Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 385.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:28
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
 
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2022, poz. 1029) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 stycznia 2023 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: „Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MWwraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia, 8 miejsc postojowych zlokalizowanych na działkachnr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.              
 
 
Inwestor:  EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 33.37 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-01-18
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-18 09:13
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-19 09:21
 
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2022, poz. 1029) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 stycznia 2023 r.  roku został złożony wniosek  o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej p.n.: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych w obrębie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.              
 
 
Inwestor:  Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 364.63 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-01-17
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-17 15:05
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-19 15:10
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie złożeniu wniosku o pozwolenie na: „Budowę wentylacji mechanicznej wraz z filtracją w części hali - Wydział Spawalni usytuowanej na terenie działki nr ew. 102/630 położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 – HSW, Lasy Państwowe w Stalowej Woli ul. Kasprzyckiego 8”.
 
Inwestor:  Huta Stalowa Wola S.A. ul. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wo

Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW-I-7.6740.120.2022.LŻ

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 400.72 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-12-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-06 11:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-06 12:19
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2022 roku , poz. 2000/ oraz art. 72 ust. 6 ustawyz dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247); podaję   do   publicznej   wiadomości informację, iż: na wniosek BAGPAK Polska Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa w dniu  02-12-2022 roku została wydana decyzja Nr 468/2022, znak: AB-SW-I-7.6740.98.2022.LŻ Starosty Stalowowolskiego w sprawie: zmiany decyzji nr 119/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, znak: AB-SW-I-7.6740.33.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującą: „Dobudowę budynków magazynowych i pomieszczeń sanitarnych do hali produkcyjno-magazynowej wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie działki nr ew. 102/32, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy
ul. Kwiatkowskiego 1”

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 497.02 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-12-02
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-02 13:44
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-02 14:04
OBWIESZCZENIE
w sprawie złożonego zgłoszenia z projektem budowlanym
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022, poz. 2000)  oraz art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021.12.21) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24-11-2022 rok zostało złożone zgłoszenie z projektem budowlanym na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Brandwica"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 382.05 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-29
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-29 09:29
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-29 09:36
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 28 listopada 2022 roku 
o wydaniu decyzji nr 458/2022 na „Budowę  budynku strugarni tarcicy na działkach nr ewid. 939, 940, 941, 942, 943, budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 941, 942 i 943 oraz budowę zewnętrznej instalacji energii elektrycznej na działkach nr ewid. 937/4 i 939, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.

inwestor:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul.                             Tartak 30,37-470 Zaklików

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 25.95 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-28
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-28 13:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-28 13:54
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2022, poz. 2000)  oraz art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 t.j.) podaję do publicznej wiadomości informację, że przyjęto bez sprzeciwu zgłoszenie z projektem budowlanym złożone w dniu 14-10-2022 rok na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"
 
Inwestor: Gmina Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 512.71 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-14 14:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-14 14:52
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.2022, poz. 2000)  oraz art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 t.j.) podaję do publicznej wiadomości informację, że przyjęto bez sprzeciwu zgłoszenie z projektem budowlanym znak: AB.6740.2.177.2022.KG  złożone w dniu 30-08-2022 rok na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami sieciowymi, odgałęzieniem  do działek prywatnych i zasilaniem energetycznym dla msc. Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa”
 
Inwestor: Gmina Pysznica ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica.
 

Załączniki:

Zgłoszenia z projektem budowlanym Plik pdf 933.29 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-07
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-07 14:26
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-07 14:39
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 roku , poz. 256./ oraz art. 21 ust. 2 pkt. 10w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247); podaję   do   publicznej   wiadomości   informację,   iż: wnioskiem z dnia 20 października 2022 roku, BAGPAK Polska Sp. z o.o. Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa, wystąpiła o zmianę decyzji nr 119/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, znak: AB-SW-I-7.6740.33.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującą: Dobudowę budynków magazynowych i pomieszczeń sanitarnych do hali produkcyjno-magazynowej wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie działki nr ew. 102/32, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 501.30 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-03
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-03 08:02
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-04 08:11
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 rokuo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.10.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „Budowę budynku strugarni tarcicy na działkach
nr ewid. 939, 940, 941, 942 i 943, budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 941, 942 i 943 oraz budowę zewnętrznej instalacji energii elektrycznej na działkach
nr ewid. 937/4 i 939, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAdministrator BIP2022-10-28
Publikujący Katarzyna Wilk-Mozgawa - Inspektor ds społecznych 2022-10-28 14:26
Modyfikacja Katarzyna Wilk-Mozgawa - Inspektor ds społecznych 2022-10-28 14:29
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2022 roku , poz. 2000 / oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247);
 
podaję   do   publicznej   wiadomości   informację,   iż:
 
na wniosek SK NEXILIS POLAND SP Z O.O ul. LUDWIKA TOŁWIŃSKIEGO 14,
37-450 STALOWA WOLA
w dniu 24-10-2022 roku została wydana decyzja Nr 416/2022, znak:AB-SW-I-7.6740.79.2022.LŻ Starosty Stalowowolskiego w sprawie: zmiany pozwolenia nr 264/2022 z dnia 6 lipca 2022 roku, znak: AB-SW-I-7.6740.49.2022.LŻ na „Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (ETAP I) na działkach nr ew.77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr.ew.6-HSW, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola” 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 555.24 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-24
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-24 14:37
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-24 14:49
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.10.2022 r. dokonano zgłoszenia na ,,Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 5190/3, 5208/1, 5222/1, 5223, 5224/1, 5227/3, 5227/2, 5228/3, 5228/4, 5229/7, 5229/9, 5229/11, 5229/13, 5229/14, 5230/1, 5231/3, 5231/4, 5234/3, 5234/4, 5235, 5236/1, 5236/2, 5237/3, 5237/6, 5237/7, 5237/8, 5237/9, 4734/6, 5146/5, 5238 (obręb ew. 0007 Stany, jednostka ew. 181802_2 Bojanów) oraz na działkach nr ewid. 77, 78, 80/1, 81/1, 83, 84, 85, 86, 87/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105/4, 105/3, 106/1, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122/1, 123, 124/1, 125, 126, 127, 128, 130/2, 133/1, 133/2, 134/1, 136, 137, 138, 142, 143, 149, 150, 153/2, 154/1, 155, 157, 158, 160, 165/2, 166/3, 169, 170, 177, 187/2, 187/3, 190, 191, 192, 193/1, 204, 212, 223, 231, 234, 235, 237, 240, 239, 241/1, 243, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 485/54, 485/53, 485/52, 488, 253/1, 254/1, 254/2, 256, 257, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275/1, 275/2, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283/1, 284, 285/1, 288, 289, 290, 292/1, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308/2, 309/1, 309/3, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320/3, 321, 322/7, 322/8, 324/1, 324/2, 325/1, 326/4, 327/4, 328/4, 329/4, 330/4, 331/6, 332/4, 333/4, 335/4, 334/1, 334/5, 338/6, 338/5, 339/2, 341/2, 342/2, 343/2, 344/4, 345/2, 347/2, 349/1, 350/2, 351/2, 241/2 (obręb ew. 0002 Laski, jednostka ew. 181802_2 Bojanów)”.
 
Inwestor: Gmina Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 427.54 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-17
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-17 13:32
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-17 13:39
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację,że w dniu 14 października 2022 r. została wydana decyzja nr 405/2022 na „Budowę elektrociepłowni wraz z wiatą magazynu paliwa (biomasy), baterią zbiorników chłodzących, układem odpylania i odprowadzania spalin oraz podziemnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki przemysłowe, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej na działce nr ewid. 937/4 oraz budowę zewnętrznej instalacji energii elektrycznej na działkach nr ewid. 939 i 937/4, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o.,                   ul. Tartak 30,37-470 Zaklików

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 326.16 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-14 08:08
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-17 08:11
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.09.2022 r. roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia nr 700/2021 z dnia 29.11.2021 r. na „Budowę farmy fotowoltaicznej „Nowe Baraki 1” o mocy do 1,0 MW zlokalizowanej na części działeknr ew. 0,31,32,33,34,35,36, położonych w miejscowości Nowe Baraki, (obręb ew. 0001 Nowe Baraki, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” w zakresie zmiany zagospodarowania terenu oraz zwiększenia powierzchni zabudowy paneli fotowoltaicznych na działkach nr ew. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 położonych w miejscowości Nowe Baraki (obręb ew. 0001, jednostka ew. 181805_5 Zaklików)”.              

Inwestor: EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 333.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-06 12:36
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-06 12:38
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.08.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „Budowę elektrociepłowni wraz z wiatą magazynu paliwa (biomasy), baterią zbiorników chłodzących, układem odpylania i odprowadzania spalin oraz podziemnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki przemysłowe, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej na działce nr ew. 937/4 oraz budowę zewnętrznej instalacji energii elektrycznej na działkach nr ew. 939 i 937/4 położonych w obr. 0001 Zaklików, jednostka
ew. 181805_4 Zaklików”.

 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o.,                   ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 330.34 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-05
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-05 12:08
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-06 12:39
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021, poz 735 t.j z dnia 2021-04-21) oraz art. 21, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziele społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021, poz. 2373 t.j. z dnia 2021.12.21) podaję do publicznej wiadomości informację że w dniu 30-08-2022 rok zostało złożone zgłoszenie z projektem budowlanym na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami sieciowymi, odgałęzieniem do działek prywatnych i zasilanem energetycznym dla msc. Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa"

Inwestor: Gmina Pysznica ul.Wolności 322, 37-403 Pysznica 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 571.98 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-09-02
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-09-02 13:23
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-09-02 13:41
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.08.2022 r. roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 264/2022 obejmującego ,,Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (EtapI) na działkach nr ew. 77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr 0006 HSW w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola"   


Inwestor: SK NEXILIS POLAND SP Z O.O. ul. LUDWIKA TOŁWŃSKIEGO 14, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 317.56 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-09-02
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-09-02 12:39
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-09-02 12:49
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.07.2022 r.  roku została wydana decyzja o pozwoleniu na Rozbudowę farmy fotowoltaicznej o dodatkową moc 1059, 785 KW na działkach nr ew. 2315 i 2317/1, położonych w miejscowości Chwałowice, (obręb ew. 0002, jednostka ewidencyjna 181804_2 Radomyśl nad Sanem)”.              
                                                   
Inwestor: Piotr Kawalec prowadzący działalność pod nazwą Deweloper Apklan Piotr Kawalec, ul. Kreczmera 4, 35-065 Rzeszów
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-08-03
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-08-03 09:11
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-08-03 09:18
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 t.j.  z dnia 2021- 04- 21) oraz  art. 21, ust.2, pkt.10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021, poz. 2373 t.j. z dnia 2021.12.21) podaję do podaję do publicznej wiadomości informację; że w dniu 20 lipca 2022 rok  została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastkowice, na działkach nr ew. 2314 i 2316 położonych w miejscowości Jastkowice, obręb 0003 Jastkowice, jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica;
Inwestycja obejmować będzie budowę:
 • automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych;( ozn. nr 1)
 • stanowiska dla wozów asenizacyjnych; (ozn. nr 2)
 • komory kraty hakowej wraz z kontenerem; (ozn. nr 4)
 • głównej przepompowni  ścieków; ( ozn. nr 5)
 • wiaty na osad odwodniony; (ozn. nr 14)
 • silosu na wapno; (ozn. nr 15)
oraz przebudowę istniejących obiektów tj.:
 • zbiornika ścieków dowożonych; (ozn.nr 3)
 • komory zasuw/studni rewizyjnej; (ozn. nr 6)
 • osadnika wstępnego; (ozn. nr 7)
 • osadnika  wtórnego; (ozn. nr 10)
 • komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO; (ozn. nr 8)
 • reaktora przepływowego; (ozn.nr 9)
 • budynku technicznego; (ozn. nr 11)
 • budynku  socjalno- technicznego; (ozn. nr 12)
 • wiaty na granulat, komory pomiarowej; (ozn. nr 13)
 
Inwestor:  GMINA PYSZNICA UL. WOLNOŚCI 322, 37-403 PYSZNICA      
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-20
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-20 14:18
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-20 14:21
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.07.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na Rozbudowę farmy fotowoltaicznej o dodatkową moc 1059, 785 KW na działkach nr ew. 2315 i 2317/1, położonych w miejscowości Chwałowice,
(obręb ew. 0002, jednostka ewidencyjna 181804_2 Radomyśl nad Sanem)
”.              

 
Inwestor: Piotr Kawalec prowadzący działalność pod nazwą Deweloper Apklan Piotr Kawalec, ul. Kreczmera 4, 35-065 Rzeszów
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-13
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-13 14:11
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-13 14:17
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 tj. z dnia 2021-04-21), art. 35, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane w związku z art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021-12-21), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 lipca 2022 r. została wydana decyzja nr 264/2022 o pozwoleniu na:  „Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych foli miedzianej wrazz budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz powiązaną infrastrukturą techniczną - ETAP I"

Inwestor: SK NEXILIS POLAND SP. z o.o. ul. L. Tołwińskiego 14,
                  37-450 Stalowa Wola 
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-07-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-07-06 07:48
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-07-06 08:01
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 tj. z dnia 2021-04-21), art. 35, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane w związku z art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021-12-21), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 lipca 2022 r. została wydana decyzja nr 260/2022 na „ Budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych ( elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 95/1, położonej w miejscowości Łysaków, (obręb ew. 0014 Łysaków, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.
Inwestor: POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44 , 07-305 Andrzejewo
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-05
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-05 14:51
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-05 14:53
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.07.2021 r. Plik pdf 29.56 KB
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 26 marca 2023r. 07:33:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.