Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
KOMUNIKAT

Powiat Stalowowolski informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 złotych prowadzone są na platformie e-Zamówienia dostepnej pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2023-03-22
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-03-22 14:53
Modyfikacja Administrator BIP - administrator 2023-03-22 15:03
POWIAT STALOWOWOLSKI
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp na dostawy pn.
„Sukcesywne wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do oznaczania różnego typu pojazdów dla Wydziału Komunikacji  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz odbiór i likwidacja zużytych tablic”.

UWAGA!!!!

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- plik do pobrania w załącznikach poniżej.

2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-11-16
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-11-16 09:21
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-01-13 08:30
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica.

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert
1. Wyjasnienie nr 1 z dnia 15.11.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Wyjasnienie nr 2 z dnia 23.11.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach
4. Informacja o kwocie - plik do pobrania poniżej w załacznikach
5. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-11-09
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-11-09 08:12
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-12-13 08:13
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26

UWAGA!!! - zmiana terminu składania ofert

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 18.11.2022 r. - plik do pobrania ponieżej w załącznikach
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.11.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załacznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-11-04
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-11-04 10:06
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-12-13 13:49

POWIAT STALOWOWOLSKI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)- dalej ustawa Pzp na dostawy pn.:
„Modernizacja-wyposażenie Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”

UWAGA!!!
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 01.12.2022 r. oraz Aktualny Załącznik nr 3 dla części 7 - pliki do pobrania w załącznikach poniżej.
2. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 06.12.2022 r. - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
3. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
4. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
5. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 12, 14, 15, 17 - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-11-02
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-11-02 13:00
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-01-13 08:30
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa-Gielnia w miejscowości Lipa, Gielnia”.

UWAGA!!!


1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 21.09.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-09-08
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-09-09 12:00
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-10-03 12:10
"Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz urządzeń peryferyjnych” (III)
w zakresie
dostawy zestawów komputerowych oraz monitorów do pracy biurowej oraz obróbki map cyfrowych i obsługi oprogramowania geodezyjnego.


UWAGA!!!!
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 01.09.2022 r. - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
2. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 01.09.2022 r. - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
3. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
4. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
6. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-08-26
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-26 14:27
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-10-03 08:35
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli” (3)

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Informacja o unieważnieniu postepowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o uniewżnieniu czynności - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja o unieważnieniu postepowania 2 - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
6. Informacja o uniewżnieniu czynności 2 - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
7. Informacja o unieważnieniu postępowania 3 - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-08-12
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-12 10:10
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-02-24 13:58
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I (III)”

UWAGA !!!!

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 10.08.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załacznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-08-09
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-09 11:37
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-09-30 12:37
POWIAT STALOWOWOLSKI
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp na dostawy pn.
 
„Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz urządzeń peryferyjnych” (II)
w zakresie
dostawy zestawów komputerowych oraz monitorów do pracy biurowej oraz obróbki map cyfrowych i obsługi oprogramowania geodezyjnego.


UWAGA !!!!
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 10.08.2022 r. - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
2. Informacja o kwocie jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na zamówienia - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
4. Informacja o unieważnieniu postepowania - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-08-04
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-04 12:42
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-17 12:02
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzobnego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp na dostawy pn.:  „Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT oraz urządzeń peryferyjnych”.

Część I – Dostawa zestawów komputerowych oraz monitorów do pracy biurowej oraz obróbki map cyfrowych i obsługi oprogramowania geodezyjnego.
Część II – Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT.
Część III – Dostawa  drobnego sprzętu komputerowego - głośniki, klawiatury, myszki, dyski komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne.

UWAGA!!!
1. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
3. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części I - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-07-08
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-07-08 12:14
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-02 14:57
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli” (2)

Uwaga !!! - zmiana terminu składania ofert.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 29.06.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Wyjaśnienie nr 2 z dnia 30.06.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-06-10
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-06-10 09:00
Modyfikacja Klaudia Marczak 2022-07-22 11:41
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I (II)”

UWAGA !!!


1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-05-27
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-05-27 12:32
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-06-28 13:46
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp na roboty budowlane pn.:
„Adaptacja pomieszczeń na I, II i IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
– etap I – zamówienie udzielane w częściach
 „Rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 - II”

UWAGA !!!!!
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 27.05.2022 r.- plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia- plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-05-17
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-05-17 10:33
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-06-20 14:43
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
 
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na I piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli przy ul. E. Orzeszkowej 2"

1. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-05-16
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-05-16 12:43
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-06-15 08:29
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – na roboty budowlane pn.
 
„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I”

UWAGA ZMIANY !

1. Wyjasnienie nr 1 z dnia 10.05.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Aktulany załącznik nr 2- plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Aktualny załącznik nr 2a - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Wyjasnienie nr 2 z dnia 19.05.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
6. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
7. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
8. Informacja o unieważnienieu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-04-28
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-28 11:29
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-05-25 14:19
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp na roboty budowlane pn.
„Adaptacja pomieszczeń na I, II i IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
– etap I – zamówienie udzielane w częściach

 „Rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”
 
1. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o unieważnieniu postępowania- plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-04-06
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-06 11:44
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-05-11 12:26
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli”

UWAGA ZMIANA TERMINU !!! -

1. Wyjaśnienia nr 1 - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.04.2022 r. - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
3. Wyjasnienie nr 2  z dnia 26.04.2022 - plik do pobrania w załącznikach
4. Wyjasnienie nr 3 z dnia 28.04.2022 r. -plik do pobrania w załącznikach
5. Aktulany Załącznik nr 10 - ID postępowania - plik do pobrania w załącznikach
6. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania - plik do pobrania poniżej w załącznikach
7. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
8. Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-04-05
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-05 13:01
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-05-05 09:58
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Rozbiórka obiektu garażowo magazynowego i budowa nowego obiektu garażowo magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli"

UWAGA!

1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 30.03.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 30.03.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-03-21
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-21 13:13
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-14 10:38
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp, na świadczenie usług pn.
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową  dróg powiatowych nr 2502R, 2601R, 1006R i 1024R w powiecie stalowowolskim” – zamówienie udzielane w częściach.
Dotyczy:
Część I „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl -  Skowierzyn”.
Część II „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową obiektu mostowego na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn”.
Część III „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

UWAGA:

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częśći I i II - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częśći III - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-03-03
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-03 10:42
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-06 11:52
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl –Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem  od km 0+000 do km 1+646,32"
Część I „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl -  Skowierzyn”.
Część II „Przebudowa obiektu mostowego na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn”


UWAGA ZMIANY !!!!!! - zmiana terminu składania ofert
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 14.03.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania poniżej w załącnzikach.
3. Aktualny przedmiar robót dla części I - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 14.03.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Aktualny przedmiar robót dla części I - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
6. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
7. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznkach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-02-28
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-01 10:13
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-25 13:56
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na usługi pn.
"Modernizacja sali gimnastycznej przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli".
Uwaga!!
1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik do pobrania w załącznikach poniżej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-01-28
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-01-28 12:06
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-01 15:51

POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na usługi pn.
"Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15"
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-11-30
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-11-30 11:22
Modyfikacja Klaudia Marczak 2021-12-14 13:28
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli IV”

Uwaga zmiany!

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 29.11.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Wyjaśnienie nr 2 z dnia 07.12.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-11-25
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-11-25 09:50
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-12-28 10:12
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego.

3. DOKUMENTACJA - plik do pobrania z dokumentacją.

UWAGA

1. Zmiana treści SWZ - zmiana załącznika nr 10 - tabela cen elementów robót - pliki do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-11-02
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-11-02 13:11
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-12-13 09:00
Uwaga!!!
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania w załącznikach poniżej.

Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 28.10.2021 r. do pobrania w załącznikach poniżej.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-10-22
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-22 12:44
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-11-16 08:46
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli III”

UWAGA!

1. Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-10-13
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-13 14:14
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-29 09:53
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli II”

UWAGA !

1. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o unieważnieniu postepowania - plik do pobrania poniżej w załącznikachPodmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-09-20
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-20 12:46
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-08 13:26
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli” 

UWAGA

1. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - plik do pobraniza poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-09-02
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-02 13:04
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-20 11:56
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na usługi pn. "Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu".

UWAGA zmiany!!!
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-07-27
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-07-27 08:24
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-08-09 13:02
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 26 marca 2023r. 08:24:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.