Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Wycena 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 733/2 o pow. 0,0368 ha, obręb 3-Centrum, gm. Stalowa Wola,
do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 599.32 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-05-23
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-05-23 11:23
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-05-23 12:58
Wycena 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/24 o pow. 0,4558 ha, obręb 6-HSW, gm. Stalowa Wola,
do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 599.08 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-05-23
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-05-23 11:20
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-05-23 12:58
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-05-18
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-05-18 10:17
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-05-18 10:23
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-05-18
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-05-18 10:07
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-05-18 10:13
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-05-18
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-05-18 10:04
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-05-18 10:10
Sukcesywna dostawa materiałów toaletowych dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAlicja Mach - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu2022-04-13
Publikujący Klaudia Marczak 2022-04-13 08:08
Modyfikacja Klaudia Marczak 2022-04-22 11:09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.6821.4.2022.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-04-01
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-04-01 11:45
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-04-01 11:50
„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych, toaletowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i oryginalnych (równoważnych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli”
 
I      część        : Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych
II    część        : Sukcesywna dostawa materiałów toaletowych
III część        : Sukcesywna dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do
                      kserokopiarek i oryginalnych (równoważnych) materiałów eksploatacyjnych                   do drukarek

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAlicja Mach - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu2022-03-29
Publikujący Klaudia Marczak 2022-03-29 11:55
Modyfikacja Klaudia Marczak 2022-04-15 08:24
Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasów dla gruntów oznaczonych w ew. gruntów jako lasy, niestanowiące własności Skarbu Państwa..."

Uwaga!
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-03-08
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-08 12:09
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-24 08:55
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Modernizacja sali gimnastycznej przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli".
Uwaga!!!
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2022-03-02
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-02 08:31
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-14 10:48
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego dla działka 67_2 Dąbrowa gmina Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-03-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-03-02 14:24
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-03-02 15:28
Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość działek w obr. 3 Centrum jednoska ewidencyjna Stalowa Wola(1)
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-02-25
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-02-25 15:01
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-02-25 15:07
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.1.2022.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-02-07
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-02-07 11:30
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-02-07 11:34
Zapytanie ofertowe GN.683.25.2022.DK na wykonanie operatów szacunkowych dla działek obr 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-01-27
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-01-27 14:04
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-01-27 14:08
GN.683.1.2022.DK na wykonanie opertów szacunkowych ustalających wartość odszkodowania
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-01-11
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-01-11 09:47
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-01-11 09:50
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-11-24
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-24 14:08
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-24 14:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert GN.683.39.2020.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-24
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-24 14:19
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-24 14:22
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-11-17
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-17 14:02
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-17 14:04
zapytanie ofertowe GN.683.39.2020.DK

Załączniki:

zapytanie ofertowe GN.683.39.2020.DK Plik pdf 599.42 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-09
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-09 11:55
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-09 11:57
Informacja o wyborze oferty GN.683.20.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-09
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-09 11:54
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-09 11:56
Zapytanie ofertowe GN.683.20.2021.DK na wykonanie operatów szacunkowych dla ustalenia odszkodowania za nieruchomosci w obr. 3 Centrum
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-10-25
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-10-25 11:08
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-10-25 11:28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.6840.2.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-10-13
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-10-13 08:37
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-10-13 08:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 września 2021 r., znak: GN.6843.128.2021.MP

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 807.60 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-30 07:40
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-30 07:41
Zapytanie ofertowę na wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartośc dz. 719 obr. Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-27
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-27 13:59
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-27 14:00
Opis przedmiotu zamówienia:
     Wycena 1 nieruchomości (która może składać się z 1 lub kilku działek) położonej na terenie powiatu stalowowolskiego do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, jak również w przypadku gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonanych aktualizacjach.
     W przypadku złożenia przez użytkownika wieczystego wniosku o ustaleniu, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości, przyjmujący zamówienie jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej lub ustnej, przesłania Zamawiającemu za pośrednictwem poczty e-mail elektronicznej wersji operatu szacunkowego oraz uczestniczenia w rozprawie administracyjnej – w Samorządowym Kolegium Odwoławczym
w Tarnobrzegu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 3.78 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-21 12:40
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-21 12:44
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.14.2021.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-09-17
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-17 13:13
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-09-17 13:16
Zapytanie ofertowe pn.: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Polnej 15 - II"
Uwaga!
1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-09-14
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-14 12:37
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-22 14:21
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Przegląd i konserwacja wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności klimatyzatorów oraz innych urządzeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15”.

Uwaga

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystyniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-09-09
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-09 14:11
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-22 13:17
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 26 maja 2022r. 07:39:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.