Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Informacja dla stowarzyszeń i fundacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), zgodnie z rodziałem 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), są zobligowane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie: https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez osoby uprawnione. Należy pamiętać o dokonywaniu aktualizacji danych w CRBR.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) instytucjami obowiązanymi są:
 • fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167),
 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawą utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
w zakresie, w jakim przyjmują i dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które się wydają ze sobą powiązane.

Podmioty te są zobowiązane są do realizowania następujących obowiązków wynikających z w/w ustawy:
 1. Wdrożyć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ją aktualizować.
 2. Zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
 3. Opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Zawiadamiać Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 5. Identyfikować i oceniać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.
 6. Stosować środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ustawy
  w przypadkach, o których mowa art. 35 ustawy oraz udokumentować ich stosowanie.
 7. Przechowywać dokumentację związaną z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.
 8. Wyznaczyć kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, a w przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający, wyznaczyć spośród członków tego organu osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie.
Fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawą utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powinny złożyć oświadczenie dotyczące dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które się wydają ze sobą powiązane. W przypadku zaistnienia zmiany sytuacji opisanej w złożonym oświadczeniu – w/w instytucje powinny złożyć zaktualizowane oświadczenie (oświadczenie do pobrania w załączniku).

Zachęcamy do monitorowania komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif
 
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Oświadczenie Plik doc 30.50 KB
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-11-19 13:42
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-04-28 14:51
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 17 lipca 2024r. 17:59:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.