Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłaszaniem naruszeń prawa
1.    Przetwarzania danych osobowych dokonuje się zgodnie z:
1)    rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej RODO,
2)    ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
3)    aktami wewnętrznymi regulującymi przetwarzanie danych osobowych obowiązującymi w urzędzie.
2.  Dane osobowe, które w sposób oczywisty nie mają znaczenia dla rozpatrywania konkretnego zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są usuwane bez zbędnej zwłoki.
3.    Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 11 Zarządzenia nr 71/2021 Starosty Stalowowolskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.
4.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem jest Starosta Stalowowolski.   
5.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl   
6.    Cele przetwarzania danych osobowych:
1)    realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z dyrektywą,
2)    realizacja postanowień niniejszego regulaminu,
3)    archiwizacyjne.
7.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1)    dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.),
2)    przepisy prawa krajowego mające zastosowanie przy rozpatrywaniu zgłoszeń,
3)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8.    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty publiczne uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub podmioty prywatne, którym powierzono dane na podstawie umowy w związku ze wsparciem aplikacji www do obsługi zgłoszeń.
9.    Zgłaszającemu przysługują prawa:
1)    dostępu do treści swoich danych,
2)    sprostowania swoich danych osobowych,
3)    w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
4)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul.Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00.
10.    Innym osobom niż zgłaszający, których dane osobowe są przetwarzane w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia, przysługują prawa, z zachowaniem przepisów ust. 3:
1)    dostępu do treści swoich danych,
2)    sprostowania swoich danych osobowych,
3)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00.
11.    Podanie danych ujętych w formularzu zgłoszenia jest obowiązkowe. W przypadku ich niepodania zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.
Podmiot publikujący
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-12-29 00:00
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-12-29 12:59
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 10:39:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.