Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu, dofinansowanych ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2023 r.

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza nabór wniosków na  realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu,
dofinansowanych ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2023 r.
 
Wnioski o dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu mogą składać instytucje kultury, stowarzyszenia kulturalne i sportowe, kluby sportowe, jak również inne podmioty prawne prowadzące działalność statutową w tychże dziedzinach.
 
Priorytetowe obszary działań w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmują:
 1. Wspieranie ciekawych form edukacji kulturalnej i artystycznej służących podnoszeniu kompetencji twórczych, istotnych dla  rozwoju  kapitału społecznego w powiecie.
 2. Wspieranie różnych zadań z zakresu animacji społeczno – kulturalnej, mającej na celu ułatwienie społeczności powiatowej udziału w bardziej aktywnym i twórczym życiu.
 3.  Wspieranie różnorodnych  przedsięwzięć skierowanych do różnych grup wiekowych służących  promowaniu czytelnictwa i literatury.
 4. Wspieranie  imprez tematycznie związanych ze spuścizną polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu lasowiackiego, połączonych ze współczesnymi kontekstami ich występowania.
 5.  Wpieranie wartościowych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak                       i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży.
 
Priorytetowe obszary działań w ramach kultury fizycznej i sportu obejmują:
 1. Wspieranie ciekawych przedsięwzięć w sferze kultury fizycznej i sportu, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie organizacji znaczących zawodów w różnych dyscyplinach sportowych                                o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim. 
 3. Wspieranie różnych form aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego, skierowanych do różnych grup wiekowych.
 4. Wspieranie różnych form aktywności sportowej i ruchowej dla osób niepełnosprawnych.
 
Złożone wnioski na dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie kultury i sportu będą oceniane wg następujących kryteriów:
 1. charakter ponadgminny zadania publicznego (kryterium formalne i obligatoryjne na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, którego niespełnienie powoduje oddalenie wniosku),
 2. zgodność zadania z priorytetowymi obszarami działań, podanych w niniejszym ogłoszeniu
  o naborze wniosków,
 3. proponowaną jakość wykonania zadania poprzez kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty będą realizować zadanie publiczne,
 4. innowacyjność i oryginalność realizowanego zadania publicznego oraz ilość beneficjentów do których jest ono skierowane,
 5. celowość realizowanego zadania publicznego w kontekście zaspokojenia potrzeb społecznych,
 6. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (minimum 20%).
                                       
Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury bądź sportu podejmie Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, który przy jej  podjęciu będzie się kierował  powyższymi kryteriami oceny zadania publicznego.
 
Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15.

Termin składania wniosków upływa z dniem 2 grudnia 2022 roku, o godz. 15.00.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Wnioski złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela pani Lilą Wojciak – główny specjalista ds. kultury, sportu i zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli pod numerami telefonów - 15 643 36 54 lub osobiście w pokoju nr 408 (IV piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2022-11-15
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2022-11-15 09:00
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2022-11-15 09:05
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2023r. 17:20:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.