Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Dane teleadresowe Thu, 22 Sep 2022 11:26:45 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ... Informacja o czynnościach ustalenia granicy działki nr 1233 z działkami nr 1239, 1242/1, 1242/2, 1245 w obrębie 0009-Rzeczyca Długa, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem Thu, 22 Sep 2022 10:28:36 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 872 Wed, 21 Sep 2022 14:47:02 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-83 ... Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach inwestycji "Uszczelnienie, podwyższenie, modernizacja korpusu wału lewego rzeki San na terenie gminy Stalowa Wola i Zaleszany. Wed, 21 Sep 2022 14:41:32 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-83 ... Zapytanie ofertowe nr GN.6620.4.60.2022.JM Wed, 21 Sep 2022 14:34:25 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Zapytanie ofertowe nr GN.6620.4.59.2022.JM Wed, 21 Sep 2022 14:32:06 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa-Gielnia w miejscowości Lipa, Gielnia Wed, 21 Sep 2022 14:26:03 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Informacja o czynnościach ustalenia granicy działek ewidencyjnych w obrębie 0005-Nowiny, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem Wed, 21 Sep 2022 14:17:43 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Dyżury Radnych, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Wed, 21 Sep 2022 12:25:14 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-130 ... Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz urządzeń peryferyjnych” (III) w zakresie dostawy zestawów komputerowych oraz monitorów do pracy biurowej oraz obróbki map cyfrowych i obsługi oprogramowania geodezyjnego. Tue, 20 Sep 2022 13:18:31 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 POWIAT STALOWOWOLSKI zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...... Ogłoszenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej za działkę 114_6 obr. Pysznica Tue, 20 Sep 2022 12:52:57 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Uchwały Zarządu Powiatu 2022 Tue, 20 Sep 2022 08:43:56 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-73 Numer uchwały Data podjęcia Tytuł 167/1089/2022 5 stycznia 2022 r. dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy...... Petycje rozpatrywane w latach 2020-2021 Mon, 19 Sep 2022 15:41:31 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-102 https://bip.stalowowolski.pl/fck_pliki/Petycja_szczepienia.pdf... Petycje rozpatrywane w latach 2022-2023 Mon, 19 Sep 2022 15:40:52 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-102 ... Wycena nieruchomości Mon, 19 Sep 2022 13:23:05 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 28.09.2022 r. Mon, 19 Sep 2022 13:12:08 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 27.09.2022 r. Mon, 19 Sep 2022 13:11:41 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 26.09.2022 r. Mon, 19 Sep 2022 13:11:15 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 22.09.2022 r. Mon, 19 Sep 2022 13:10:56 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... XLI Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego - 29 września 2022 r. Mon, 19 Sep 2022 13:10:19 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-64 ... Protokoły Mon, 19 Sep 2022 09:58:53 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-72 1/2018 z dnia 22 listoapda 2018 r. 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 4/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 6/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 7/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 8/2018 z dnia 20 grudnia 2018...... Wycena nieruchomości Fri, 16 Sep 2022 10:41:54 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Pierwsza rejestracja nowego pojazdu Thu, 15 Sep 2022 09:59:54 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-59 ... Zarządzenia Starosty w 2022 roku Wed, 14 Sep 2022 14:39:36 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 2006 obr. Jastkowice Tue, 13 Sep 2022 15:03:13 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ...