Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Informacja o czynnościach ustalenia granic działek nr: 438/5, 539 w obr. 0006-Obojna, jednostka ewidencyjna Zaleszany Wed, 07 Jun 2023 15:26:28 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działek nr: 376/21, 314, 315, 318 w obr. 0006-Obojna, jednostka ewidencyjna Zaleszany Wed, 07 Jun 2023 15:24:08 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o czynnościach ustalenia granicy działki nr 588/5 z działką nr 589 w obr. 0007-Stany, jednostka ewidencyjna Bojanów Wed, 07 Jun 2023 15:21:43 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 14 czerwca 2023 r. Wed, 07 Jun 2023 14:19:10 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 15 czerwca 2023 r. Wed, 07 Jun 2023 14:18:53 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 13 czerwca 2023 r. Wed, 07 Jun 2023 14:18:20 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 12 czerwca 2023 r. Wed, 07 Jun 2023 14:13:24 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... L Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego - 19 czerwca 2023 r. Wed, 07 Jun 2023 14:08:39 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-64 ... Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja sali gimnastycznej i budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1 oraz modernizacja sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli”. Wed, 07 Jun 2023 12:17:36 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja sali gimnastycznej i budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1 oraz modernizacja sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli”.... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki nr 480, położonej w obrębie ewid. nr 0009- Rzeczyca Długa, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem Wed, 07 Jun 2023 12:06:17 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym GN.6620.4.37.2023.JM Wed, 07 Jun 2023 10:30:29 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 6 czerwca 2023 roku Tue, 06 Jun 2023 15:18:10 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego ... Informacja Zarządu za rok 2022 sporządzona na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Tue, 06 Jun 2023 09:59:38 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-134 ... Wykaz rzeczy przyjętych w 2018 r. Fri, 02 Jun 2023 13:53:22 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... Wykaz rzeczy przyjętych w 2023 r. Fri, 02 Jun 2023 13:50:39 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.6821.9.2020.DK Fri, 02 Jun 2023 10:06:56 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Obwieszczenie o decyzji nr 172/2023 Tue, 30 May 2023 15:29:58 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Obwieszczenie... Obwieszczenie o złożeniu wniosku Tue, 30 May 2023 15:15:37 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Obwieszczenie ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30.05.2023 r. Tue, 30 May 2023 15:12:10 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-121 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30.05.2023 r.... Obwieszczenie o złożeniu wniosku Tue, 30 May 2023 15:09:58 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Obwieszczenie ... Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ograniczeniu korzystania z działki 106 obr. Kłyżów gm. Pysznica Tue, 30 May 2023 14:43:55 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ograniczeniu korzystania z działki 1447 obr. Pilchów gm. Zaleszany Tue, 30 May 2023 14:39:10 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki nr 1483 z działkami nr 1437/2 i nr 1481 w obrębie Kotowa Wola, jednostka ewidencyjna Zaleszany Tue, 30 May 2023 10:51:25 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Uchwała w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2022 Tue, 30 May 2023 10:11:21 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-134 ... Uchwały Zarządu Powiatu 2022/2023 Tue, 30 May 2023 07:57:25 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-73 Numer uchwały Data podjęcia Tytuł 167/1089/2022 5 stycznia 2022 r. dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy......