Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 643 37 09 fax. 15 643 36 02
email: powiat (at) stalowowolski.pl
www.bip.stalowowolski.pl
 
 
Adres skrytki ePUAP: /5nux6c28xs/SkrytkaESP
Adres skrytki PWPW: https://www.esp.pwpw.pl
 
UWAGA: Ze skrytki PWPW powinny skorzystać osoby pragnące załatwić sprawy
dotyczące praw jazdy i rejestracji pojazdów w formie elektronicznej.
W pozostałych sprawach należy korzystać ze skrzynki ePUAP.
 
 
NIP Powiatu: 865-256-54-94
REGON Powiatu: 830409181
 
NIP Starostwa Powiatowego: 865-20-78-682
REGON Starostwa Powiatowego: 830413478
 
 

RACHUNKI BANKOWE:

 
Podstawowy: 85 9430 0006 0001 0041 2000 0001
Dochody budżetu państwa (w tym: wpłaty za użytkowanie wieczyste mieniemSkarbu Państwa oraz opłaty za Karty Parkingowe):
58 9430 0006 0001 0041 2000 0002
Wpłaty za materiały geodezyjne:
31 9430 0006 0001 0041 2000 0003
 

GODZINY PRACY URZĘDU:

Poniedziałek - Piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30
 

Uwaga!

Wydział Komunikacji pracuje:

poniedziałek - piątek 7:30-15:00

Bezpośrednia obsługa klientów urzędu we wszystkich sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w systemie internetowej rezerwacji za pośrednictwem strony https://kolejka.stalowowolski.pl

 


Starosta i Wicestarosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 15 643 37 09

Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Stalowowolskiego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów:

poniedziałek - piątek 7:30-15:00

Bezpośrednia obsługa klientów urzędu we wszystkich sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji odbywać się będzie jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w systemie internetowej rezerwacji za pośrednictwem strony https://kolejka.stalowowolski.pl
 


Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów:

Poniedziałek - Piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Pod adresem: https://stalowowolski.pl/powiatowy-rzecznik-konsumentow/ znajdują się podstawowe informacje dotyczące spraw konsumenckich, formularze dotyczące reklamacji i odstąpienia od umowy oraz przydatne linki.
Porady w sprawach konsumenckich można uzyskać za pośrednictwem infolinii konsumenckiej: 801 440 220 lub  22 290 89 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 (opłata wg taryfy operatora)
W sprawach pilnych, w których istnieje ryzyko upływu terminu do dokonania określonej czynności lub przedawnienia roszczenia, osobom uprawnionym przysługuje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji pod adresem:
 https://bip.stalowowolski.pl/Nieodplatna_Pomoc_Prawna
 WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW:

 Uwaga!!! W celu ochrony przed spamem adresy e-mail podano w formie tekstowej, aby wysłać do nas maila

po skopiowaniu adresu do klienta pocztowego lub w momencie ich przepisywania:

ciąg " (at) " (spacje przed i po nawiasie) należy zastąpić znakiem "@"

natomiast przed i za kropkami należy usunąć odstępy.

 

STAROSTWO POWIATOWE

NR POK.

NAZWISKO I IMIĘ

STANOWISKO / EMAIL

NR TELEFONU

WEW.

107

Zarzeczny Janusz

Starosta

j.zarzeczny@stalowowolski.pl

15 643 37 09

709

109

Sołtys Mariusz

Wicestarosta

mariusz.soltys@stalowowolski.pl

15 643 37 09

709

102

Żminda Krzysztof

Sekretarz Powiatu

org@stalowowolski.pl

15 643 36 07

607

116

Kulpa Elżbieta

Skarbnik Powiatu

budzet@stalowowolski.pl

15 643 36 32

632

312

Kolba Agnieszka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

rzecznik@stalowowolski.pl

15 643 36 60

660

103 Sołtys-Kurek Magdalena

Inspektor Ochrony Danych, sprawy organizacyjne,
sprawy stowarzyszeń i fundacji, obsługa Rady Powiatu

abi@stalowowolski.pl

15 643 36 35 635
303 Zabawa Alicja

Geolog Powiatowy

a.zabawa@stalowowolski.pl

15 643 36 05 605

RADCOWIE PRAWNI

105

Kubis Radosław

Radca Prawny

15 643 36 29

629

Ziarek Andrzej

Radca Prawny

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY, ZDROWIA I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

114

Wosk Tomasz

Naczelnik

tomasz.wosk@stalowowolski.pl

15 643 36 98

698

412

Piechuta Joanna

Promocja

pkz2@stalowowolski.pl

15 643 36 36

636

Gul Ewelina

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, projekty nieinfrastrukturalne

pkz1@stalowowolski.pl

408

Wojciak Lila

Kultura, Zdrowie

l.wojciak@stalowowolski.pl

15 643 36 54

654

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

203

Toman Jędrzej

Obsługa Zarządu Powiatu, sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich, sprawy organizacyjne

zarzad@stalowowolski.pl

15 643 37 45

745
103 Myszka Katarzyna

Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej, sprawy organizacyjne

rada@stalowowolski.pl

15 643 36 35

635

101

Mostrąg Maria

Sprawy osobowe

15 643 36 26

626

203

Wilk-Mozgawa Katarzyna

Obsługa Zarządu Powiatu, sprawy społeczne (biuro rzeczy znalezionych, sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich), sprawy organizacyjne

obywatelskie@stalowowolski.pl

15 643 37 45

745

10

Muskała Anna

Stańkowska Irmina

Jaskot Jolanta

Kotulski Jakub

Kancelaria Ogólna

15 643 36 33

633

108

Rębisz Daria

Obsługa Sekretariatu Starostów

powiat@stalowowolski.pl

15 643 37 09

709

fax 15 643 36 02

602

204/

205/

206

Kuśmider Kamil

  • Zarządzanie kryzysowe, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

k.kusmider@stalowowolski.pl

15 643 36 65

Fax 15 643 37 07

665
Andres Jakub
  • Sprawy obronne i obrona cywilna
  • Kierownik Kancelarii Niejawnej
    obrona@stalowowolski.pl
    15 643 36 64

 

664
Parylak Sebastian
  • Sprawy obronne i zarządzania kryzysowego
      pczk@stalowowolski.pl
15 643 37 07 707

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

110

Szabat Justyna

Budżet

15 643 36 25

625

Żak Sylwia

Księgowość

Klockiewicz Monika Księgowość 15 643 36 25 625

111

Kozioł Iwona

Finanse i sprawozdawczość

budzet@stalowowolski.pl

15 643 36 31

631

Banasiak-Nawracaj Edyta

Księgowość

112

Choma Marzena

Wynagrodzenia

15 643 36 30

630

Drelich Agata

Księgowość

115 Czudak Katarzyna

Windykacja i egzekucja administracyjna

windykacja@stalowowolski.pl

15 643 36 00 600
Piekarz Ewa

Windykacja i egzekucja administracyjna

windykacja2@stalowowolski.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

208

Ruszak Grzegorz

Naczelnik Wydziału

komunikacja@stalowowolski.pl

15 643 36 43

643

207

Chmiel Dorota

Zastępca Naczelnika

prawojazdy@stalowowolski.pl

15 643 36 44

644

201

209

Janiec Magdalena

Prawa jazdy

prawojazdy@stalowowolski.pl

15 643 36 37

15 643 36 40

15 643 36 42

637

640

642

Liber Agnieszka

Tubielewicz Dominika

Błądek Jolanta

Pomykała Marta
Grzybowska Joanna

211

Błądek Czesław

Rejestracja Pojazdów

rejestracja@stalowowolski.pl

15 643 36 38

15 643 36 39

15 643 36 45

15 643 36 46

638

639

645

646

Grabiec Krzysztof

Laskowska Aneta

Lewczyk Grażyna

Kiełb Agnieszka

Janik Ewelina

Tryka Agata

Łuszcz Małgorzata

Sudoł Hanna
Pyret Bogdan
Nowakowska Sylwia
Urzędowska Kinga

212

---

Potwierdzanie danych

15 643 36 59

659

WYDZIAŁ TRANSPORTU

202

Wieprzęć Katarzyna

Naczelnik Wydziału

naczelnik.transport@stalowowolski.pl

15 643 36 09

609

210 Dąbrowski Piotr stanowisko ds. transportu, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców i zarządzania ruchem na drogach
 
15 643 36 41 641
210 Pater Beata stanowisko ds. transportu, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców i zarządzania ruchem na drogach
 


15 643 36 41


641
Wojcieszyn Łukasz stanowisko ds. transportu, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców i zarządzania ruchem na drogach
 
Szwedo Piotr stanowisko ds. transportu, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców i zarządzania ruchem na drogach
 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I MIENIA POWIATU

310

Mach Alicja

Naczelnik

mienie@stalowowolski.pl

15 643 36 06

606

311 Lebioda Łukasz Inwestycje i zamówienia publiczne 15 643 36 61 661

311

Sibiga Magdalena

Inwestycje i zamówienia publiczne

15 643 36 27

627

Marczak Klaudia

Mienie, rozwój powiatu i zamówienia publiczne

309

Zdun Krzysztof

 

Miklus Łukasz


Informatycy urzędu
infor@stalowowolski.pl

15 643 36 01

601

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

318

Winiarczyk Andrzej

Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy

geopow@stalowowolski.pl

15 643 36 11

611

319

Gierak Artur

Zastępca Naczelnika

geodezja@stalowowolski.pl
15 643 37 08 708
11 Grobel Tomasz

Kierownik PODGiK

podgikvii@stalowowolski.pl
15 643 36 58 658
16 Popielińska Agnieszka Ewidencja gruntów i budynków (m. Stalowa Wola) 15 643 36 20 620

13

Dul-Jedziniak Ewa
(zastępstwo Sylwia Laba)

Ewidencja gruntów i budynków (m. Stalowa Wola)

15 643 36 16

616

15 Duma Dominika

Ewidencja gruntów i budynków (gm. Zaleszany, gm. Radomyśl n. Sanem)

15 643 36 18 618

14

Grzywacz Joanna

Ewidencja gruntów i budynków (gm. Bojanów, gm. Pysznica)

15 643 36 21

621

13

Merkiel Anna

Ewidencja gruntów i budynków (gm. Zaklików)

15 643 36 16

616

--- --- Ewidencja gruntów i budynków --- ---

313

Muszyńska Judyta

Geodezja oraz orzecznictwo w zakresie ewidencji gruntów i budynków

15 643 36 12

612

314

Piędzio Marek

Gospodarka nieruchomościami skarbu państwa

15 643 36 13

613

Krasoń Dawid

Gospodarka nieruchomościami skarbu państwa

317

Gaweł Zbigniew

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, ochrony gruntów rolnych i leśnych

15 643 36 19

619

316

Sopelak Paweł

Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT

naradakoordynacyjna@stalowowolski.pl

15 643 36 15

615

315

Korga Alicja

Obsługa administracyjna narad koordynacyjnych dotyczących koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
 

15 643 36 17

617

9

---

Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego

15 643 36 10

610

Batug Bernadetta

Udostępnianie zasobu do użytku powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego


12

---

Prowadzenie zasobu w komputerowym systemie „Ośrodek”

15 643 36 23

623

Muda Tomasz

Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym.

Idziniak Katarzyna

Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym

Kuziora Karolina

Prowadzenie, udostępnianie i archiwizacja zasobu w formie elektronicznej

2

Buława Jadwiga

Odbiór i kontrola opracowań geodezyjnych oraz prowadzenie mapy w systemie numerycznym

15 643 36 24

624

Wydział Architektoniczno – Budowlany

411

Janiec Grzegorz

Naczelnik Wydziału

archbud@stalowowolski.pl

15 643 36 50

650

409

Pałka Halina

Administracja budowlana

(gm. Zaleszany)

15 643 36 49

649

Taracha-Oźga Gabriela

Administracja budowlana

(gm. Pysznica)

---

Administracja budowlana

(gm. Pysznica)

410

Nawrocki Grzegorz

Administracja budowlana

(gm. Stalowa Wola, os. Sochy, Posanie, Karnaty, Poręby, Pławo, na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Zasanie, Energetyków)

15 643 36 48

648

Żak Lech

Administracja budowlana

(gm. Stalowa Wola, os. Śródmieście, Pławo, Centralne, Farbyczne, na Skarpie, Flisaków, Lasowiaków, Metalowców)

Stróż Aleksandra

Administracja budowlana

(gm. Stalowa Wola, os. Poręby, Rozwadów, Charzewice, Piaski, Dolina, Młodynie, Widok)

 

---

Administracja budowlana

(gm. Stalowa Wola)

301

Grzywacz Anna

Administracja budowlana

(gm. Radomyśl nad Sanem)

15 643 36 51

651

Wermińska Kamila

Administracja budowlana

(gm. Bojanów)

Gm. Stalowa Wola – zaświadczenia o samodzielności lokali

Pilch Agnieszka

Administracja budowlana

(gm. Zaklików)

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

306

Tutak Witold

Naczelnik

srodowisko@stalowowolski.pl

15 643 36 62

662

304 Karwan Hubert

Zastępca Naczelnika

lasy@stalowowolski.pl

15 643 36 47

530 290 156

647

303

Koper – Kędra Justyna

Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi oraz rolnictwo

15 643 36 05

605


302

Iskra Małgorzata

Gospodarka odpadami

15 643 36 04

604

304

Marut-Wilk Agnieszka

Lasy, łowiectwo i ochrony przyrody

15 643 36 47

647

306 Madej Jacek

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

15 643 36 62

530 310 056

662

Wydział Edukacji

403

Karlik Bożena

Naczelnik Wydziału

ekznaczelnik@stalowowolski.pl

15 643 36 52

652

401

Pędlowska Maria

Oświata i projekty nieinfrastrukturalne

15 643 36 53

653

Lebioda Marta

Oświata

15 643 36 55

655

Kulińska Aleksandra

Oświata

Referat Kontroli

307

Trela Dorota

Kierownik Referatu

kontrola2@stalowowolski.pl


15 643 36 63


663

--- stanowisko ds. kontroli
kontrola@stalowowolski.pl

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-23
Publikujący Administrator BIP - administrator 2020-10-23 12:35
Modyfikacja Administrator BIP - administrator 2022-11-23 10:35
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 28 listopada 2022r. 19:35:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.