Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola
AKTUALIZACJA OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I TRWAŁEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Podstawa prawna: Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.)
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.)
Miejsce przechowywania dokumentów: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 314
Sposób i termin załatwienia sprawy: Dane z operatu ewidencji gruntów i budynków wydawane są po zweryfikowaniu uprawnień wnioskodawcy do otrzymania danych ewidencyjnych,  złożeniu wniosku i opłaceniu należności za wykonaną czynność.
W przypadku niezgodności danych w operacie ewidencyjnym wydanie dokumentu nastąpi po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
w sprawie, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.
Uwagi: Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 15 643 36 13
Tryb odwoławczy: Użytkownik wieczysty / trwały zarządca może w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia złożyć wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona, albo jest uzasadniona w innej wysokości, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu,
ul. Św. Barbary 12.  Wniosek składa się za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego. Wniosek do Kolegium składa się na piśmie, w dwóch egzemplarzach.  Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego / trwałego zarządu w dotychczasowej wysokości.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych: wydanie wypisu lub/i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków na podstawie przepisów prawa: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.).
 4. Odbiorcy danych: podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia danych osobowych oraz podmioty wyszczególnione w przepisach prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Archiwalną.
 6. Ma Pan/i prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00
 1. Podanie danych ujętych we wniosku o wydanie wypisu lub/i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych obowiązkowych skutkować będzie niewydaniem wnioskowanej dokumentacji. 
 2. Konsekwencje niepodania danych: brak możliwości poprawnego załatwienia sprawy.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2020-11-12
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika Wydziału GN 2020-11-12 08:53
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika Wydziału GN 2020-11-12 08:53
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2023r. 20:41:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.