Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25.01.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : ,,Budowa drogi gminnej wraz z miejscami parkingowymi w miejscowości Krzaki na działce nr 810/4 obręb 0004 Kłyżów w jednostce ewidencyjnej 181803_2 Pysznica


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie ZRID - Pysznica Plik pdf 678.58 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-01-25
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-26 14:36
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-26 14:37
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20.12.2022r  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe p.n. : ,,Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Sosnowej w Stalowej Woli"


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 705.76 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-12-20
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-20 12:30
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-23 12:32
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z  dnia 27-10-2022 r w sprawie wydania zezwolenia na relizację inwestycji drogowej p.n. ,,Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Sosnowej w Stalowej Woli"


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola   
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-27
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-27 13:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-30 13:28
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z  dnia 27-10-2022 r w sprawie wydania zezwolenia na relizację inwestycji drogowej p.n. ,,Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Sosnowej w Stalowej Woli"


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola   
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-27
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-27 13:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-30 13:28
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z  dnia 27-10-2022 r w sprawie wydania zezwolenia na relizację inwestycji drogowej p.n. ,,Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Sosnowej w Stalowej Woli"


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola   

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 698.77 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-27
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-27 13:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-30 13:28
Obwieszczenie Starost Stalowowolskiego z dnia 18.10.2022 roku o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych w zakresie: ,,Przebudowy ul. 3 -go Maja w Stalowej Woli"  


Inwestor: Prezydent Maista Stalowej Woli ul. Wolnosci 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 674.36 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-17
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-18 12:01
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-18 12:03
.Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 11.08.2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych polegajace na: ,,Rozbudowie drogi powiatowejnr 1031 R Stany – Maziarnia –Nisko od km 0+326,77 do km 0+749,45 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Łęg oraz rozbiórką, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stany"

Inwestor : Zarząd Powiatu Stalowowolskieo ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola  
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-08-11
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-08-11 13:38
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-08-11 13:48
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 3/2022 w dniu 07.07.2022 r. w sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na: ,,Przebudowie i budowie drogi gminnej publicznej nr 101238R ul. Komunalnej w miejscowości Pysznica"


Inwestor :  Wójt Gminy Pysznica ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 709.74 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-07-07
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-07-07 11:34
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-07-07 11:40
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 8 czerwca 2022 w sprawie wydania decyzji nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: ,,Przebudowa i budowa drogi gminnej w rejonie ul. Komunalnej w Pysznicy"


Inwestor: Wójt Gminy Pysznica ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 676.10 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-06-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-08 15:06
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-08 15:06
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 6 czerwca 2022 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa drogi gminnej publicznej wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Hutniczej w miejscowości Pysznica"


Inwestor: Wójt Gminy Pysznica ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica   

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 692.45 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-06-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-06 10:46
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-07 10:48
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 101238R ul. Kmunalnej w miejscowości Pysznica"Inwestor: Wójt Gminy Pysznica ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 734.03 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-05-24
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-05-24 15:22
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-05-24 15:24
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania dectyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej p.n.:,,Budowa drogi gminnej publicznej wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Hutniczej w miejscowości Pysznica   Inwestor: Wójt Gminy Pysznica ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 693.49 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-04-11
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-04-13 12:33
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-04-13 12:36
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 1 kwietnia 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: ,,Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101128R ul. Parkowej w km 0+008,60 - 0+515,06 w miejscowości Bojanów"  


Inwestor: Wójt Gminy Bojanów ul.Parkowa 5, 37-433 Bojanów  

 


Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 737.32 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-04-01
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-04-01 12:24
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-04-01 12:35
Obwieszcznie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.03.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej p.n.: ,,Przebudowa i budowa drogi gminnej w rejonie ul. Komunalnej w Pysznicy"   

Inwestor: Wójt Gminy Pysznicy ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 404.46 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-03-29
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-03-29 11:29
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-03-29 11:38
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 31.12.2021 r o wydaniu decyzji nr  8/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych polegającej na ,,Rozbudowie drogi gminnej ul. Działkowej w Stalowej Woli"    Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 82.85 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-12-31
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-31 10:03
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-31 10:05
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30.11.2021 roku o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:,,Budowie drogi  gminnej ul. Kościelnej w Lipie w km 0+002,5 do km 0+480,0"


Inwestor: Burmistrz Zaklikowa ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 70.33 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-30 13:40
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-30 15:11
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30 listopada 2021 roku o wydaniu  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n: ,,Przebudowa drogi gminnej - ul. Okulickiego w Stalowej Woli" 


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 53.06 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-30 13:40
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-30 13:41
Obiweszczenie Starosty Stalowowolskiego o wszczęciu postępownia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej p.n. ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Działkowej w Stalowej Woli"

Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 702.22 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-15
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-15 13:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-16 14:18
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 08.11.2021 roku o wszczęciu postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ,,Budowa drogi gminnej ul. Kościelna w Lipie w km 0+002,5 do km0+480,0"


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 59.11 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-08 12:44
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-08 12:48
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 listopada 2021 roku o wszczęciu postępownia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej - ul. Okulickiego w Stalowej Woli" 


Inwestor : Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37- 450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 44.31 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-05
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-05 10:20
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-15 13:40
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 06.10.2021 roku o wydaniu decyzji nr 5/2021 o zezwoleniu na realizację iwestycji drogowej polegajacej na: ,,Budowie drogi gminnej ulicy Granicznej oraz rozbudowie drogi gminnej Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli" 


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola      

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 79.07 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-10-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-10-06 13:15
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-10-06 13:16
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 8.września 2021 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: ,,Budowa drogi gminnej ulicy Granicznej oraz rozbudowie drogi gminnej ulicy Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli"


Inwestor:  Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola  
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 77.00 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-09-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-09-08 11:57
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-09-08 12:00
Obwieszczenie Starosty stalowowolskiego z dni 13.08.2021 o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. :
,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Stalowej Woli"

Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola   

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 67.08 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-08-13
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-08-13 15:20
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-08-13 15:23
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.07.2021 r  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych p.n. ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Stalowej Woli"   
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-07-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-07-16 14:15
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 14 czerwca 2021 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych nr 3/2021 p.n. ,,Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli (w zakresie budowy łącznika drogowego oraz przebudwoy ulicy Przemysłowej)" 

Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie o decyzji nr 3/2021 Plik pdf 59.74 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-06-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-06-14 14:14
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-06-14 14:25
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych polegajacej na; ,,Przebudowie ul. Okulickiego w Stalowej Woli w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n. budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada  Stalowej Woli" 


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-06-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-06-08 08:26
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-06-08 08:33
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 07.06.2021 roku o wydaniu decyzji  nr 1/2021 dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dóg publicznych polegającej na: ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 1024R ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej"   

Inwestor: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola  
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-06-07
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-06-07 15:24
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-06-07 15:25
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 04.03.2021 roku o wszczęciu postępowniau adminstarcyjnego w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizcję inwestycji  drogowej p.n.: Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli (w zakresie budowy łącznika drogowego oraz przebudowy ulicy Przemysłowej"


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej  Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-03-04
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-03-04 09:12
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-03-04 09:33
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dni 26.02.2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024 R ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli"  

Załączniki:

Obwieszczenie z dnia 26.02.2021 Plik pdf 53.65 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-02-26
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-02-26 10:48
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-02-26 10:54
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 08.02.2021 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-02-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-02-08 11:39
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-02-09 11:46
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 08 lutego 2023r. 21:25:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.