Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Informacja Starosty Stalowowolskiego o wydaniu deczyji nr 150/2024 z dnia 8 maja 2024 roku z zakresu łączności publicznej obejmującej: ,,Budowę  obiektu radiokomunikacyjnego składającego sięz wieży stalowej typu CP.62-T1 na żelbetowym fundamencie, instalacji 6 anten sektorowych, urządzeń radiowych oraz 7 anten radioliniowych, urządzeń telekomunikacyjnych w kontenerze technicznym na poziomie utwardzonego terenu wraz z ogrodzeniem oraz wewnętrznej linii zasilającej na działce nr 2741/255 obręb 0003 Centrum w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola"

Inwestor: TMobile Polska S.A ul. Marynarska 12, 02-674 Wrszawa  

Załączniki:

Informacja z zakresu łączności Plik pdf 390.34 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-05-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-05-08 14:55
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-05-08 14:58
I N F O R M A C J A STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. W dniu 17 kwietnia 2024 roku do tutejszego organu administracji architektoniczno- budowlanej wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STW7122A wraz z wewnętrzną linią zasilającą  i kanalizacją kablową na działce nr ew. 3729, położonej  miejscowości Zaklików (obręb ew. 0001 Zaklików, jednostka ew. 181805_4 Zaklików)”.

Inwestor: P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Załączniki:

Informacja. Plik pdf 258.07 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-04-17
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-04-17 12:47
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-04-17 12:47
Informacja Starosty Stalowowolskiego z dnia 12 kwietnia 2024 roku  o wydaniu decyzji nr 112/2024 o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu  pozwolenia na: „Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STW7127C wraz z wewnętrzną linią zasilającą  i kanalizacją kablową na działce nr ew. 1823, położonej  miejscowości Stalowa Wola (obręb ew. 0001 Charzewice, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.
 

Inwestor: P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Załączniki:

Informacja z zakresu łączności Plik pdf 362.73 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-12
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-12 14:00
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-12 14:06
Informacja Starosty Stalowowolskiego z dnia 10 kwietnia 2024 roku o wydaniu decyzji nr 105/2024 sprawie realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na: ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. STW7101A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce nr ewidencyjny 122 położonej w miejscowości Wólka Turebska, obręb 0010 Wólka Turebska, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany"


Inwestor: P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
 

Załączniki:

Informacja Plik pdf 326.16 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-10
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-10 14:13
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-12 14:22
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożenia wniosku o pozwolenie na: Budowę obiektu radiokomunikacyjnego składającego się z: wieży stalowej typu CP.62-T1 na żelbetowym fundamencie, instalacji 6 anten sektorowych, urządzeń radiowych oraz7 anten radioliniowych, urządzeń telekomunikacyjnych w kontenerze technicznym na poziomie utwardzonego terenu wraz ogrodzeniem oraz wewnętrznej linii zasilającej przy ul. Energetyków 13 w Stalowej Woli na działce nr ew. 2741/255 obręb 0003 Centrum w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola” 
 
 
Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW.6740.34.2024.GN
Inwestor: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 646.13 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-03-18
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-03-18 15:07
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-12 11:17
Obwieszczenie Starosty Stalowowlskiego z dnia 30.01.2024 r o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. STW7127C wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na dz. nr ewid.1823 położonej w miejscowości Stalowa Wola przy ulicy Topolowej (obręb 0001 Charzewice, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola).
 
 
Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW.6740.15.2024.EJ
Inwestor: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 353.53 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-01-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-01-30 11:54
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-01-31 12:24
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 7 grudnia 2023 roku o złożeniu wniosku o pozwolenie na: ,,Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp z o.o. STW7101A wraz wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na dz.  nr ewid 122 położonej w miejscowości Wólka Turebska (obręb 0010 Wólka Turebska jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany)  

Inwestor:  P4 Sp z o.o. , ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 482.50 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-12-07
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-12-07 13:05
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-12-07 13:15
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 10 października 2023 o wydaniu decyzji nr 375/2023 roku o pozwoleniu na budowę Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr STW7110A, wraz z kablową linią zasilającą na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 5 w Stalowej Woli na działkach nr ew. 2243/1, 2243/3 obręb 0003 Centrum w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola”
 
Inwestor:  P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 503.74 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-10-10
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-10-10 15:26
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-10-18 15:28
OBWIESZCZENIE
w sprawie przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia z projektem budowlanym
 
OBWIESZCZENIE
w sprawie przyjętego bez sprzeciwu zgłoszenia z projektem budowlanym
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2022, poz. 2000)  oraz art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 t.j.) podaję do publicznej wiadomości informację, że przyjęto bez sprzeciwu zgłoszenie
z projektem budowlanym złożone w dniu 09-06-2023 rok
na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0012 Zbydniów na działkach:
11, 21, 22, 81, 128, 177, 208/1, 208/2, 366
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0001 Dzierdziówka na działkach:
289, 337/5, 344, 346/8, 346/13, 346/16, 346/18, 346/22, 346/25, 346/28, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355/3, 355/4, 358/1, 359, 360, 361, 362/1, 363/1, 364/1, 365, 366, 367, 368/1, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380/1, 380/2, 381/1, 381/2, 382, 384/2, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 701, 703, 704, 713/1, 713/2, 714, 715/1, 716/1, 717, 718/3, 718/4, 719, 720, 721, 722, 723, 724/1, 725/8, 725/10, 725/11, 725/12, 725/13, 725/14, 725/15, 725/18, 725/29, 725/30, 726, 727, 728, 729, 754, 755, 763, 764, 806, 896, 932, 1006, 1020, 1021/1, 1021/2, 1042/2
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0004 Majdan Zbydniowski na działkach:
203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/10, 203/12, 203/13, 203/14, 203/20, 203/22, 203/23, 203/25, 203/27, 205, 206, 208, 209, 210, 230, 234, 241, 242, 258, 260, 263, 270, 273, 274/1, 274/3, 276/1, 277, 278, 279, 280, 282/1, 284, 287, 291, 292, 293, 295, 302, 303, 308, 309, 310, 311, 312, 313/2, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 561, 566, 568, 570, 577, 581/1, 581/3, 581/4, 583, 584, 585/1, 586, 587, 588/1, 590, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594/2, 595, 596/1, 596/3, 596/4, 596/6, 596/7, 596/9, 597/1, 597/3, 597/4, 597/6, 597/9, 597/14, 597/16, 597/17, 597/18, 597/19, 597/20, 597/21, 597/22, 597/23, 597/25, 597/27, 597/29, 597/30, 597/31, 597/32, 597/35, 597/36, 597/37, 597/38, 597/40, 597/42, 597/43, 597/45, 597/46, 597/51, 597/52, 597/53, 598, 600, 601, 602/1, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 608/1, 608/2, 610, 612, 613, 614/1, 615, 616, 619/2, 620, 622, 623, 624, 627/1, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 640, 641, 642, 644, 645, 648, 650/1, 672/1, 672/2, 674, 675, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 707, 720, 721, 722, 723/1, 723/2, 724, 738, 739, 740, 752, 753, 798, 807/1, 807/2, 809, 818, 819, 824, 826, 840, 848
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0010 Wólka Turebska na działkach:
127, 132, 134, 136, 137, 138/1, 139, 140, 145/2, 145/3, 145/4, 146, 147, 149, 151, 152, 154/1, 154/2, 155, 156, 158/1, 159, 160, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 172/1, 172/2, 173, 174, 176/1, 176/2, 177, 178/1, 178/3, 178/5, 178/6, 178/7, 187/2, 200, 214, 216, 218/1, 218/2, 219, 220/2, 220/4, 221, 232/3, 277/3, 277/4, 277/12, 277/15, 277/16, 277/17, 277/18, 277/19, 277/23, 277/24, 279/2, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 292/1, 292/2, 292/4, 292/6, 292/7, 292/8, 293/2, 329/1, 330/3, 331, 333/1, 333/2, 345, 353, 354, 358, 359, 360/5, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 379, 380, 381/2, 381/3, 381/4, 382, 383, 384/2, 386/1, 387, 389, 390/1, 391, 393, 395/1, 401, 402/2, 403/3, 403/4, 403/6, 403/8, 403/10, 403/13, 403/14, 403/15, 403/16, 404/2, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 415/1, 415/3, 415/4, 416, 418/1, 419/1, 425/1, 427, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 433/2, 437, 438, 439/2, 726/1
 
 
Inwestor: Gmina Zaleszany ul. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany

Załączniki:

20230630140657561 Plik pdf 704.03 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGabriela Taracha-Oźga - Podinspektor2023-06-29
Publikujący Gabriela Taracha-Oźga - inspektor 2023-06-29 14:07
Modyfikacja Gabriela Taracha-Oźga - inspektor 2023-06-30 14:13
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 205 /2023 z dnia 15-06-2023 r
 
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STW7126A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na dz. nr ewid. 1790/1 położonej w miejscowości Jastkowice (obręb 0003 Jastkowice, jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica”.
 
Inwestor:    P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
 
Zakres zadania obejmuje:
  • wykonanie mikropali i żelbetonowego rusztu fundamentowego,
  • posadowienie stalowej wieży kratowej typu BOT-E2/54,
  • montaż anten sektorowych, urządzeń RRU oraz anten radioliniowych na wieży,
  • montaż urządzeń sterujących 2x[Enclosure 6130+B154] na standardowych stalowych rusztach pod urządzenia sterujące P4,
  • montaż ogrodzenia,
  • wykonanie WLZ oraz kanalizacji kablowej.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGabriela Taracha-Oźga - Podinspektor2023-06-15
Publikujący Gabriela Taracha-Oźga - inspektor 2023-06-15 12:54
Modyfikacja Gabriela Taracha-Oźga - inspektor 2023-06-15 12:57
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 13 czerwca 2023 o złożeniu wniosku o pozwoleniu na: Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej SWT7110A wraz z kablową linią zasilającą  na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 5 na działce nr 2243 obręb 0003 Centrum w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola  

skorygowano w dniu 14.07.2023 roku 


Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 14 lipca 2023 roku o złożeniu wniosku o pozwolenie na:,, Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej SWT7110A wraz kablową linią zasilającą na dachu budynku mieszklanego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 5 na działkach nr ew. 2243/1, 2243/3 obręb 0003 Centrum w jednostce ewidemcyjnej 181801_1 Stalowa Wola 
 
 
Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW.6740.75.2023.GN
Inwestor: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 572.21 KB
Obwieszczenie Plik pdf 591.60 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-06-13
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-13 15:02
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-07-14 13:19
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022, poz. 2000)  oraz art. 21, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021.12.21) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09-06-2023 rok zostało złożone zgłoszenie z projektem budowlanym na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0012 Zbydniów na działkach:
11, 21, 22, 81, 128, 177, 208/1, 208/2, 366
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0001 Dzierdziówka na działkach:
289, 337/5, 344, 346/8, 346/13, 346/16, 346/18, 346/22, 346/25, 346/28, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355/3, 355/4, 358/1, 359, 360, 361, 362/1, 363/1, 364/1, 365, 366, 367, 368/1, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380/1, 380/2, 381/1, 381/2, 382, 384/2, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 701, 703, 704, 713/1, 713/2, 714, 715/1, 716/1, 717, 718/3, 718/4, 719, 720, 721, 722, 723, 724/1, 725/8, 725/10, 725/11, 725/12, 725/13, 725/14, 725/15, 725/18, 725/29, 725/30, 726, 727, 728, 729, 754, 755, 763, 764, 806, 896, 932, 1006, 1020, 1021/1, 1021/2, 1042/2
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0004 Majdan Zbydniowski na działkach:
203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/10, 203/12, 203/13, 203/14, 203/20, 203/22, 203/23, 203/25, 203/27, 205, 206, 208, 209, 210, 230, 234, 241, 242, 258, 260, 263, 270, 273, 274/1, 274/3, 276/1, 277, 278, 279, 280, 282/1, 284, 287, 291, 292, 293, 295, 302, 303, 308, 309, 310, 311, 312, 313/2, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 561, 566, 568, 570, 577, 581/1, 581/3, 581/4, 583, 584, 585/1, 586, 587, 588/1, 590, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594/2, 595, 596/1, 596/3, 596/4, 596/6, 596/7, 596/9, 597/1, 597/3, 597/4, 597/6, 597/9, 597/14, 597/16, 597/17, 597/18, 597/19, 597/20, 597/21, 597/22, 597/23, 597/25, 597/27, 597/29, 597/30, 597/31, 597/32, 597/35, 597/36, 597/37, 597/38, 597/40, 597/42, 597/43, 597/45, 597/46, 597/51, 597/52, 597/53, 598, 600, 601, 602/1, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 608/1, 608/2, 610, 612, 613, 614/1, 615, 616, 619/2, 620, 622, 623, 624, 627/1, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 640, 641, 642, 644, 645, 648, 650/1, 672/1, 672/2, 674, 675, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 707, 720, 721, 722, 723/1, 723/2, 724, 738, 739, 740, 752, 753, 798, 807/1, 807/2, 809, 818, 819, 824, 826, 840, 848
Jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany obręb 0010 Wólka Turebska na działkach:
127, 132, 134, 136, 137, 138/1, 139, 140, 145/2, 145/3, 145/4, 146, 147, 149, 151, 152, 154/1, 154/2, 155, 156, 158/1, 159, 160, 161, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 172/1, 172/2, 173, 174, 176/1, 176/2, 177, 178/1, 178/3, 178/5, 178/6, 178/7, 187/2, 200, 214, 216, 218/1, 218/2, 219, 220/2, 220/4, 221, 232/3, 277/3, 277/4, 277/12, 277/15, 277/16, 277/17, 277/18, 277/19, 277/23, 277/24, 279/2, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 292/1, 292/2, 292/4, 292/6, 292/7, 292/8, 293/2, 329/1, 330/3, 331, 333/1, 333/2, 345, 353, 354, 358, 359, 360/5, 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 370, 371, 372, 373, 374, 378, 379, 380, 381/2, 381/3, 381/4, 382, 383, 384/2, 386/1, 387, 389, 390/1, 391, 393, 395/1, 401, 402/2, 403/3, 403/4, 403/6, 403/8, 403/10, 403/13, 403/14, 403/15, 403/16, 404/2, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 415/1, 415/3, 415/4, 416, 418/1, 419/1, 425/1, 427, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 433/2, 437, 438, 439/2, 726/1
 
Inwestor: Gmina Zaleszany ul. Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany

Załączniki:

20230630140343921 Plik pdf 665.42 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGabriela Taracha-Oźga - Podinspektor2023-06-07
Publikujący Gabriela Taracha-Oźga - inspektor 2023-06-07 14:03
Modyfikacja Gabriela Taracha-Oźga - inspektor 2023-06-30 14:06
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 175/2023 z dnia 30 maja 2023 roku.
 
Podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 maja 2023 r. została wydana decyzja nr 175/2023 udzielająca pozwolenia na Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STW7116B wraz z WLZ i kanalizacją kablową na działce nr ew. 755, położonej w miejscowości Cisów Las (obręb ew. 0001 Cisów Las), jednostka ew. 181802_2 Bojanów.”
 
Inwestor:    P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
 
Zakres zadania obejmuje:
- wykonanie żelbetonowej płyty fundamentowej,
- posadowienie stalowej kratowej wieży typu BOT-E2/60,
- montaż anten sektorowych, urządzeń RRU oraz anten radioliniowych na wieży,
- montaż urządzeń sterujących 2x (Enclosure 6130+B154) na standardowych stalowych rusztach pod urządzenia sterujące P4,
- montaż ogrodzenia,
- wykonanie WLZ i kanalizacji kablowej,

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 588.97 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-05-30
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-05-30 15:08
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-05-30 15:12
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 12 kwietnia 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę polegajacego na: ,,Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr STW7116B wraz z WLZ i kanalizacją kablową na działce nr ew. 755, położonej w miejscowości Cisów Las (obręb ew. 0001 Cisów Las), jednostka ew. 181802_2 Bojanów.”
 


Inwestor:    P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 342.77 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-04-12
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-04-12 15:18
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-04-12 15:26
Na podstawie art. 34a Prawa budowlanego, (Dz.U 2021 poz. 2351) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19-01-2023 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
nr STW7126A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacja kablową na dz. nr ewid. 1790/1 położonej w miejscowości Jastkowice (obręb 0003 Jastkowice, jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGabriela Taracha-Oźga - Podinspektor2023-01-26
Publikujący Gabriela Taracha-Oźga - inspektor 2023-02-09 12:26
Modyfikacja Gabriela Taracha-Oźga - inspektor 2023-02-09 12:28

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 t.j.  z dnia 2021- 04- 21) oraz  art. 34 a ustawy z dnia ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351) podaję do publicznej wiadomości informację; że w dniu 03.01.2023 rok wydano decyzję o pozwoleniu na .:„Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play STW7006B, składającej się ze stalowej wieży kratowej z fundamentem, urządzeń technicznych posadowionych na wieży oraz wewnętrznej linii zasilającej, realizowanej na działce nr ew. 2090/3, położonej w miejscowości Kłyżów (obręb ew. 0004 Kłyżów), jednostka ew. 181803_2 Pysznica”.;

Inwestor:    P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 


Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 748.24 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-01-12
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-12 14:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-01-12 15:07
Na podstawie art. 34a Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) stanowiącego o obowiązku publikacji informacji o wszczęciu postępowaniaw sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.12.2022 r. (uzupełnionym w dniu 23.12.2022 r.) został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci play numer STW7125A wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr ew. 1573 położonej w miejscowości Turbia (obręb nr ew. 0009 Turbia, jednostka ew. 181806_2 Zaleszany)”.
 


Inwestor: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 406.11 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-12-28
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-28 10:09
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-12-28 10:13
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.11.2022 r o złożeniu wniosku o pozwolenie na Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play STW7006B, składającej się ze stalowej wieży kratowej z fundamentem, urządzeń technicznych posadowionych na wieży oraz wewnętrznej linii zasilającej, realizowanej na działce nr ew. 2090/3, położonej w miejscowości Kłyżów (obręb ew. 0004 Kłyżów), jednostka ew. 181803_2 Pysznica”.Inwestor: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 346.87 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-11-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-16 11:28
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-11-22 11:31
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
 
Na podstawie art. 34a Prawa budowlanego, Dz.U 2021 poz. 2351, stanowiącego
o obowiązku publikacji informacji o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,  podaję
do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.07.2022 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,,Budowę  stacji bazowej telefonii komórkowej Play
o znaczeniu STW7001F składającej się ze stalowej wieży kratowej z fundamentem, urządzeń technicznych posadowionych na wspornikach antenowych i na krawężnikach wieży
oraz wewnętrznej linii zasilającej i ogrodzenia”, realizowanego na działce nr ew. 2316, położonej w miejscowości Jastkowice (obręb ew. 0003 Jastkowice), jednostka ew. 181803_2 Pysznica.”

 
Inwestor:    P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-22
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-22 10:56
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-22 10:57
Na podstawie art. 34a Prawa budowlanego, Dz.U 2021 poz. 2351, stanowiącego
o obowiązku publikacji informacji w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.01.2022 r. została wydana decyzja Nr 19/2022, znak: AB-ZK-I-8.6740.102.2021.AP Starosty Stalowowolskiego dotycząca: „ Budowy wieży wolnostojącej telefonii komórkowej BT12956 Trzydnik wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz elektryczną, (w tym zasilającą linią energetyczną nN od urządzeń nadawczo-odbiorczych do rozdzielnicy Nn stacji transformatorowej Zdziechowice-Hydrofornia) na działce nr ew. 1985 w obrębie ewidencyjnym 0016-Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików”.

 
Inwestor: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-01-24
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-01-24 14:11
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-01-24 14:42
Na podstawie art. 34a Prawa budowlanego podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o pozwoleniu  na: „ Budowę wieży wolnostojącej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz elektryczną telefonii komórkowej BT12956 Trzydnik na działce nr ew.1985 w obrębie ewidencyjnym 0016-Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików”.
 
Inwestor: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-01-04
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-01-04 14:47
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-01-04 14:49
,,Budowę  telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile 56576 Radomyśl Antoniów, składającego się z wieży kratowej z fundamentem, urządzeń technicznych posadowionych na ruszcie stalowym oraz wewnętrznej linii zasilającej i ogrodzenia”, realizowanego na działkach nr ew. 502 i 503, położonych w miejscowości Pniów (obręb ew. 0007 ), jednostka ew. 181804_2 Radomyśl nad Sanem”. 

Pełna treść dostępna w załączniku

Załączniki:

Obwieszczenie z dnia 29.12.2020 r. Plik pdf 35.74 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2020-12-29
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-01-04 09:37
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-01-05 09:40
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2024r. 08:56:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.