Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

1.  Rejestry:
 • uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego, (dostępny w Biuletynie)
 • uchwał Zarządu Powiatu Stalowowolskiego, (dostępny w Biuletynie)
 • interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Rady Powiatu Stalowowolskiego,
 • aktów prawa miejscowego,
 • zarządzeń Starosty Stalowowolskiego (dostępny w Biuletynie),
 • udzielonych upoważnień i pełnomocnictw,
 • przesyłek przychodzących i wychodzących, w tym rejestry pocztowe,
 • skarg i wniosków,
 • spisów zdawczo - odbiorczych Archiwum Zakładowego,
 • zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób,
 • wydanych zaświadczeń na niezarobkowy transport krajowy,
 • wniosków o pozwolenie na budowę,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • wydanych dzienników budowy,
 • zgłoszeń na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego (dostępny w biuletynie),
 • sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 • rejestr posiadaczy roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE,
 • geologicznych materiałów archiwalnych,
 • użytkowników wieczystych i zarządców osób fizycznych i podmiotów,
 • zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • rejestr umów zawartych przez Powiat,
 • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych,
 • rejestr umów powierzenia danych osobowych,
 • rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr kategorii przetwarzania danych;

2.  Ewidencje:
 •     stowarzyszeń (dostępna w Biuletynie)
 •     kierowców,
 •     pojazdów,
 •     instruktorów nauki jazdy,
 •     akt osobowych,
 •     upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 •     kontroli zewnętrznych,
 •     gruntów i budynków.

3. Inne:
 •     publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 17:11
1. Archiwa ogólne:
 •     Archiwum Zakładowe.
2. Archiwa wydzielone:
 •     Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 •     Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 •     Archiwum Geologiczne.
 •     Archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu.
3. Materiały przechowywane przez Archiwa:
 • Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Zasób archiwum podzielony jest na następujące grupy rzeczowe: mapy, operaty prawne dotyczące ewidencji gruntów oraz operaty zasobu bazowego, przejściowego i użytkowego. Przechowuje dokumenty z lat 1946 - bieżącego roku oraz mapy z lat 1900 - bieżącego roku.
 • Archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
W archiwum wydziału przechowywane są:

- rejestry gruntów z lat 1968 -2006,
- wyodrębnione akty własności ziemi z lat 1971 - 1980,
- wyodrębnione materiały katastralne z lat 1945 - 1968,
- dowody zmian w ewidencji gruntów z lat 1968 - 2001,
- mapy sytuacyjno-wysokościowe 1970-1990.
 • Archiwum Geologiczne:
Archiwum przechowuje dokumenty geologiczne, w tym dokumentację geologiczną z zakresu geologii surowcowej (złożowej), geologii inżynierskiej i hydrogeologii od 1999 roku do roku bieżącego.
 • Archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu:
W archiwum przechowywane są dokumenty dotyczące ewidencji i rejestracji pojazdów z lat 1993 - bieżącego roku oraz praw jazdy z lat 1953 - bieżącego roku.
 • Archiwum Zakładowe:
Przechowuje i zabezpiecza pozostałe materiały powstałe w wyniku działalności Urzędu Rejonowego z lat 1990 - 1998 oraz Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli z lat 1999 do bieżącego roku (przekazazaniu do archiwum podlegają akta spraw ostatecznie zakończonych po upływie dwóch lat od ich zakończenia).
Podstawy prawne działalności archiwów:

    - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie.
   - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
    - Zarządzenie Nr 48/2016Starosty Stalowowolskiego z dnia 23 listopada 2016 rokuw sprawie organizacji pracy Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
 
 • Udostępnianie akt z archiwum zakładowego:
Placówki naukowe, instytucje środków masowego przekazu i inne instytucje mogą wystąpić z wnioskiem o udostępnienie akt przechowywanych w archiwum zakładowym do Starosty Stalowowolskiego. Akta udostępnione są do wglądu tylko w lokalu archiwum.
Pozostałe osoby których dokumenty przechowywane w archiwum dotyczą lub które żądają udostępnienia informacji publicznej mogą uzystać do nich wgląd lub ich kserokopii poprzez pracowników wydziałów merytorycznych.

Za wykonanie kserokopii dokumentów lub stwierdzenie ich zgodności z oryginałem zostanie pobrana opłata w wysokości określonej przepisami prawa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM W STAROSTWIE POWIATOWYM W STALOWEJ WOLI - KLIKNIJ WIĘCEJ...


więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2020-11-19 17:15
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-05-16 14:45
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2024r. 14:02:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.