Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Informacja o czynnościach ustalenia granic działek nr 1475/1 i nr 1476/1 w obrębie ewidencyjnym Kotowa Wola, jednostka ewidencyjna Zaleszany Fri, 22 Oct 2021 13:38:35 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Transmisja obrad Rady Powiatu Fri, 22 Oct 2021 13:15:32 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-63 Transmisje z obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego dostępne są kanale Youtube.com "Powiat Stalowowolski". Od października 2021 roku na kanale: https://transmisjaobrad.info/channels/193/powiat-stalowowolski     Aby oglądnąć transmisje z Sesji Rady Powiatu...... Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Stalowowolskiego Fri, 22 Oct 2021 12:48:33 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 22.10.2021 r. Fri, 22 Oct 2021 12:03:09 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do...... OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2022 r. Fri, 22 Oct 2021 09:47:26 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-105 ... Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Thu, 21 Oct 2021 10:43:11 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-44 ... Protokoły Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Thu, 21 Oct 2021 09:25:31 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej z dnia 04 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2019 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/2019 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy...... Wydawanie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego, oraz zaświadczeń o stanie ewidencyjnym Thu, 21 Oct 2021 08:43:04 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-45 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola WYDAWANIE WYPISÓW LUB WYRYSÓW Z OPERATU EWIDENCYJNEGO ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O STANIE EWIDENCYJNYM Podstawa prawna: Ustawa Prawo geodezyjne i...... Dane teleadresowe Thu, 21 Oct 2021 08:35:35 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ... Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Thu, 21 Oct 2021 08:34:01 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-50 Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności: 1) w zakresie geodezji: prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: a) prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków w tym bazy danych ewidencji...... Protokoły Komisji Rewizyjnej Thu, 21 Oct 2021 08:31:28 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 1. Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6.12.2018 r. 2. Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17.01.2019 r. 3. Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26.04.2019 r. 4. Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji...... Wydział Transportu Wed, 20 Oct 2021 15:09:12 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-50  Do zadań Wydziału Transportu należy w szczególności: 1)    analiza  potrzeb  przewozowych  i planowanie zadań przewozowych w publicznym  transporcie zbiorowym, 2)    realizacja Planu Transportowego i jego aktualizacja, 3)    przygotowywanie i przeprowadzanie ...... Interpelacje i zapytania Radnych VI kadencji Wed, 20 Oct 2021 14:03:18 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-65 Lp.                    Zgłaszający Data zgłoszenia Treść wniosku, interpelacji, zapytania Udzielona odpowiedź 5/2018 Radny Marek Pater 08.12.2018 dotyczy śliskości...... Dyżury Radnych, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Wed, 20 Oct 2021 13:57:04 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-130 ... Aktualizacja zgłoszenia o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT20817 Bojanów Wed, 20 Oct 2021 12:32:02 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-82 ... Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wed, 20 Oct 2021 11:40:48 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-63 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z transmisją Sesji Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl Dane kontaktowe...... Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli Wed, 20 Oct 2021 08:42:52 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 Czy muszę podawać swoje dane? Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in.:             ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,             ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie...... Protokoły Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Wed, 20 Oct 2021 08:37:01 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 6 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2019 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 21 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/2019 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 18...... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 19.10.2021 r. Tue, 19 Oct 2021 15:01:50 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji Nr 618/2021, znak: AB-ZK-I-8.6740.82.2021.AP Starosty Stalowowolskiego o zmianie pozwolenia nr 451/2020 z dnia 18.08.2020 r. na „Budowę farmy fotowoltaicznej „Zaklików I” o mocy zainstalowanej do 1 MW na działce nr ew. 38/1...... Protokoły Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Tue, 19 Oct 2021 14:07:24 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 5 grudnia 2018 roku. Protokół Nr 2/2019 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 22 stycznia 2019 roku. Protokół Nr 3/2019...... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Wydziale Budżetu i Finansów. Tue, 19 Oct 2021 12:42:16 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przy milczącym załatwieniu spraw realizowanych przez Geologa Powiatowego Mon, 18 Oct 2021 14:26:08 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy milczącym załatwieniu sprawy Mon, 18 Oct 2021 11:35:06 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-44 ... Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. informatyzacji w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli Mon, 18 Oct 2021 10:01:22 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-69 ... Wykaz rzeczy przyjętych w 2018 r. Fri, 15 Oct 2021 15:02:53 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ...