Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29 września 2023 roku o wydaniu decyzji Nr 366/2023 znak: AB-SW.6740.124.2023.JN o pozwoleniu na budowę  obejmującym: „Budowę hali produkcyjnej z częścią biurowo-usługową – „Akcelerator Przedsiębiorczości”, wraz z zagospodarowaniem terenu, tj.: parkingiem,  drogą wewnętrzną (ciąg pieszo-jezdny), dwiema wiatami śmietnikowymi, przyłączem wodociągowym – woda sanitarna oraz instalacjami: zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, retencja kanałowa kanalizacji deszczowej, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zewnętrzna instalacja gazowa, kanalizacja niskoprądowa ( teletechniczna), linia kablowa nN, linia kablowa oświetleniowa, stanowisko  do ładowania samochodów elektrycznych, rezerwowe rury pod przyszłe stanowiska ładowania samochodów elektrycznych, przebudowa kolidującej kanalizacji teletechnicznej – multimedia, przebudowa istniejącej linii kablowej na terenie działki nr ew. 102/695 położonej w obrębie 

Inwestor: AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z siedzibą ul. Nowy Świat  6/12, 00-400 Warszawa,

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 733.76 KB
Decyzja Plik pdf 1.32 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-09-29
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-29 11:46
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-29 11:53
Obwieszczenie Starosty Stalowolskiego z dnia 22.09.2023 roku o wydaniu decyzji Starosty Stalowowolskiego Nr 357/2023 znak: AB-SW.6740.109.2023.JN o trzeciej zmianie pozwolenia udzielonego decyzją nr 264/2022 z dnia 06.07.2022 r. znak:
AB-SW-I-7.6740.49.2022.LŻ na: Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (ETAP I) na działkach nr ew.77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr.ew.6-HSW, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola” 
 

InwestorSK NEXILIS POLAND Sp. z o. o. ul. Ludwika Tołwińskiego 14, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.13 MB
Obwieszczenie Plik pdf 644.24 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-09-22
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-22 11:07
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-22 11:11
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 14 września 2023 roku o złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę: ,,Hali produkcyjnej z częścią biurowo-usługową – Akcelerator Przedsiębiorczości wraz z zagospodarowanie terenu, parkingiem, dwiema wiatami śmietnikowymi i instalacjami na działce nr ew. 102/695 w obr.ew. 6 – HSW, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola"


Inwestor: 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A z siedzibą ul. Nowy Świat 6/12,
                 00- 400 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 665.77 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-09-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-14 15:18
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-14 15:26
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 11 września 2023 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica-Jastkowice w Brandiwcy gm. Pysznica"


Inwestor: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 480.28 KB
Decyzja Plik pdf 1.45 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-09-11
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-11 11:00
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-13 11:21
 Obwieszczenie z dnia 11 września 2023 roku 
Podaję do publicznej wiadomości, iż  na wniosek  IKEA INDUSTRY POLSKA Sp.
z o. o. Oddział w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 43/43A, 37-450 Stalowa Wola,

w dniu 11 września 2023 roku została wydana decyzja Starosty Stalowowolskiego Nr 334/2023 obejmująca: Rozbudowę stacji załadunku o wiatę do pakowania pelletu, przebudowę zewnętrznej instalacji hydrantowej oraz rozbudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 102/661, położonejw Stalowej Woli przy ul. Grabskiego 43/43A (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.04 MB
Obwieszczenie Plik pdf 569.77 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-09-11
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-11 15:06
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-11 15:28
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 11 września 2023 roku o wydaniu decyzji nr 335/2023 obejmującej: Rozbudowę budynku utrzymania ruchu o magazyn części zamiennych na działce nr ew. 102/661, położonej w Stalowej Woli przy ul. Grabskiego 43/43A (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 18

Inwestor: IKEA INDUSTRY POLSKA Sp. z o. o. Oddział w Stalowej Woli, ul.                          Grabskiego 43/43A, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.26 MB
Obwieszczenie Plik pdf 552.53 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-09-11
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-11 11:24
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-12 11:27
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące, iż wnioskiem z dnia 19 lipca 2023 roku, uzupełnionym dnia 17 sierpnia 2023 roku,IWAMET Sp. z o. o. ul. Grabskiego 28, 37-450 Stalowa Wola, wystąpiła o pozwolenie na budowę obejmujące: „Rozbudowę z przebudową części produkcyjnej i przebudowę kotłowni budynku przemysłowo-biurowego oraz rozbiórkę istniejącego budynku, na działkach nr ew. 102/359, 102/218 i 102/781, położonych w Stalowej Woli, obręb 0006 - HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 598.27 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-08-30
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-30 11:59
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-30 12:00
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29 sierpnia 2023 roku o złożeniu  wniosku  o pozwolenie na budowę obejmujące: „Budowę budynku welfare oraz budynku gospodarczego wraz z powiązaną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ew. 105 i 159/1 w obręb 0006 - HSW, Lasy państwowe, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola”.
 
Inwestor: SK NEXILIS POLAND SP Z.O.O ul. Ludwika Tołwińskiego 14, 37-450 Stalowa Wola

Postępowanie  zarejestrowane pod pozycją: AB-SW.6740.108.2023.JN
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 574.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-08-29
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-08-29 09:56
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-08-29 10:34
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 22.08.2023 r. w sprawie zmiany decyzji nr 264/2022 z dnia 06.07.2022 r. znak: AB-SW-I-7.6740.49.2022.LŻ na „Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (ETAP I) na działkach nr ew.77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr.ew.6-HSW, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola” oraz w stosunku do projektu budowlanego zamiennego zatwierdzonego kolejno decyzjami: nr 416/2022 z dnia 24.10.2022 roku i nr 186/2023  z dnia 05.06.2023 roku, w zakresie  dotyczącym:
  • wyłączenia z zakresu opracowania fragmentu terenuprzeznaczonego pod budynek BU 3
Inwestor: SK NEXILIS POLAND SP Z.O.O ul. Ludwika Tołwińskiego 14, 37-450 Stalowa Wola
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-08-23
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-23 07:44
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-23 07:45
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 22.08.2023 r. w sprawie wydania decyzji Starosty Stalowowolskiego Nr 313/2023 znak: AB-SW.6740.84.2023.JN obejmującej „Budowę wiaty magazynowej z wewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr ew. 102/781, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola).”

Inwestor: IWAMET Sp. z o. o. ul. Grabskiego 28, 37-450 Stalowa Wola

 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-08-23
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-23 07:48
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-23 07:49
W dniu 8 sierpnia 2023 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: „Budowę zasobnika trocin, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku socjalnego na kotłownię na paliwo stałe, przebudowę zewnętrznej instalacji gazu na działkach  nr ew.  1251/2, 1252/4, położonych w miejscowości Chwałowice (obręb ew. 0002 Chwałowice, jednostka ewidencyjna 181804_2 Radomyśl nad Sanem)”. 

Inwestor:  Erkado Drewno Sp. z o. o. Osiedle POM nr 8, 23-275 Gościeradów Folwark
           
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-08-21
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-21 14:05
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-21 14:07
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 21.08.2023 roku w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: ,,Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych: ul. Starowiejskiej z budową drogi bocznej od ul. Starowiejskiej w kierunku ul. Topolowej oraz przebudową drogi bocznej od ul. Starowiejskiej w kierunku ul. Lipowej, ul. Jaśminowej, ul. Topolowej z budową drogi bocznej od ul. Topolowej w Stalowej Woli”


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 593.38 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-08-21
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-08-21 13:12
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-08-21 13:26
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 01.08.2023 roku o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji pozwoleniu na: Budowę wiaty magazynowej z wewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr ew. 102/781 obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1

Inwestor: IWAMET Sp. z o. o. ul. Grabskiego 42, 37-450 Stalowa Wola StalowaWola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 555.32 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-08-01
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-08-01 15:17
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-08-01 15:22
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie wydania decyzji  Nr 249/2023 znak: AB-SW.6740.74.2023.GN o zmianie pozwolenia udzielonego decyzją nr 1/2021 z dnia 05.01.2021 r. znak: AB-SW.I.7.6740.169.2020.LŻ na: „Budowę hali produkcyjnej do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji  stalowych  z  czę

Inwestor: WOBI-STAL Sp. z o. o. ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 761.83 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-07-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-07-14 16:11
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-07-14 16:14
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego  z dnia 12 lipca 2023 roku o złożeniu wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. 


Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 531.19 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-07-12
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-07-12 15:20
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-07-13 15:25
 
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku o wydaniu decyzji Nr 221/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r znak: AB-SW.6740.62.2023.AS o zmianie pozwolenia udzielonego decyzją Starosty Stalowowolskiego Nr 103/2023 z dnia 30.03.2023 r. znak: AB-SW-I-7.6740.96.2022.AS na „Budowę zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (budynki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj. dwoma zamkniętymi zbiornikami na wody opadowe, miejscami parkingowymi, dojazdami, oświetleniem terenu, kanalizacją teletechniczną, instalacją zasilającą kamery monitoringu, instalacją zewnętrzną kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 1078/1 oraz budowę dwóch zjazdów na działkach nr ew. 1078/1, 1090/3 w ramach tworzenia osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli przy ul. Ogrodowej (obręb nr ew. 0001 – Charzewice, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)

Inwestor: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 236.23 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-06-27
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-27 14:48
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-27 14:57
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 211/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę nr 451/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmienionej decyzją nr 618/2021 z dnia 19 października 2021 r. z dnia 20.06.2023 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa  farmy fotowoltaicznej „Zaklików I” o  mocy do 1 MW na działce nr ew. 38/1 położonej w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” zmienionej decyzją Starosty Stalowowolskiego nr 618/2021 z dnia 19.10.2021 r. znak sprawy AB-ZK-I-8.6740.82.2021.AP w zakresie zmiany przebiegu oraz długości trasy przyłącza SN usytuowanego na działkach nr ew. 38/1, 100, 85/1, położonych w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklikóww zakresie: zmiany gabarytów stacji transformatorowej, zmiany powierzchni zabudowy oraz powierzchni obszaru inwestycji, zmniejszenia ilości paneli oraz zwiększenia ich mocy

Inwestor:  Energy Solar 27 Sp. z o. o. , ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 774.29 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-06-20
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-06-20 08:49
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-06-20 08:51
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16 czerwca 2023 roku o złożeniu wniosku o zmianie  pozwoleniu na budowę nr 1/2021 z dnia 05.01.2021 r dotyczącego inwestycji polegającej na: „Budowie hali produkcyjnej do  zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji  stalowych  z częścią sanitarno-socjalną oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą obejmującą:
- wewnętrzne instalacje: elektryczną, wod-kan., gazową i wentylacyjną,
- przyłącza: wody, kanalizacji ogólnospławnej, elektryczne zalicznikowe,
- budowę zewnętrznego zbiornika sprężonego powietrza,
- rozbiórkę budynku kolidującego z zabudową,

na   terenie   działek   nr   ew.   165/86,   165/87,   położonych   w   obrębie  ewidencyjnym 181801_1.0006 Stalowa Wola przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego”
w zakresie
- zmiany wysokości budynku sanitarno –socjalnego,
- zmiany lokalizacji brany wjazdowej i drzwi wejściowych do hali,
- zmiany lokalizacji komory śrutowniczej,  
- zmianę lokalizacji kabiny malarskiej,
-zaniechanie budowy pola malarskiego kosztem wykonania kabiny    malarskiej,
- reorganizacji pomieszczeń w części sanitarnej,  
- zmiany lokalizacji central wentylacyjno – grzewczych,
- zmiany lokalizacji rozdzielni elektrycznej zmiany lokalizacji,
- zmiany lokalizacji trasy przyłącza.

Inwestor: WOBI-STAL Sp z o.o. ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 738.07 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-06-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-19 11:51
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-19 12:08
Obwieszczam że na wniosek SK NEXILIS POLAND SP Z.O.O. ul. LUDWIKA TOŁWIŃSKIEGO 14, 37-450 STALOWA WOLA, w dniu 5 czerwca 2023 roku została wydana decyzja Starosty Stalowowolskiego Nr 186/2023 znak: AB-SW.6740.60.2023.JN o drugiej zmianie pozwolenia udzielonego decyzją nr 264/2022 z dnia 06.07.2022 r. znak: AB-SW-I-7.6740.49.2022.LŻ na: „Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (ETAP I) na działkach nr ew.77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr.ew.6-HSW, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola” 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 822.69 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-06-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-06 15:07
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-06 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30 maja 2023 roku  o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę obejmujące: Rozbudowę stacji załadunku peletu, na działce nr ew. 102/661, obręb 0006 - HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola”
 

Inwestor: IKEA INDUSTRY POLSKA Sp. z o. o.ul. Grabskiego 43/43A, 37-450 Stalowa Wola,

Postępowanie jest zarejestrowane pod pozycją AB-SW.6740.70.2023.JN

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 540.10 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-30 15:01
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-30 15:30
 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30.05.2023 o złożeniu wniosku
o pozwolenie na: Rozbudowę budynku utrzymania ruchu o magazyn części zamiennych, na działce nr ew. 102/661, obręb 0006 - HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola”


Inwestor: IKEA INDUSTRY POLSKA Sp. z o. o. ul. Grabskiego 43/43A, 37-450 Stalowa Wola


Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 554.73 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-30 15:13
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-30 15:18
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29 maja 2023 roku o wydaniu decyzji  Nr 172/2023 znak: AB-SW.6740.63.2023.JN obejmującej: Budowę, rozbudowę i remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z konstrukcją wsporczą, zasilaniem elektrycznym, budową fundamentów, przebudową i zabezpieczeniem podziemnych instalacji elektrycznych i sanitarnych kolidujących z projektowanym obiektem dla urządzeń wentylacyjnych na terenie Huty Stalowa Wola S.A. ul. Tadeusza Kasprzyckiego 8, na działce nr ew. 102/630, obręb 0006 - HSW, LASY PAŃSTWOWE, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola

Inwestor: HUTA STALOWA WOLA S.A. ul. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola,
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 618.55 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-29
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-29 15:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-30 15:31
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. :,,Budowa drogi nr 1 od km 0+000 do km 2+716 w obrębie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” na podstawie Planu Funkcjonalno Użytkowego ,,Budowa i rozbudowa dróg gminnych w obrębie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”  


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 542.13 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-16 11:03
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-19 11:09
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji  Nr 160/2023 z dnia 16 maja 2023 roku zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę nr 46/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowa kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia, 8 miejsc postojowych, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” w zakresie: zmiany powierzchni zabudowy, poszerzenia terenu inwestycji o działkę nr ew. 2203 położoną w obrębie ewidencyjnym 0017 Zdziechowice Drugie oraz w zakresie zwiększenia łącznej mocy farmy do 6,10 MW.

Inwestor:  EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 747.33 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-05-16
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-05-16 14:52
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-05-16 14:56
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 08.05.2023 r o złożeniu wniosku
o kolejną zmianę decyzji nr 264/2022 z dnia 06.07.2022 r. dotyczącą:  „Budowy zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (ETAP I) na działkach nr ew.77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr.ew.6-HSW, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola” oraz w stosunku do projektu budowlanego zamiennego zatwierdzonego decyzją nr 416/2022 z dnia 24.10.2022 r.

Inwestor:  SK NEXILIS POLAND SP Z O.O ul. LUDWIKA TOŁWIŃSKIEGO 14,
                 37-450 STALOWA WOLA

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 830.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 15:01
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 15:15
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 451/2020 z dnia 18.08.2020 r. wydanej przez Starostę Stalowowolskiego na inwestycję pn.: „Budowa  farmy fotowoltaicznej „Zaklików I” o  mocy do 1 MW na działce nr ew. 38/1 położonej w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” zmienionej decyzją Starosty Stalowowolskiego znak 618/2021 z dnia 19.10.2021 r. w zakresie zmiany przebiegu oraz długości trasy przyłącza SN usytuowanego na działkach nr ew. 38/1, 100, 85/1, położonych w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w zakresie: zmiany gabarytów stacji transformatorowej, zmiany powierzchni zabudowy oraz powierzchni inwestycji, zmniejszenia ilości paneli oraz zwiększenia ich mocy.
 
 
Inwestor:  Energy Solar 27 Sp. z o.o. , ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 367.29 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 14:20
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 15:15
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 451/2020 z dnia 18.08.2020 r. wydanej przez Starostę Stalowowolskiego na inwestycję pn.: „Budowa  farmy fotowoltaicznej „Zaklików I” o  mocy do 1 MW na działce nr ew. 38/1 położonej w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” zmienionej decyzją Starosty Stalowowolskiego znak 618/2021 z dnia 19.10.2021 r. w zakresie zmiany przebiegu oraz długości trasy przyłącza SN usytuowanego na działkach nr ew. 38/1, 100, 85/1, położonych w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w zakresie: zmiany gabarytów stacji transformatorowej, zmiany powierzchni zabudowy oraz powierzchni inwestycji, zmniejszenia ilości paneli oraz zwiększenia ich mocy.
 
 
Inwestor:  Energy Solar 27 Sp. z o.o. , ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 367.29 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 14:20
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 15:15
 
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 maja 2023 roku o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę obejmujące: Budowę, rozbudowę i remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z konstrukcją wsporczą, zasilaniem elektrycznym, budową fundamentów, przebudową i zabezpieczeniem podziemnych instalacji elektrycznych i sanitarnych kolidujących z projektowanym obiektem dla urządzeń wentylacyjnych na terenie Huty Stalowa Wola S.A. ul. Tadeusza Kasprzyckiego 8, na działce nr ew. 102/630, obręb 0006 - HSW, LASY PAŃSTWOWE, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola

Inwestor : HUTA STALOWA WOLA S.A. ul. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola,

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 632.70 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-05
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-05 10:09
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-05 10:18
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskieogo z dnia  20 kwietnia 2023 r.  roku o  złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 46/2023 z dnia 16.02.2023 r. wydanej przez Starostę Stalowowolskiego na inwestycję pn.: „Budowa  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MWwraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowa kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia, 8 miejsc postojowych zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” w zakresie: zmiany powierzchni zabudowy, poszerzenia terenu inwestycji o działkę nr ew. 2203 położoną w obrębie ewidencyjnym 0017 Zdziechowice Drugie oraz w zakresie zwiększenia mocy do 6, 10 MW .    


Inwestor:  EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 386.90 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-04-20
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-04-24 09:53
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-04-24 10:01
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 385.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:28
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.07.2021 r. Plik pdf 29.56 KB
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 29 września 2023r. 11:55:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.