Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
1 2 ... 16 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-28
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-28 15:03
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-28 15:11
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działek 1218_15 oraz 1912 obr. Kotowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-25
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-25 09:56
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-25 10:03
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-25
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-25 15:13
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-25 15:21
o przystąpieniu do  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, połoźonych w Gminie Zaklików  w obrębach ewidencyjnych : Goliszowiec, Janiki, Kruszyna, Lipa w Gminie Zaklików,  w powiecie stalowowolskim.

Załączniki:

Prognoza oddziaływania Plik pdf 1.11 MB
Obwieszczenie Plik pdf 410.69 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłJustyna Koper-Kędra2022-11-23
Publikujący Justyna Koper-Kędra 2022-11-23 14:51
Modyfikacja Justyna Koper-Kędra 2022-11-23 14:52
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-22
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-22 10:17
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-22 10:26
Zaproszenie do składnia ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Stalowowolskiego.

UWAGA !!!!
1. Zmiana formularza ofertowego - aktulany formularz ofertowy do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2022-11-22
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-11-22 15:02
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-11-29 11:56
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-22
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-22 10:14
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-22 10:21
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-22
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-22 10:20
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-22 10:28
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-18
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-18 14:36
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-18 14:44
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-18
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-18 14:55
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-18 15:02
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-18
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-18 14:51
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-18 14:59
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 1738_2 oraz 1741_2 obr. Turbia
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-17
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-17 13:07
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-17 13:14
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 890 obr. Brandwica
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-17
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-17 13:09
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-17 13:16
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 288 obr. Majdan Zbydniowski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-17
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-17 13:13
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-17 13:20
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 650 obr. Pilchów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-17
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-17 13:11
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-17 13:18
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-14
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-14 09:16
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-14 09:24
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-09
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-09 14:58
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-09 15:05
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z działki 269_2 obr. Irena
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-07
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 09:30
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 09:37
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z działki 290 obr. Majdan Zbydniowski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-07
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 09:31
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 09:38
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z działki 376_17 obr. Obojna
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-07
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 09:27
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 09:34
Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym za dz.106_7 obr. Pysznica
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-07
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 13:10
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 13:18
Wojewoda Podkarpacki informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:
1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa wyżej istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), 
 • w przypadku posiadania wolnych miejsc;
2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 5. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2022-11-03
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-11-03 11:25
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-11-03
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-03 10:45
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-11-03 10:53
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z działki 4118 oraz 4155_1 obr. Stany
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-27
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-27 09:06
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-27 09:19
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z działek 425 oraz 427 obr. Przyszów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-26
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-26 10:20
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-26 10:27
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z działki 1264_1 obr. Rzeczyca Długa
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-25
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-25 09:54
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-25 10:01
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z działki 1789 obr. Zdziechowice Pierwsze
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-25
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-25 09:55
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-25 10:03
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z działki 759 obr. Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-25
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-25 11:36
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-25 11:44
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z działki 403 obr. Dąbrowa Rzeczycka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-25
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-25 11:32
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-25 11:40
Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej korzystanie z działki 451 obr. Przyszów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-25
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-25 11:34
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-25 11:41
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 30 listopada 2022r. 15:37:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.