnętrznego zlecane są osobie spoza Starostwa.

Do zadań audytora należy:
 • niezależne badanie systemów zarządzaniakontroli w starostwie, w tym procedur kontroli zarządczej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów oraz ocenę przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków (czynności zapewniające),
 • przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego,uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
 • przygotowanie programów zadań audytowych oraz przeprowadzenie tych zadańwydziałach starostwa i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 • wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
 • ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
 • przedstawienie zaleceń sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
 • czynności dowodowe, w tym składanie wniosków mające na celu usprawnienie funkcjonowania starostwa,
 • ocena wiarygodności sprawozdań finansowych budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:14
 •     Specjalista ds. BHP:
Kamil Kuśmider, Pok. 206, tel. 15 643 36 65, k.kusmider@stalowowolski.pl
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:22

 • Kierownik Kancelarii Niejawnej - tel. 15 643 36 65, e-mail: pczk@stalowowolski.pl, pok. 205
 • Administrator Systemu Teleinformatycznego - tel. 15 643 36 01, e-mail: infor@stalowowolski.pl, pok. 309
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego - tel. 15 643 36 01, pok. 309
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:26
 • Sekretarz Powiatu - nadzór nad pracą Wydziału:
Krzysztof Żminda, tel. (15) 643 36 07, pokój 102, e-mail: org@stalowowolski.pl
 • Obsługa Zarządu Powiatu:
Pok. 103, tel. 15 643 36 56, zarzad@stalowowolski.pl
 • Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej, sprawy organizacyjne:
Pok. 103, tel. 15 643 36 56, rada@stalowowolski.pl
 • Sprawy Osobowe:
Pok. 101, tel. 15 643 36 26
 • Sprawy społeczne (zezwalanie na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich, biuro rzeczy znalezionych), sprawy organizacyjne
pokój 203, tel. 15 643 37 45, obywatelskie@stalowowolski.pl
 • Sprawy stowarzyszeń i fundacji, sprawy organizacyjne:
Pok. 103, tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 • Kancelaria Ogólna
Pok. 10, tel. 15 643 36 33
 • Obsługa Sekretariatu Starostów
Pok. 108, tel. 15 643 37 09, fax: 15 643 36 02, powiat@stalowowolski.pl
 • Zarządzanie Kryzysowe
Pok. 204, 205, 206, tel. 15 643 36 65, fax: 15 643 37 07
 • Sprawy obronne i obrona cywilna, Kierownik Kancelarii Niejawnej, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Pok. 204, 205, 206, tel. 15 643 36 65, fax: 15 643 37 07

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:05
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-05-04 14:03
 • Geolog Powiatowy:
Alicja Zabawa, pok. 303, tel. 15 643 36 05, a.zabawa@stalowowolski.pl
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:09
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-01 14:28
 •  Naczelnik Wydziału:
Grzegorz Ruszak, tel. 15 643 36 43, pok. 208, e-mail: komunikacja@stalowowolski.pl
 • Zastępca Naczelnika:
    Dorota Chmiel, pok. 207, tel. 15 643 36 44    
 • Prawa jazdy
Pok. 201, 209, tel. 15 643 36 37, 15 643 36 40, 15 643 36 42, prawojazdy@stalowowolski.pl
 • Rejestracja Pojazdów
Pok. 211, tel. 15 643 36 38, 15 643 36 39, 15 643 36 45, 15 643 36 46, rejestracja@stalowowolski.plOd dnia 04 stycznia 2021 r. bezpośrednia obsługa klientów urzędu we wszystkich sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w systemie internetowej rezerwacji za pośrednictwem strony https://kolejka.stalowowolski.pl

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:45
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-02-01 14:30
 • Naczelnik Wydziału:
Tomasz Wosk, pokój: 114, tel. (15) 643 36 98, e-mail: tomasz.wosk@stalowowolski.pl
 • Promocja Powiatu:
Pok. 412, tel. (15) 643 36 36
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty nieinfrastrukturalne:
Pok. 412, tel. (15) 643 36 36
 • Kultura, zdrowie, wsparcie kombatantów, ochrona zabytków:
Pok. 408, tel. (15) 643-36-54
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 10:27
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-03-01 12:50
 • Naczelnik Wydziału:
Katarzyna Wieprzęć, tel. (15) 643 36 09, pok. 202, e-mail: k.wieprzec@stalowowolski.pl
 • stanowiska ds. transportu, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców i zarządzania ruchem na drogach
Pok. 210, tel. 15 643 36 41, e-mail: transport@stalowowolski.pl, ptz@stalowowolski.pl
e-mail: dos1@stalowowolski.pl, dos2@stalowowolski.pl (nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców; nadzór nad stacjami kontroli pojazdów;  zarządzanie ruchem na drogach powaitowych i gminnych): 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 11:57
Modyfikacja Łukasz Miklus 2021-06-07 14:52
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Agnieszka Kolba, tel. 15 643 36 60, pokój 312, e-mail: rzecznik@stalowowolski.pl

 Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • przedkładanie Staroście w terminie w terminie do dnia 31 marca każdego roku do zaopiniowania rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie go Prezesowi Urzędu w terminie 7 dni od zaopiniowania przez Starostę,
 • prowadzenie edukacji konsumenckiej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:06
Modyfikacja Łukasz Miklus 2021-04-14 12:25
 • Kierownik Referatu:
Dorota Trela, pok. 307, tel. (15) 643 36 63, kontrola2@stalowowolski.pl
 •  Kontrola:
pok. 307, tel. (15) 643 36 63
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 12:01
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-09-22 13:13
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 18 października 2021r. 15:15:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.