Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
GN.683.1.2022.DK na wykonanie opertów szacunkowych ustalających wartość odszkodowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-01-11
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-01-11 09:47
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-01-11 09:50
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert GN.683.39.2020.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-24
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-24 14:19
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-24 14:22
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-11-24
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-24 14:08
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-24 14:14
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-11-17
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-17 14:02
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-17 14:04
Informacja o wyborze oferty GN.683.20.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-09
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-09 11:54
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-09 11:56
zapytanie ofertowe GN.683.39.2020.DK

Załączniki:

zapytanie ofertowe GN.683.39.2020.DK Plik pdf 599.42 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-09
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-09 11:55
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-09 11:57
Zapytanie ofertowe GN.683.20.2021.DK na wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosci w obr. 3 Centrum
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-10-25
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-10-25 11:08
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-10-25 11:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.6840.2.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-10-13
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-10-13 08:37
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-10-13 08:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 września 2021 r., znak: GN.6843.128.2021.MP

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 807.60 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-30 07:40
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-30 07:41
Zapytanie ofertowę na wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartośc dz. 719 obr. Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-27
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-27 13:59
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-27 14:00
Opis przedmiotu zamówienia:
     Wycena 1 nieruchomości (która może składać się z 1 lub kilku działek) położonej na terenie powiatu stalowowolskiego do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, jak również w przypadku gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonanych aktualizacjach.
     W przypadku złożenia przez użytkownika wieczystego wniosku o ustaleniu, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, przyjmujący zamówienie jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej lub ustnej, przesłania Zamawiającemu za pośrednictwem poczty e-mail elektronicznej wersji operatu szacunkowego oraz uczestniczenia w rozprawie administracyjnej – w Samorządowym Kolegium Odwoławczym
w Tarnobrzegu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 3.78 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-21 12:40
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-21 12:44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.14.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-17
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-17 13:13
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-17 13:16
Zapytanie ofertowe pn.: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15 - II"
Uwaga!
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-09-14
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-14 12:37
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-22 14:21
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Przegląd i konserwacja wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności klimatyzatorów oraz innych urządzeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”.

Uwaga

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystyniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-09-09
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-09 14:11
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-22 13:17
Zapytanie ofertowe pn.: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15"
Uwaga!!!
1. Unieważnienie zapytania ofertowego - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-09-03
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-03 12:05
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-14 12:19
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosci w obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-08-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-30 12:31
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-30 12:34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystnuiejszej oferty na wykonanie wykazów synchronizacyjnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-08-24
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-24 08:24
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-24 08:26
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.8.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-08-09
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-09 11:19
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-09 11:21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.4.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-23
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-23 11:47
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-23 11:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.2.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-15
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-15 11:35
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-15 11:37
Zapytanie ofetyowe na wykonanie operatów synchronizacyjnych dla nieruchomości objętych międzynarodowymi układami odszkodowawczymi
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-08
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-08 14:41
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-08 14:41
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosci w obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-02 14:57
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-02 14:58
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosci w obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-01
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-01 12:23
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-01 12:24
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosc oznaczona jako dz. 685_3 obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-01
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-01 12:20
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-01 12:21
Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosc oznaczona jako dz. 784 obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-06-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-06-30 11:36
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-06-30 11:42
Informacje w załączeniu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-06-11
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-06-11 11:11
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-06-11 11:12
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w modelu Wirtualnej centrali VOIP dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego.

Uwaga zmiany- zmiana terminu składania ofert:
1. Wyjasnienie nr 1 z dnia 11.06.2021 - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Wyjasnienie nr 2 z dnia 14.06.2021 - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-06-07
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-06-07 14:37
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-06-22 14:44
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosc wywlaszczone obr. Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-05-14
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-05-14 13:54
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-05-14 13:56
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosc oznaczona jako dz. 784 obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-05-13
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-05-13 12:41
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-05-13 12:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania pn. „Wydzielenie działki ewidencyjnej zajętej pod chodnik i ścieżkę rowerową”.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 815.25 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-04-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-04-30 13:17
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-04-30 13:18
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 22 stycznia 2022r. 09:29:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.