Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Protokoły Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Fri, 24 Sep 2021 08:48:52 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 7 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2018 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 7 grudnia 2018 r. Protokół Nr 3/2019 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 18...... Zarządzenia Starosty w 2021 roku Thu, 23 Sep 2021 12:32:15 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Protokoły Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Thu, 23 Sep 2021 07:58:55 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej z dnia 04 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2019 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/2019 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy...... Zapytanie ofertowe pn.:"Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15 - II" Wed, 22 Sep 2021 14:21:05 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Przegląd i konserwacja wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności klimatyzatorów oraz innych urządzeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”. Wed, 22 Sep 2021 13:16:58 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Referat Kontroli Wed, 22 Sep 2021 13:13:24 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-50  Do zadań Referatu Kontroli należy w szczególności: 1) w zakresie kontroli: opracowywanie planów kontroli i tez do kontroli, przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu, przeprowadzanie kontroli w Wydziałach Starostwa, sporządzanie...... Protokoły Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Wed, 22 Sep 2021 09:55:12 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 6 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2019 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 21 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/2019 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 18...... Wycena nieruchomości Tue, 21 Sep 2021 12:44:46 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 239 w obr. 0003-Kotowa Wola, jednostka ewidencyjna Zaleszany Tue, 21 Sep 2021 10:52:47 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tue, 21 Sep 2021 09:00:21 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 5 grudnia 2018 roku. Protokół Nr 2/2019 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 22 stycznia 2019 roku. Protokół Nr 3/2019...... Wykaz rzeczy przekazanych w 2021 roku Mon, 20 Sep 2021 14:00:54 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli II Mon, 20 Sep 2021 12:48:58 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli Mon, 20 Sep 2021 11:55:12 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego - Informacja Mon, 20 Sep 2021 11:01:51 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-132 ... Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.14.2021.DK Fri, 17 Sep 2021 13:16:04 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Wykaz jednostek organizacyjnych Fri, 17 Sep 2021 11:59:58 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Dyżury Radnych, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Thu, 16 Sep 2021 14:33:25 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-130 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z dz. 1436 oraz 1286 Zdziechowice Drugie Thu, 16 Sep 2021 12:00:49 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z dz. 3443 obr Zaklików Thu, 16 Sep 2021 11:55:23 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z dz. 738_11 Bojanów Thu, 16 Sep 2021 11:54:13 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 269 w obrębie 0013-Zalesie, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem Wed, 15 Sep 2021 14:27:18 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 20.09.2021 r. Wed, 15 Sep 2021 14:19:32 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 22.09.2021 r. Wed, 15 Sep 2021 14:19:22 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 23.09.2021 r. Wed, 15 Sep 2021 14:19:03 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 21.09.2021 r. Wed, 15 Sep 2021 14:18:52 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ...