Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli obowiązujący od 1.01.2022 r. Fri, 24 Jun 2022 08:51:27 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-52 ... Uchwały Zarządu Powiatu 2022 Fri, 24 Jun 2022 08:42:24 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-73 Numer uchwały Data podjęcia Tytuł 167/1089/2022 5 stycznia 2022 r. dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy...... Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 1873 obr. 3 Kotowa Wola Thu, 23 Jun 2022 07:46:57 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego GN.6620.4.37.2022.JM Wed, 22 Jun 2022 09:00:54 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki nr 325/1 z działkami: 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325/2, 326, 327/1, 327/2, 335/3 w obrębie 0006-Studzieniec, jednostka ewidencyjna Pysznica Wed, 22 Jun 2022 08:48:37 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Interpelacje i zapytania Radnych VI kadencji Wed, 22 Jun 2022 07:48:41 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-65 Lp.                    Zgłaszający Data zgłoszenia Treść wniosku, interpelacji, zapytania Udzielona odpowiedź 5/2018 Radny Marek Pater 08.12.2018 dotyczy śliskości...... Protokoły Rady Powiatu Stalowowolskiego VI kadencji Tue, 21 Jun 2022 10:49:15 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-62 PROTOKÓŁ WYNIKI GŁOSOWAŃ Protokół Nr I/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. Rady Powiatu Stalowowolskiego. - Protokół Nr II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. Rady Powiatu...... „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I (II)” Mon, 20 Jun 2022 14:41:56 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Harmonogram Mon, 20 Jun 2022 14:29:01 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-40 ... Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2021 Mon, 20 Jun 2022 11:28:26 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majątkowe Radnych VI kadencji za 2021 rok Mon, 20 Jun 2022 11:28:05 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za 2021 rok Mon, 20 Jun 2022 11:27:52 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majatkowe za 2021 rok - osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Mon, 20 Jun 2022 11:27:38 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majątkowe za 2021 rok - osoby zarządzające powiatowymi osobami prawnymi Mon, 20 Jun 2022 11:26:51 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu za 2021 rok Mon, 20 Jun 2022 11:26:22 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za 2021 rok Mon, 20 Jun 2022 08:44:52 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 451 obr. Przyszów Fri, 17 Jun 2022 13:54:35 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 1264_1 obr. Rzeczyca Długa Fri, 17 Jun 2022 13:53:16 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 403 obr. Dąbrowa Rzeczycka Fri, 17 Jun 2022 13:51:55 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Obwieszczenie i informacja o wszczęciu postepowania w związku z rozszerzeniem zakresu wniosku u dzielenie pozwolenia wodnoprawnego - Budowa sieci kanalizcji sanitarnej dla m. Bradnwica, Bąków, i Jastkowice ul. Wałowa Fri, 17 Jun 2022 09:00:26 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-83 ... Protokoły Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Wed, 15 Jun 2022 12:58:30 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej z dnia 04 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2019 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/2019 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy...... Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wed, 15 Jun 2022 12:54:04 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 5 grudnia 2018 roku. Protokół Nr 2/2019 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 22 stycznia 2019 roku. Protokół Nr 3/2019...... Protokoły Komisji Rewizyjnej Wed, 15 Jun 2022 12:37:37 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 1. Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6.12.2018 r. 2. Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17.01.2019 r. 3. Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26.04.2019 r. 4. Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji...... Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018-2023 Wed, 15 Jun 2022 12:33:53 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-61 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 15.06.2022 r. Wed, 15 Jun 2022 12:06:13 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U......