Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:

POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na usługi pn.
"Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15"
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-11-30
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-11-30 11:22
Modyfikacja Klaudia Marczak 2021-12-14 13:28
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli IV”

Uwaga zmiany!

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 29.11.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Wyjaśnienie nr 2 z dnia 07.12.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-11-25
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-11-25 09:50
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-12-28 10:12
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego.

3. DOKUMENTACJA - plik do pobrania z dokumentacją.

UWAGA

1. Zmiana treści SWZ - zmiana załącznika nr 10 - tabela cen elementów robót - pliki do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-11-02
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-11-02 13:11
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-12-13 09:00
Uwaga!!!
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania w załącznikach poniżej.

Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 28.10.2021 r. do pobrania w załącznikach poniżej.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-10-22
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-22 12:44
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-11-16 08:46
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli III”

UWAGA!

1. Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-10-13
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-13 14:14
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-29 09:53
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli II”

UWAGA !

1. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o unieważnieniu postepowania - plik do pobrania poniżej w załącznikachPodmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-09-20
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-20 12:46
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-08 13:26
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli” 

UWAGA

1. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - plik do pobraniza poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-09-02
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-02 13:04
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-20 11:56
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na usługi pn. "Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu".

UWAGA zmiany!!!
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-07-27
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-07-27 08:24
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-08-09 13:02
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na usługi pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-07-01
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-07-01 13:13
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-07-09 13:43
POWIAT STALOWOWOLSKI
 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.:

Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

UWAGA!

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-05-27
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-05-28 09:17
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-06-22 14:53
„Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli przy ul. E. Orzeszkowej 2"

UWAGA!
1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-05-10
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-05-10 09:57
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-06-14 11:27
Przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1025R ul. Poniatowskiego

Załączniki:

PFU Plik zip 13.43 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-03-25
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-25 10:14
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-25 10:16
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.
 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg powiatowych nr 1015R, 2601R oraz drogi nr 1004R wraz z przebudową mostu w powiecie stalowowolskim"

UWAGA !!!

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 01.04.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.

UWAGA !!!!
1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach

2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -  plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I - plik do pobrania poniżej w załącznikach
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II - plik do pobrania poniżej w załącznikach
5. Informacja o unieważnieniu postepowania - część III - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-03-24
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-24 11:39
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-23 12:18
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica-Zbydniów
od km 5 +100 do km 6 +500,  w m. Kotowa Wola, Zbydniów”

UWAGA !!!!
Wyjaśnienie nr 1 z dnia 25.03.2021 - plik do pobrania poniżej w załącznikach


UWAGA !!!!
1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-03-19
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-19 11:11
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-26 13:17
„Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 i hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz budowa siłowni plenerowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli"

Uwaga zmiany - zmiana przedmiaru robót dla cz.II !!!!!
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 12.03.2021 r.- plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Aktualny przedmiar robót dla części II - plik do pobrania poniżej w załącznikach.

Uwaga!!!
1. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 19.03.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Uwaga !!!
1. Wyjaśnienia nr 3 z dnia 25.03.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Uwaga!!!!
1. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert- plik do pobrania w załącznikach.

UWAGA!!!!
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI III - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI I i II - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-03-12
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-12 09:38
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-20 11:49
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski"

UWAGA !!!!!

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-03-03
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-03 14:05
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-30 08:45
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 22 stycznia 2022r. 09:16:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.