Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Tue, 03 Aug 2021 13:10:43 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Ogłoszenie kuratora dla nieznanych wierzycieli - właścicieli Tue, 03 Aug 2021 10:16:41 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Decyzja Starosty Stalowowolskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r., znak: GN.6620.1.45.2019.JM Tue, 03 Aug 2021 10:06:54 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zarządzenia Starosty w 2021 roku Tue, 03 Aug 2021 07:40:29 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Dane teleadresowe Mon, 02 Aug 2021 12:21:04 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ... Informacja Starosty Stalowowolskiego z dnia 30 lipca 2021 r., znak: GN.6620.6.34.2021.AG Fri, 30 Jul 2021 14:16:03 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Wykaz rzeczy przekazanych w 2021 roku Thu, 29 Jul 2021 11:01:19 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.07.2021 r. Thu, 29 Jul 2021 10:01:08 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29 lipca 2021 roku o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie ,,Budowy łącznika komunikacyjnego pomiędzy halami na terenie działek nr ew. 26/44, 26/48, 26/60, położonych w obrębie 181801_1.0003, Stalowa Wola przy ul. 1-go...... INFORMACJA NR GN.6620.2.3.2019.AG STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO z dnia 28 lipca 2021 r. Wed, 28 Jul 2021 09:16:57 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Decyzja Starosty Stalowowolskiego z dnia 26.07.2021 r. nr GN.6620.1.42.2020.JM Mon, 26 Jul 2021 15:11:32 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.4.2021.DK Fri, 23 Jul 2021 11:49:26 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2021-2035 Thu, 22 Jul 2021 09:09:53 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-77 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2021-2035... Ogłoszenie o wydaniu decyzji wywłaszczeniowej dot. działki 620_1 obr. Zaklików Mon, 19 Jul 2021 12:13:02 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Ogłoszenie o wydaniu decyzji wywłaszczeniowej dot. działki 621_1 obr. Zaklików Mon, 19 Jul 2021 12:12:03 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -ul. Spacerowa Fri, 16 Jul 2021 14:23:04 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.07.2021 r  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych p.n. ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Stalowej Woli"   ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działek nr 636, 644, 645 w obrębie 0001-Brandwica, jednostka ewidencyjna Pysznica Fri, 16 Jul 2021 12:38:24 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Krajowe eliminacje do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” Fri, 16 Jul 2021 11:49:52 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-105 ... Interpelacje i zapytania Radnych VI kadencji Fri, 16 Jul 2021 08:20:35 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-65 Lp.                    Zgłaszający Data zgłoszenia Treść wniosku, interpelacji, zapytania Udzielona odpowiedź 5/2018 Radny Marek Pater 08.12.2018 dotyczy śliskości...... Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Thu, 15 Jul 2021 12:32:59 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-69 ... Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.2.2021.DK Thu, 15 Jul 2021 11:37:06 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 16.07.2021 r. Thu, 15 Jul 2021 08:36:25 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Informacja o czynnościach ustalenia granicy działek nr 984, 985, 1008 w obrębie 0002-Kępie Zaleszańskie, jednostka ewidencyjna Zaleszany Wed, 14 Jul 2021 12:44:31 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli Tue, 13 Jul 2021 13:46:27 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-52 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 13.07.2021 r. Tue, 13 Jul 2021 12:49:02 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do...... Uchwały Rady Powiatu kadencja 2018-2023 Mon, 12 Jul 2021 10:22:17 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-61 ...