Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 rok  o wydaniu 
decyzji Starosty Stalowowolskiego Nr 101/2024 znak: AB-SW.6740.31.2024.JN, w zakresie:  Rozbudowy istniejących hal magazynowych o halę magazynową z dokami rozładunkowymi oraz o kontenerowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego, przebudowę części trzech hal magazynowych oraz przebudowę sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektrycznej wraz z oświetleniem, na działkach nr ew. 165/50 i 165/51, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 625.95 KB
Decyzja Plik pdf 1.12 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-10
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-10 15:24
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-10 15:26
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 kwietnia 2024 roku o braku  sprzeciwu do zgłoszenia z projektem budowlanym dotyczącym: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 884, 932, 941, 942, 944, 945, 950/1, 951/1, 951/3, 952, 953, 954, 956, 962, 963, 964, 965/3, 965/4, 965/5, 965/9, 966, 967, 968, 970/2, 1656/1 położonych w miejscowości Skowierzyn, (obręb ew. 0008 Skowierzyn, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany).             
 
 
Inwestor:  Gmina Zaleszany ul. Tadeusza Kosciuszki 16, 37-415 Zaleszany 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 401.44 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-05
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-05 12:38
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-05 12:49
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r o złożeniu wniosku o pozwolenie na: ,,Budowe toru  do badań broni strzeleckiej i artyleryjskiej do kal. 40mm, budowę magazynu amunicji oraz murów oporowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i ogrodzeniem o wysokości 2,5 m, na działce nr ew. 159/6, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.
 
Postępowanie jest zarejestrowane pod pozycją: AB-SW.6740.36.2024.JN

Inwestor:Huta Stalowa Wola S.A. ul. Gen. T. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa                   Wola. 
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 595.20 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-03
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-03 15:03
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-03 15:11
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące, że w dniu 25.03.2024 r. została wydana decyzja nr 91/2024 zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr 261/2022 z dnia 5 lipca 2022 r.  na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa  i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 40/1, położonej w miejscowości Dąbrowa  (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”             

w zakresie: częściowej zmiany usytuowania oraz zagospodarowania terenu inwestycji, zmiany ilościi mocy projektowanych paneli i inwerterów fotowoltaicznych, zmiany parametrów stacji transformatorowej, zmiany ilości oraz długości kabli.
 
Inwestor: PPA Energy Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 712.87 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-03-25
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-25 13:03
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-25 13:06
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20.03.2024 r. informujące, że wnioskiem z dnia 8 marca 2024 roku, BAGPAK POLSKA Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, wystąpiła o pozwolenie na budowę obejmujące:  „Rozbudowę istniejących hal magazynowych o halę magazynową z dokami rozładunkowymi oraz o kontenerowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego, przebudowę części trzech hal magazynowych oraz przebudowę sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektrycznej wraz z oświetleniem, na działkach nr ew. 165/50 i 165/51, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 650.37 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-03-20
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-20 14:56
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-20 14:57
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dniu 19 marca 2024 roku o wydaniu decyzji Nr 85/2024 znak: AB-SW.6740.10.2024.JN, obejmującej: „Budowę magazynu wysyłkowego na tarcicę suchą wraz z budową i przebudową instalacji energetycznej, rozbudową instalacji wodociągowej hydrantowej i kanalizacji deszczowej, na działkach nr ew. 102/661 i 102/659, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”. 


Inwestor:  IKEA INDUSTRY POLSKA Sp. z o. o. Oddział w Stalowej Woli,
                  ul. Grabskiego 43/43A, 37-450 Stalowa Wola 
       

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 593.02 KB
Decyzja Plik pdf 1.19 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-03-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-03-19 15:18
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-03-19 15:20
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 18 marca 2024 roku o dokonaniu zgłoszenia:,, Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 884, 932, 941, 942, 944, 945, 950/1, 951/1, 951/3, 952, 953, 954, 956, 962, 963, 964, 965/3, 965/4, 965/5, 965/9, 966, 967, 968, 970/2, 1656/1 położonych w miejscowości Skowierzyn, (obręb ew. 0008 Skowierzyn, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany).             
 
 
Inwestor:  Gmina Zaleszany ul. Tadeusza Kosciuszki 16, 37-415 Zaleszany
  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 610.90 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-03-18
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-03-18 14:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-03-25 14:53
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 07.03.2024 r. informujące, że wnioskiem z dnia 18 stycznia 2024 roku, IKEA INDUSTRY POLSKA Sp. z o. o. Oddział w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 43/43A, 37-450 Stalowa Wola, wystąpiła o pozwolenie na budowę obejmujące:  „Budowę magazynu wysyłkowego na tarcicę suchą wraz z budową i przebudową instalacji energetycznej, rozbudową instalacji wodociągowej hydrantowej i kanalizacji deszczowej, na działkach nr ew. 102/661 i 102/659, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 610.80 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-03-07
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-07 14:44
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-07 14:44
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 51/2024 w dniu  26.02.2024 r. obejmującej: „Budowę fundamentów wraz z instalacją linii do austenityzacji prętów na terenie istniejącej hali walcowni, budowę komina oraz chłodni wentylatorowej wraz z fundamentami, na działkach nr ew. 102/268 i 102/193, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe"

Inwestor: COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.01 MB
Obwieszczenie Plik pdf 563.97 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-02-26
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-26 15:15
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-26 15:27
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2024 roku o wydaniu decyzji  Nr 46/2024 znak: AB-SW.6740.100.2023.JN, obejmującej: „Rozbudowę z przebudową części produkcyjnej i przebudowę kotłowni budynku przemysłowo-biurowego oraz rozbiórkę istniejącego budynku, na działkach nr ew. 102/359, 102/218 i 102/781, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Inwestor :  Iwamet Sp. z o.o. ul. Grabskiego 28, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.15 MB
Obwieszczenie Plik pdf 585.28 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-16 15:14
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-16 15:16
Obwieszczenie informujace, że w dniu 10 stycznia 2024 r.  roku został złożony wniosek (uzupełniony w dniu 07.02.2024 r.) w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 261/2022 z dnia 5 lipca .2022 r. wydanej przez Starostę Stalowowolskiego na inwestycję pn.: „Budowa  i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 40/1, położonej w miejscowości Dąbrowa  (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”, w zakresie: częściowej zmiany usytuowania oraz zagospodarowania terenu inwestycji, zmiany ilości i mocy projektowanych paneli i inwerterów fotowoltaicznych, zmiany parametrów stacji transformatorowej, zmiany ilości oraz długości kabli.
 
Inwestor: PPA Energy Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 374.23 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-02-08
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-02-08 14:16
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-02-08 14:17
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 lutego 2024 roku o wydaniu  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2024, polegającej na: ,,Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych publicznych: ul. Starowiejskiej z budową drogi bocznej od ul. Starowiejskiej w kierunku ul. Topolowej oraz przebudową drogi bocznej od ul. Starowiejskiej w kierunku ul. Lipowej, ul. Jaśminowej, ul. Topolowej z budową drogi bocznej od ul. Topolowej w Stalowej Woli’ 

Inwestor:
Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 814.31 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-02-05
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-05 15:23
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-06 15:25
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 31.01.2024 roku o złożeniu wniosku o pozwolenie na: ,,Budowę fundamentów wraz z instalacją linii do austenityzacji prętów na terenie istniejącej hali walcowni, budowę komina oraz chłodni wentylatorowej wraz z fundamentami, na działkach nr ew. 102/268 i 102/193, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”

Inwestor: COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,  37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 592.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-01-31
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-01-31 08:15
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-01 08:20
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące że w dniu 4 stycznia 2024 r. została wydana decyzja nr 2/2024 udzielająca pozwolenia na: „Budowę stawu do rekreacyjnego wędkowania na działkach nr ew. 1265/5 i 1265/2, położonych w miejscowości Bojanów (obręb ew. 0006 Bojanów, jednostka
ew. 181802_2 Bojanów) ”.    

          

Inwestor:  Wojciech Sobolewski 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-01-04
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-01-04 14:43
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-01-11 10:27
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20.12.2023 roku o wydaniu decyzji Nr 464/2023 znak: AB-SW.6740.153.2023.JN, o pozwoleniu na : „Budowę budynku pompowni, instalację chłodni wentylatorowej i agregatu wody lodowej wraz z budową fundamentów, przebudowę hali produkcyjnej polegającą na budowie wewnątrz hali budynku zasilania pieca D5 oraz budowę instalacji zewnętrznych: energetycznej, wody sanitarnej, lodowej i chłodniczej technologicznej, w ramach zadania pn. Modernizacja systemu zasilania pieca D5, na działce nr ew. 102/268, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

InwestorCOGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,                     37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.07 MB
Obwieszczenie Plik pdf 642.46 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-12-20
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-12-20 14:34
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-12-20 14:37
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30.11.2023 roku o wydaniu decyzji Nr 435/2023 znak: AB-SW.6740.142.2023.JN, obejmującej: „Budowę fundamentów wraz z instalacją pieca do wygrzewania zmiękczającego oraz prostownicy skośnorolkowej na terenie istniejącej hali walcowni, na działkach nr ew. 102/268 i 102/193, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.


Inwestor: COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,                      37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 575.60 KB
Decyzja Plik pdf 1.05 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-11-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-30 12:11
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-30 12:16
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30.11.2023 roku o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę  obejmujące:  „Budowę budynku pompowni, instalację chłodni wentylatorowej i agregatu wody lodowej wraz z budową fundamentów, przebudowę hali produkcyjnej polegającą na budowie wewnątrz hali budynku zasilania pieca D5 oraz budowę instalacji zewnętrznych: energetycznej, wody sanitarnej, lodowej i chłodniczej technologicznej, w ramach zadania pn. Modernizacja systemu zasilania pieca D5, na działce nr ew. 102/268, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.
 
Inwestor: COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,                    37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 662.09 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-11-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-30 12:35
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-30 12:40
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o złozonym wniosku o pozwolenie na budowę obejmujące:  „Budowę fundamentów wraz z instalacją pieca do wygrzewania zmiękczającego oraz prostownicy skośnorolkowej na terenie istniejącej hali walcowni, na działkach nr ew. 102/268 i 102/193, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Inwestor: COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik pdf 547.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-11-15
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-11-15 14:43
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-15 15:27
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku o złożeniu wniosku o pozwolenie na: ,,Budowę zbiornika wody pitnej Nr 3 Kotowa Wola z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną na działkach nr 74, 75 w miejscowości Kotowa Wola"  

Inwestor: Wójt Gminy Zaleszany 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 557.39 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-11-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-14 15:20
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-15 15:27
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące, że wnioskiem z dnia 02.10.2023 roku (uzupełnionym dnia 14.11.2023 roku), Pan Wojciech Sobolewski, wystąpił o pozwolenie na budowę obejmujące: ,,Budowę stawu do rekreacyjnego wędkowania na działkach nr ew. 1265/5 i 1265/2, położonych w miejscowości Bojanów (obręb ew. 0006 Bojanów, jednostka ew. 181802_2 Bojanów”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 2.77 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-11-14
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-11-14 13:36
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-01-11 10:28
Obwieszczenie z dnia 13 listopada 2023 roku dotyczące: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej  na działkach nr ew. 1, 2/5, 2/6, 2/7, 4/1, 4/2, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 116, 255/1, 255/8, 256/1, 257/1, 257/2, 258, 259, 260, 263/1, 264/1, 267, 272, 283, 360 położonych w miejscowości Gielnia (obręb ew. 0004 Gielnia, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików) oraz na dz. nr ew.  3877, 3878, 3879, 4013/3, 4013/4, 4013/6, 4013/7, 4013/8, 4015, 4019 położonych w miejscowości Lipa (obręb ew. 0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików) 


 
Inwestor:  Gmina Zaklików, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 609.44 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-11-13
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-13 14:49
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-13 15:03
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące, że w dniu 7 listopada 2023 r. została wydana decyzja nr 404/2023 udzielająca pozwolenia na: „Budowę infrastruktury towarzyszącej obiektu zalewu w Zaklikowie wraz z jej częściową rozbiórką i przebudową, budowę budynku toalet, budowli: przebieralni plażowej, wieży widokowej, dwóch altan grillowych, altany rekreacyjnej wraz z przebudową i remontem istniejących budowli i obiektów małej architektury, budowę obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja obiektu zalewu w Zaklikowie” zlokalizowanych na działkach nr ew. 1289/2, 1290/2, 1290/5, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1323, 1324, 1342/2, 1344, 1345, 1346/2, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, położonych w miejscowości Zaklików (obręb ew. 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików)”.   
           

Inwestor:  Gmina Zaklików, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 668.51 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-11-07
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-11-07 12:15
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-11-07 12:17
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujace, że na wniosek  HUTA STALOWA WOLA S.A. ul. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola, w dniu 3 listopada 2023 roku została wydana decyzja Starosty Stalowowolskiego Nr 397/2023 znak: AB-SW.6740.112.2023.JN, obejmująca: „Przebudowę i rozbudowę hali produkcyjnej, budowę magazynu odpadów, magazynu farb, rozpuszczalników, olejów i chłodziw, budowę dwóch budynków portierni, fundamentu pod urządzenia wentylacyjne, wagi dla samochodów ciężarowych i ogrodzenia oraz rozbudowę i przebudowę instalacji zewnętrznej wody, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, kanalizacji technicznej, deszczowej i sanitarnej, budowę instalacji kanalizacji technologicznej ze zbiornikami bezodpływowymi oraz rozbiórkę magazynu odpadów, magazynu farb i lakierów, wagi dla samochodów, na działkach nr ew. 102/459, 102/630 i 102/287, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”

Załączniki:

Decyzja. Plik pdf 1.26 MB
Obwieszczenie. Plik pdf 681.15 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-11-03
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-11-03 15:10
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-11-03 15:14
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 26 października 2023 roku o złożeniu wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce - Rzeczyca Długa w msc. Rzeczyca  Długa"  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 529.19 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-10-26
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-10-26 14:23
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-02 14:28
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące, iż w dniu 20 października 2023 r. roku dokonano zgłoszenia „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej  na działkach nr ew. 1, 2/5, 2/6, 2/7, 4/1, 4/2, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 116, 255/1, 255/8, 256/1, 257/1, 257/2, 258, 259, 260, 263/1, 264/1, 267, 271/1, 272, 275, 276, 277, 280, 283, 360 położonych w miejscowości Gielnia (obręb ew. 0004 Gielnia, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików) oraz na dz. nr ew.  3877, 3878, 3879, 4013/3, 4013/4, 4013/6, 4013/7, 4013/8, 4015, 4019 położonych w miejscowości Lipa (obręb ew. 0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików) .            
 
 
Inwestor:  Gmina Zaklików, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 583.12 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-10-25
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-25 11:48
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-25 11:49
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20.10.2023 r. informujące,że wnioskiem z dnia 7 sierpnia 2023 roku, HUTA STALOWA WOLA S.A. ul. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola, wystąpiła o pozwolenie na budowę obejmujące:  „Przebudowę i rozbudowę hali produkcyjnej, budowę magazynu odpadów, magazynu farb, rozpuszczalników olejów i chłodziw, budowę dwóch budynków portierni, fundamentu pod urządzenia wentylacyjne, wagi dla samochodów ciężarowych i ogrodzenia oraz rozbudowę i przebudowę instalacji zewnętrznej wody, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, kanalizacji technicznej, deszczowej i sanitarnej, budowę instalacji kanalizacji technologicznej ze zbiornikami bezodpływowymi oraz rozbiórkę magazynu odpadów, magazynu farb i lakierów, wagi dla samochodów, na działkach nr ew. 102/459, 102/630 i 102/287, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-10-20
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-20 12:28
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-20 12:30
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 12.10.2023 roku o przyjęciu  bez sprzeciwu zgłoszenia z projektem budowlanym złożone w dniu 20-09-2023 rok znak: AB.6740.2.103.2023.HP na zadanie inwestycyjne pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i sieci wodociągowej dla miejscowości: jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0006 Obojna na działkach: 791/9, 791/14, 791/15, 791/17, 791/18, 791/19, 791/20, 791/21, 791/2, 791/23, 791/24, 791/25, 791/26, 791/27, 791/28, 791/29, 71/4”.
 

Inwestor: Gmina Zaleszany ul. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 551.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-10-13
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-10-13 08:22
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-10-13 08:28
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 12.10.2023 r. w związku ze złożeniem wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: „Budowę  infrastruktury towarzyszącej obiektu zalewu w Zaklikowie wraz z jej częściową rozbiórką i przebudową, budowę budynku toalet, budowli: przebieralni plażowej, wieży widokowej, dwóch altan grillowych, altany rekreacyjnej wraz z przebudową i remontem istniejących budowli i obiektów małej architektury, budowę obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja obiektu zalewu w Zaklikowie” zlokalizowanych na działkach nr ew. 1289/2, 1290/2, 1290/5, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1323, 1324, 1342/2, 1344, 1345, 1346/2, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, położonych w miejscowości Zaklików (obręb ew. 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików)”.       

 Inwestor:  Gmina Zaklików, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-10-12
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-12 10:08
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-12 10:10
W dniu 28 września 2023 roku została wydana decyzja nr 365 /2023 o pozwoleniu na budowę pn.: „Budowa zasobnika trocin, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku socjalnego na kotłownię na paliwo stałe, przebudowa zewnętrznej instalacji gazu na działkach  nr ew.  1251/2, 1252/4, położonych w miejscowości Chwałowice (obręb ew. 0002 Chwałowice, jednostka ewidencyjna 181804_2 Radomyśl nad Sanem)”

Inwestor:  ERKADO DREWNO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Osiedle POM nr 8, 23-275 Gościeradów Folwark
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-10-02
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-02 09:10
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-02 09:12
 
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29 września 2023 roku o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 367/2023 znak: AB-SW.6740.108.2023.JN obejmującej: Budowę budynku „welfare” BU3 oraz budynku gospodarczego wraz z powiązaną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ew. 105 i 159/1 w obręb 0006 - HSW, Lasy państwowe, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola”.
 
Inwestor:SK NEXILIS POLAND SP Z.O.O ul. Ludwika Tołwińskiego 14, 37-450 Stalowa Wola,

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 547.49 KB
Decyzja Plik pdf 1.14 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-09-29
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-29 12:44
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-09-29 12:53
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.07.2021 r. Plik pdf 29.56 KB
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 04:52:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.