Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Obwieszczam że na wniosek SK NEXILIS POLAND SP Z.O.O. ul. LUDWIKA TOŁWIŃSKIEGO 14, 37-450 STALOWA WOLA, w dniu 5 czerwca 2023 roku została wydana decyzja Starosty Stalowowolskiego Nr 186/2023 znak: AB-SW.6740.60.2023.JN o drugiej zmianie pozwolenia udzielonego decyzją nr 264/2022 z dnia 06.07.2022 r. znak: AB-SW-I-7.6740.49.2022.LŻ na: „Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (ETAP I) na działkach nr ew.77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr.ew.6-HSW, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola” 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 822.69 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-06-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-06 15:07
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-06 15:19
 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30.05.2023 o złożeniu wniosku
o pozwolenie na: Rozbudowę budynku utrzymania ruchu o magazyn części zamiennych, na działce nr ew. 102/661, obręb 0006 - HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola”


Inwestor: IKEA INDUSTRY POLSKA Sp. z o. o. ul. Grabskiego 43/43A, 37-450 Stalowa Wola


Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 554.73 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-30 15:13
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-30 15:18
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30 maja 2023 roku  o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę obejmujące: Rozbudowę stacji załadunku peletu, na działce nr ew. 102/661, obręb 0006 - HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola”
 

Inwestor: IKEA INDUSTRY POLSKA Sp. z o. o.ul. Grabskiego 43/43A, 37-450 Stalowa Wola,

Postępowanie jest zarejestrowane pod pozycją AB-SW.6740.70.2023.JN

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 540.10 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-30 15:01
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-30 15:30
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29 maja 2023 roku o wydaniu decyzji  Nr 172/2023 znak: AB-SW.6740.63.2023.JN obejmującej: Budowę, rozbudowę i remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z konstrukcją wsporczą, zasilaniem elektrycznym, budową fundamentów, przebudową i zabezpieczeniem podziemnych instalacji elektrycznych i sanitarnych kolidujących z projektowanym obiektem dla urządzeń wentylacyjnych na terenie Huty Stalowa Wola S.A. ul. Tadeusza Kasprzyckiego 8, na działce nr ew. 102/630, obręb 0006 - HSW, LASY PAŃSTWOWE, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola

Inwestor: HUTA STALOWA WOLA S.A. ul. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola,
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 618.55 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-29
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-29 15:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-30 15:31
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji  Nr 160/2023 z dnia 16 maja 2023 roku zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę nr 46/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowa kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia, 8 miejsc postojowych, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” w zakresie: zmiany powierzchni zabudowy, poszerzenia terenu inwestycji o działkę nr ew. 2203 położoną w obrębie ewidencyjnym 0017 Zdziechowice Drugie oraz w zakresie zwiększenia łącznej mocy farmy do 6,10 MW.

Inwestor:  EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 747.33 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-05-16
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-05-16 14:52
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-05-16 14:56
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. :,,Budowa drogi nr 1 od km 0+000 do km 2+716 w obrębie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” na podstawie Planu Funkcjonalno Użytkowego ,,Budowa i rozbudowa dróg gminnych w obrębie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”  


Inwestor: Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 542.13 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-16 11:03
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-19 11:09
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 451/2020 z dnia 18.08.2020 r. wydanej przez Starostę Stalowowolskiego na inwestycję pn.: „Budowa  farmy fotowoltaicznej „Zaklików I” o  mocy do 1 MW na działce nr ew. 38/1 położonej w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” zmienionej decyzją Starosty Stalowowolskiego znak 618/2021 z dnia 19.10.2021 r. w zakresie zmiany przebiegu oraz długości trasy przyłącza SN usytuowanego na działkach nr ew. 38/1, 100, 85/1, położonych w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w zakresie: zmiany gabarytów stacji transformatorowej, zmiany powierzchni zabudowy oraz powierzchni inwestycji, zmniejszenia ilości paneli oraz zwiększenia ich mocy.
 
 
Inwestor:  Energy Solar 27 Sp. z o.o. , ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 367.29 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 14:20
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 15:15
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 451/2020 z dnia 18.08.2020 r. wydanej przez Starostę Stalowowolskiego na inwestycję pn.: „Budowa  farmy fotowoltaicznej „Zaklików I” o  mocy do 1 MW na działce nr ew. 38/1 położonej w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” zmienionej decyzją Starosty Stalowowolskiego znak 618/2021 z dnia 19.10.2021 r. w zakresie zmiany przebiegu oraz długości trasy przyłącza SN usytuowanego na działkach nr ew. 38/1, 100, 85/1, położonych w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w zakresie: zmiany gabarytów stacji transformatorowej, zmiany powierzchni zabudowy oraz powierzchni inwestycji, zmniejszenia ilości paneli oraz zwiększenia ich mocy.
 
 
Inwestor:  Energy Solar 27 Sp. z o.o. , ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 367.29 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 14:20
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 15:15
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 08.05.2023 r o złożeniu wniosku
o kolejną zmianę decyzji nr 264/2022 z dnia 06.07.2022 r. dotyczącą:  „Budowy zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (ETAP I) na działkach nr ew.77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr.ew.6-HSW, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola” oraz w stosunku do projektu budowlanego zamiennego zatwierdzonego decyzją nr 416/2022 z dnia 24.10.2022 r.

Inwestor:  SK NEXILIS POLAND SP Z O.O ul. LUDWIKA TOŁWIŃSKIEGO 14,
                 37-450 STALOWA WOLA

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 830.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 15:01
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-08 15:15
 
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 maja 2023 roku o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę obejmujące: Budowę, rozbudowę i remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z konstrukcją wsporczą, zasilaniem elektrycznym, budową fundamentów, przebudową i zabezpieczeniem podziemnych instalacji elektrycznych i sanitarnych kolidujących z projektowanym obiektem dla urządzeń wentylacyjnych na terenie Huty Stalowa Wola S.A. ul. Tadeusza Kasprzyckiego 8, na działce nr ew. 102/630, obręb 0006 - HSW, LASY PAŃSTWOWE, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola

Inwestor : HUTA STALOWA WOLA S.A. ul. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola,

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 632.70 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-05-05
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-05 10:09
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-05-05 10:18
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskieogo z dnia  20 kwietnia 2023 r.  roku o  złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 46/2023 z dnia 16.02.2023 r. wydanej przez Starostę Stalowowolskiego na inwestycję pn.: „Budowa  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MWwraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowa kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia, 8 miejsc postojowych zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” w zakresie: zmiany powierzchni zabudowy, poszerzenia terenu inwestycji o działkę nr ew. 2203 położoną w obrębie ewidencyjnym 0017 Zdziechowice Drugie oraz w zakresie zwiększenia mocy do 6, 10 MW .    


Inwestor:  EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 386.90 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-04-20
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-04-24 09:53
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-04-24 10:01
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 385.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:28
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2023 roku w sprawie wydania decyzja nr 46/2023 udzielajacej pozwolenia na Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MW wraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia oraz utwardzenia terenu wraz z 8 miejscami postojowymi, zlokalizowanych na działkach nr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.

inwestor: Eplant 37 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-02-16 15:19
 
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2022, poz. 1029) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 stycznia 2023 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: „Budowę  farmy fotowoltaicznej „Zdziechowice Drugie” o łącznej mocy do 5,31 MWwraz z infrastrukturą (konstrukcją montażową, panelami fotowoltaicznymi, inwerterami oraz okablowaniem), budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN, instalacji monitoringu, układów pomiarowych i zabezpieczeń, uziemienia, 8 miejsc postojowych zlokalizowanych na działkachnr ew. 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206/1, 2207/1, 2208/1, 2210/1, 2212/1, 2213/1, położonych w miejscowości Zdziechowice Drugie (obręb ew. 0017 Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.              
 
 
Inwestor:  EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 33.37 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-01-18
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-18 09:13
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-19 09:21
 
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2022, poz. 1029) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 stycznia 2023 r.  roku został złożony wniosek  o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej p.n.: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych w obrębie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.              
 
 
Inwestor:  Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 364.63 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-01-17
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-17 15:05
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-19 15:10
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie złożeniu wniosku o pozwolenie na: „Budowę wentylacji mechanicznej wraz z filtracją w części hali - Wydział Spawalni usytuowanej na terenie działki nr ew. 102/630 położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 – HSW, Lasy Państwowe w Stalowej Woli ul. Kasprzyckiego 8”.
 
Inwestor:  Huta Stalowa Wola S.A. ul. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wo

Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW-I-7.6740.120.2022.LŻ

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 400.72 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-12-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-06 11:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-06 12:19
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2022 roku , poz. 2000/ oraz art. 72 ust. 6 ustawyz dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247); podaję   do   publicznej   wiadomości informację, iż: na wniosek BAGPAK Polska Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa w dniu  02-12-2022 roku została wydana decyzja Nr 468/2022, znak: AB-SW-I-7.6740.98.2022.LŻ Starosty Stalowowolskiego w sprawie: zmiany decyzji nr 119/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, znak: AB-SW-I-7.6740.33.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującą: „Dobudowę budynków magazynowych i pomieszczeń sanitarnych do hali produkcyjno-magazynowej wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie działki nr ew. 102/32, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy
ul. Kwiatkowskiego 1”

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 497.02 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-12-02
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-02 13:44
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-02 14:04
OBWIESZCZENIE
w sprawie złożonego zgłoszenia z projektem budowlanym
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022, poz. 2000)  oraz art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021.12.21) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24-11-2022 rok zostało złożone zgłoszenie z projektem budowlanym na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. Brandwica"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 382.05 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-29
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-29 09:29
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-29 09:36
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 28 listopada 2022 roku 
o wydaniu decyzji nr 458/2022 na „Budowę  budynku strugarni tarcicy na działkach nr ewid. 939, 940, 941, 942, 943, budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 941, 942 i 943 oraz budowę zewnętrznej instalacji energii elektrycznej na działkach nr ewid. 937/4 i 939, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.

inwestor:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul.                             Tartak 30,37-470 Zaklików

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 25.95 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-28
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-28 13:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-28 13:54
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2022, poz. 2000)  oraz art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 t.j.) podaję do publicznej wiadomości informację, że przyjęto bez sprzeciwu zgłoszenie z projektem budowlanym złożone w dniu 14-10-2022 rok na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej"
 
Inwestor: Gmina Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 512.71 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-14 14:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-14 14:52
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.2022, poz. 2000)  oraz art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 t.j.) podaję do publicznej wiadomości informację, że przyjęto bez sprzeciwu zgłoszenie z projektem budowlanym znak: AB.6740.2.177.2022.KG  złożone w dniu 30-08-2022 rok na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami sieciowymi, odgałęzieniem  do działek prywatnych i zasilaniem energetycznym dla msc. Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa”
 
Inwestor: Gmina Pysznica ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica.
 

Załączniki:

Zgłoszenia z projektem budowlanym Plik pdf 933.29 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-07
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-07 14:26
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-07 14:39
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 roku , poz. 256./ oraz art. 21 ust. 2 pkt. 10w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247); podaję   do   publicznej   wiadomości   informację,   iż: wnioskiem z dnia 20 października 2022 roku, BAGPAK Polska Sp. z o.o. Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa, wystąpiła o zmianę decyzji nr 119/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, znak: AB-SW-I-7.6740.33.2021 o pozwoleniu na budowę obejmującą: Dobudowę budynków magazynowych i pomieszczeń sanitarnych do hali produkcyjno-magazynowej wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie działki nr ew. 102/32, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 501.30 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-03
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-03 08:02
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-04 08:11
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 rokuo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.10.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „Budowę budynku strugarni tarcicy na działkach
nr ewid. 939, 940, 941, 942 i 943, budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 941, 942 i 943 oraz budowę zewnętrznej instalacji energii elektrycznej na działkach
nr ewid. 937/4 i 939, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAdministrator BIP2022-10-28
Publikujący Katarzyna Wilk-Mozgawa - Inspektor ds społecznych 2022-10-28 14:26
Modyfikacja Katarzyna Wilk-Mozgawa - Inspektor ds społecznych 2022-10-28 14:29
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2022 roku , poz. 2000 / oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247);
 
podaję   do   publicznej   wiadomości   informację,   iż:
 
na wniosek SK NEXILIS POLAND SP Z O.O ul. LUDWIKA TOŁWIŃSKIEGO 14,
37-450 STALOWA WOLA
w dniu 24-10-2022 roku została wydana decyzja Nr 416/2022, znak:AB-SW-I-7.6740.79.2022.LŻ Starosty Stalowowolskiego w sprawie: zmiany pozwolenia nr 264/2022 z dnia 6 lipca 2022 roku, znak: AB-SW-I-7.6740.49.2022.LŻ na „Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (ETAP I) na działkach nr ew.77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr.ew.6-HSW, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola” 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 555.24 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-24
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-24 14:37
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-24 14:49
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.07.2021 r. Plik pdf 29.56 KB
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 11 czerwca 2023r. 02:55:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.