Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL „Rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 - II” Fri, 27 May 2022 13:08:53 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 309 obr. Stare Baraki Fri, 27 May 2022 12:50:45 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I (II)” Fri, 27 May 2022 12:38:18 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 27.05.2022 r. Fri, 27 May 2022 11:18:22 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...... „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I” Wed, 25 May 2022 14:18:57 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w Wydziale Organizacji i Zarządzania Kryzysowego. Wed, 25 May 2022 09:29:07 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ul. Komunalna w Pysznicy Tue, 24 May 2022 15:23:52 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25 maja 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 101238R ul. Kmunalnej w miejscowości Pysznica" Inwestor: Wójt Gminy...... Dyżury Radnych, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Tue, 24 May 2022 14:54:47 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-130 ... Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 1789 obr. Zdziechowice Pierwsze Tue, 24 May 2022 11:32:22 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Wycena nieruchomości Mon, 23 May 2022 12:57:34 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 10.06.2022 r. Mon, 23 May 2022 12:29:56 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 9.06.2022 r. Mon, 23 May 2022 12:23:50 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 8.06.2022 r. Mon, 23 May 2022 12:22:21 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Wycena nieruchomości Mon, 23 May 2022 11:29:19 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 7.06.2022 r. Mon, 23 May 2022 08:40:54 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Protokoły Fri, 20 May 2022 13:02:22 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-72 1/2018 z dnia 22 listoapda 2018 r. 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 4/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 6/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 7/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 8/2018 z dnia 20 grudnia 2018...... Uchwały Zarządu Powiatu 2022 Fri, 20 May 2022 12:48:42 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-73 Numer uchwały Data podjęcia Tytuł 167/1089/2022 5 stycznia 2022 r. dotycząca przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy...... Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego działki 67_2 obr. Dąbrowa Fri, 20 May 2022 08:51:30 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Zarządzenia Starosty w 2022 roku Fri, 20 May 2022 08:37:10 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Wykaz Nieruchomości będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonej w najem Fri, 20 May 2022 07:56:09 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 19.05.2022 r. Thu, 19 May 2022 14:43:26 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 t.j z dnia 2021-04-21)  oraz art. 21, ust. 2, pkt. 10 w związku z art. 72...... Obwieszczenie oraz informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami sieciowymi dla m. Brandwica, Bąków i jastkowice ul. Wąłowa Thu, 19 May 2022 12:07:07 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-83 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji. Thu, 19 May 2022 11:15:24 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji. Wed, 18 May 2022 13:33:13 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Zapytanie ofertowe GN.6620.4.38.2022.JM na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do sprostowania granicy pomiędzy obrębem ewidencyjnym 0010-Łążek Zaklikowski ( jedn. ewid. Zaklików-obszar wiejski) a obrębem 0002-Chwałowice ( jedn. ewid. Radomyśl nad Sanem ) Wed, 18 May 2022 11:07:38 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ...