Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.6840.2.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-10-13
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-10-13 08:37
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-10-13 08:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 września 2021 r., znak: GN.6843.128.2021.MP

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 807.60 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-30 07:40
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-30 07:41
Zapytanie ofertowę na wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartośc dz. 719 obr. Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-27
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-27 13:59
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-27 14:00
Opis przedmiotu zamówienia:
     Wycena 1 nieruchomości (która może składać się z 1 lub kilku działek) położonej na terenie powiatu stalowowolskiego do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, jak również w przypadku gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonanych aktualizacjach.
     W przypadku złożenia przez użytkownika wieczystego wniosku o ustaleniu, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, przyjmujący zamówienie jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej lub ustnej, przesłania Zamawiającemu za pośrednictwem poczty e-mail elektronicznej wersji operatu szacunkowego oraz uczestniczenia w rozprawie administracyjnej – w Samorządowym Kolegium Odwoławczym
w Tarnobrzegu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 3.78 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-21 12:40
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-21 12:44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.14.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-17
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-17 13:13
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-17 13:16
Zapytanie ofertowe pn.: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15 - II"
Uwaga!
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-09-14
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-14 12:37
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-22 14:21
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Przegląd i konserwacja wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności klimatyzatorów oraz innych urządzeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”.

Uwaga

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystyniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-09-09
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-09 14:11
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-22 13:17
Zapytanie ofertowe pn.: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15"
Uwaga!!!
1. Unieważnienie zapytania ofertowego - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-09-03
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-03 12:05
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-14 12:19
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosci w obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-08-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-30 12:31
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-30 12:34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystnuiejszej oferty na wykonanie wykazów synchronizacyjnych
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-08-24
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-24 08:24
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-24 08:26
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.8.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-08-09
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-09 11:19
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-08-09 11:21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.4.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-23
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-23 11:47
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-23 11:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.2.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-15
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-15 11:35
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-15 11:37
Zapytanie ofetyowe na wykonanie operatów synchronizacyjnych dla nieruchomości objętych międzynarodowymi układami odszkodowawczymi
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-08
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-08 14:41
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-08 14:41
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosci w obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-02 14:57
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-02 14:58
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosci w obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-01
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-01 12:23
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-01 12:24
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosc oznaczona jako dz. 685_3 obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-07-01
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-01 12:20
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-07-01 12:21
Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosc oznaczona jako dz. 784 obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-06-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-06-30 11:36
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-06-30 11:42
Informacje w załączeniu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-06-11
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-06-11 11:11
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-06-11 11:12
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w modelu Wirtualnej centrali VOIP dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego.

Uwaga zmiany- zmiana terminu składania ofert:
1. Wyjasnienie nr 1 z dnia 11.06.2021 - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Wyjasnienie nr 2 z dnia 14.06.2021 - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-06-07
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-06-07 14:37
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-06-22 14:44
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosc wywlaszczone obr. Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-05-14
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-05-14 13:54
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-05-14 13:56
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosc oznaczona jako dz. 784 obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-05-13
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-05-13 12:41
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-05-13 12:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania pn. „Wydzielenie działki ewidencyjnej zajętej pod chodnik i ścieżkę rowerową”.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 815.25 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-04-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-04-30 13:17
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-04-30 13:18
Przedmiotowe zadanie składa się z dwóch etapów:
- etap pierwszy: sporządzenie wstępnego projektu podziału celem wydzielenia działki ewidencyjnej zajętej pod chodnik i ścieżkę rowerową z nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2743/74 o pow. 0,5558 ha, obręb 3-Centrum, gm. Stalowa Wola.
-   etap drugi: po otrzymaniu opinii urbanistycznej od Prezydenta Miasta Stalowej Woli - wydzielenie działki ewidencyjnej zajętej pod chodnik i ścieżkę rowerową z nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2743/74, o pow. 0,5558 ha, obręb 3-Centrum, gm. Stalowa Wola.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik doc 24.21 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-04-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-04-19 13:01
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-04-19 13:02
Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa podzespołów komputerowych, oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”

UWAGA !!!
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 09.04.2021 r.- plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 09.04.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Wyjaśnienia nr 3 z dnia 12.04.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach
4. Wyjaśnienia nr 4 z dnia 13.04.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach
5. Wyjaśnienia nr 5 z dnia 16.04.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach
UWAGA !!!!!
6. Ogłsozenie o wyborze najkorzystnieszj oferty
- plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-04-08
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-08 08:15
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-23 10:43
Zapytanie ofertowe: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Modernizacja sali gimnastycznej przy ZS nr 3 i hali sportowej z zapleczem przy ZSO oraz budowa siłowni plenerowej przy ZPOW w Stalowej Woli"

UWAGA!!!
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i II - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-03-25
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-25 09:04
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-21 14:22
„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych, toaletowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i oryginalnych (równoważnych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli”
 
I      część   : Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych
II    część    : Sukcesywna dostawa materiałów toaletowych
III część      : Sukcesywna dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do
                      kserokopiarek i oryginalnych (równoważnych) materiałów eksploatacyjnych  do drukarek

UWAGA ZMIANY !!!!!
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 31.03.2021r. - do pobrania w załącznikach

UWAGA !!!!
1. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 01.04.2021 r. - do pobrania w załącznikach
2. Aktualny Załącznik A - do pobrania w załacznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-03-23
Publikujący Klaudia Marczak 2021-03-23 09:34
Modyfikacja Klaudia Marczak 2021-04-26 09:32
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-02-15
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-02-15 14:19
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-02-15 14:23
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-02-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-02-02 13:32
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-02-02 13:34
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 18 października 2021r. 16:33:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.