Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wszczęciu postepowania ul. Popiełuszki Fri, 26 Feb 2021 10:53:34 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dni 26.02.2021 r o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024 R ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli"   Inwestor: Zarząd Powiatu...... Dane teleadresowe Thu, 25 Feb 2021 12:37:55 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ... Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robot geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno -inżynierskich dla inwestycji pn. "Modernizacja korpusu wału lewego rzeki San w km. 9+390 - 29+000 na terenie gminy Stalowa Wola i gminy Zaleszany" Thu, 25 Feb 2021 12:16:25 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki nr 1100 z działkami nr 1096, 1097, 1098/1, 1099, 1101, 1106/1 w obr 0007-Stany, jednostka ewidencyjna Bojanów Tue, 23 Feb 2021 10:21:11 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Wykaz jednostek organizacyjnych Mon, 22 Feb 2021 12:11:47 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Protokoły Fri, 19 Feb 2021 14:09:13 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-72 1/2018 z dnia 22 listoapda 2018 r. 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 4/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 6/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 7/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 8/2018 z dnia 20 grudnia 2018...... Uchwały Zarządu Powiatu Fri, 19 Feb 2021 14:01:25 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-73 Numer uchwały          Data podjęcia Tytuł 01/01/2018 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej na działkach o nr ew. 1776/4...... Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego Fri, 19 Feb 2021 12:09:45 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-105 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym 0005-Maziarnia, jednostka ewidencyjna Bojanów Fri, 19 Feb 2021 11:34:07 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym 0002-Kępie Zaleszańskie, jednostka ewidencyjna Zaleszany Thu, 18 Feb 2021 14:39:50 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU w sprawie obsadzenia mandatu radnego Thu, 18 Feb 2021 12:00:17 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-56 ... POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Thu, 18 Feb 2021 11:59:58 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-56 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego. Thu, 18 Feb 2021 11:40:11 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Zarządzenia Starosty w 2021 roku Wed, 17 Feb 2021 15:08:05 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wed, 17 Feb 2021 13:54:57 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-50 Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności: 1) w zakresie geodezji: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: a) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych ewidencji...... Wydział Architektoniczno-Budowlany Wed, 17 Feb 2021 13:52:56 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-50  Do zadań Wydziału Architektoniczno – Budowlanego należy w szczególności: 1) w zakresie architektoniczno – budowlanym: nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie kompetencji Starosty, wydawanie decyzji:     a) o zatwierdzeniu...... Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa Wed, 17 Feb 2021 13:52:23 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-50  Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy: 1.   w zakresie melioracji i gospodarki wodnej: zatwierdzanie statutów spółek wodnych, prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych w tym wydawanie decyzji...... Wydział Inwestycji i Mienia Wed, 17 Feb 2021 13:52:02 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-50  Do zadań Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu należy w szczególności: 1.         w zakresie inwestycji i zamówień publicznych: prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych, prowadzenie inwestycji powiatowych...... Informacja o naborze wniosków ogłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Tue, 16 Feb 2021 12:18:13 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-105 ... Interpelacje i zapytania Radnych VI kadencji Tue, 16 Feb 2021 09:44:30 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-65 ... Obwieszczenie o złożeniu wniosku Mon, 15 Feb 2021 14:29:23 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie operatu za udostępnienie nieruchomości dz.1459/1 obr. Zaleszany Mon, 15 Feb 2021 14:22:16 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie operatu za udostępnienie nieruchomości dz.1459/1 obr. Zaleszany... Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. prowadzenia, udostępniania i archiwizacji zasobu w formie elektronicznej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Mon, 15 Feb 2021 13:12:42 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-69 ... Sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich Mon, 15 Feb 2021 13:05:05 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-88 Sposób rozpatrywania sprawy: 1) W przypadku sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich niespopielonych (trumna) pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane, jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym...... Informacja o czynnosciach ustalenia granic działek ewidencyjnych w obrębie ewidencynym 0010-Wólka Turebska, jednostka ewidencyjna Zaleszany Wed, 10 Feb 2021 14:43:34 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ...