Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

W ramach Programu Gmina/Powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów. Ze środków Programu Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta/Starosta może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie większej niż 2% środków przekazanych na realizację Programu. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta/Starosta może przekazać podmiotom wskazanym w części V ust. 24 pkt 2 i 4 Programu koszty obsługi Programu stanowiące nie więcej niż 2% środków przekazanych danemu podmiotowi na realizację Programu w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowych, administracyjnych, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (Gmina/Powiat) nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Poniżej przedstawiam terminy i warunki naboru wniosków:
1)    Gmina/Powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody Podkarpackiego (zał. nr 1A lub 1B do Programu – w zależności od realizowanego Programu oraz zał. nr 1 do wniosku) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Wojewody).
2)    Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (zał. nr 2A lub 2B 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
3)    W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów merytorycznych we wniosku Gminy/Powiatu na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Wojewoda informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach (np. o oczywistych omyłkach pisarskich lub oczywistych omyłkach rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) i wzywa do poprawienia wniosku w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze  pod rygorem odrzucenia wniosku (decyduje data wpływu poprawionego wniosku do Wojewody).
4)    Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków, przekazuje Ministrowi listę rekomendowanych wniosków w terminie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków do Programu.
5)    Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Wniosek Gminy/Powiatu na środki finansowe z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej i należy przesłać go za pośrednictwem platformy ePUAP. Ponadto uprzejmie informuję, że wnioski wraz załącznikami nie mogą być przekazywane przez platformę ePUAP w formie skanu dokumentu tradycyjnego. Tak złożony wniosek będzie traktowany jako wniosek niespełniający wymagań formalnych. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP w formacie word, exel wraz z wymaganymi podpisami elektronicznymi. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta, a w przypadku Powiatu - podpisem dwóch członków Zarządu.
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2022-11-03
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-11-03 11:25
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 29 stycznia 2023r. 10:27:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.