Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.01.2022 r.  roku została wydana decyzja nr 12/2022 w sprawie: ,,Budowy fundamentu wraz z zainstalowaniem śrutownicy ,, STEM III" w hali produkcyjnej usytuowanej na terenie działki nr ew. 102/268, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1"

Inwestor: Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 56.00 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-01-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-01-19 14:07
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-01-19 14:09
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.04.2020 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: ,,Budowę fundamentu wraz z zainstaloaniem śrutownicy STEM III w hali produkcyjnej usytuowanej na terenie działki nr ew. 102/268 położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego1"Inwestor: COGNOR S.A. Odział HSJ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 50.74 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-12-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-20 09:52
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-20 09:55
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 716/2021
w dniu 09.12.2021 r. dotyczącej: ,,Rozbudowy budynku sprężarkowni, przebudowy hali obróbki wykończeniowej, oraz przebudowy instalacji zewnętrznej kanlizacji deszczowej na terenie działki nr ew. 102/547 położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Mościckiego 2”.Inwestor: Superior Industries Production Sp. z o.o. ul. Mościckiego 2, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 50.76 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-12-09
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-09 13:35
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-09 13:43
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: „Rozbudowę budynku sprężarkowni, przebudowę hali obróbki wykończeniowej, 
oraz przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, na terenie działki nr ew. 102/547, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Mościckiego 2”,
 
Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW-I-7.6740.151.2021.LŻ
 
Inwestor:  SUPERIOR INDUSTRIES PRODUCTION POLAND Sp. z o. o. ul. Mościckiego 2, 37-450         Stalowa Wola
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:47
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: „Rozbudowę budynku sprężarkowni, przebudowę hali obróbki wykończeniowej, oraz przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, na terenie działki nr ew. 102/547, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Mościckiego 2”,
 
Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW-I-7.6740.151.2021.LŻ
 
Inwestor:  SUPERIOR INDUSTRIES PRODUCTION POLAND Sp. z o. o. ul. Mościckiego 2, 37-450         Stalowa Wola
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:47
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: „Rozbudowę budynku sprężarkowni, przebudowę hali obróbki wykończeniowej, oraz przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, na terenie działki nr ew. 102/547, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Mościckiego 2”,
 
Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW-I-7.6740.151.2021.LŻ
 
Inwestor
 
SUPERIOR INDUSTRIES PRODUCTION POLAND Sp. z o. o.
ul. Mościckiego 2, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 54.15 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:47
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na ,,Budowę hali magazynowej, budowy utwardzenia terenu z miejscami postojowymi dla samochdów ciężarowych, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i wodnej, budowy instalacji zewnętrznej energetycznej, wodnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ew. 165/50, 165/51, 165/15 obręb 0006 w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 58.81 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-16 14:45
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-16 14:47
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o złożeniu wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji  drogowej p.n.: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Działkowa
w Stalowej Woli"Inwestor: Przydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 77.40 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-15
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-15 15:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-16 14:24
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 669/2021
z dnia 12.11.2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na  ,,Budowę wiaty dla potrzeb istniejącego zakładu przerobu surowca drzewnego wraz z wewnętrzną i z zewnętrzną instalacją elektryczną oraz placem utwardzonym na działce nr ew. 2031/1 położonej w obrębie 0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików”.

Inwestor: Mieczysław Toś prowadzący działalność pod nazwą Zakład Przemysłu Drzewnego w Lipie, ul. Janowska 9, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-11-12
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-11-12 15:19
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-11-12 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 04-11-2021r o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na zmianę decyzji nr 149/2021 z dnia 29-03-2021 roku znak: AB-SW-I-7.6740.32.2021.LŻ na budowę: ,,Budynku hali magazynowej, przebudowę instalacji energetycznej i kanalizacji deszczowej na terenie działki 102/87 obręb 0006 przy ul. Mościckiego w Stalowej Woli 

Inwestor: SUPERRIOR INDUSTIES PRODUCTION POLAND Sp. z o.o.  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 62.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-04
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-04 14:14
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-04 14:38
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,,Budowę wiaty dla potrzeb istniejącego zakładu przerobu surowca drzewnego wraz z wewnętrzną i z zewnętrzną instalacją elektryczną oraz placem utwardzonym na działce nr ew. 2031/1 położonej w obrębie 0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików”.
 
Inwestor: Mieczysław Toś, prowadzący działalność pod nazwą Zakład Przemysłu Drzewnego w Lipie, ul. Janowska 9, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-10-22
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-22 12:03
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-22 12:03
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji Nr 618/2021, znak: AB-ZK-I-8.6740.82.2021.AP Starosty Stalowowolskiego o zmianie pozwolenia nr 451/2020 z dnia 18.08.2020 r. na „Budowę farmy fotowoltaicznej „Zaklików I” o mocy zainstalowanej do 1 MW na działce nr ew. 38/1, położonej w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003, jednostka ew. 181805_5 Zaklików)”, w zakresie zmiany przebiegu oraz długości trasy przyłącza SN usytuowanego na działkach nr ew. 38/1, 100, 85/1 położonych w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003, jednostka ew. 181805_5 Zaklików)”.

 
Inwestor: Energy Solar 27 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-10-19
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-19 15:02
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-19 15:02
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 04 października 2021 roku o złożeniu  wniosku z dnia 10.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia nr 451/2020 z dnia 18.08.2020 r. na „Budowę farmy fotowoltaicznej „Zaklików I” o mocy zainstalowanej do 1 MW na działce nr ew. 38/1, położonej w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003, jednostka ew. 181805_5 Zaklików)”,  w zakresie zmiany przebiegu oraz długości trasy przyłącza SN usytuowanego na działkach nr ew. 38/1, 100, 85/1 położonych w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003, jednostka ew. 181805_5 Zaklików)”.


Inwestor: Energy Solar 27 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-10-04
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-04 13:06
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-04 13:07
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 534/2021 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie: ,,Przebudowy hali produkcyjnej (rozbudowa linii do produkcji opakowań metalowych i wieczek), zmiana sposobu użytkowania wschodniej częśći hali magazynowej na produkcyjną, budowa wieży chłodniczej wraz z fundamntami i rozbudową instalacji zewnętrznej wody chłodniczej na terenie działki nr ew. 102/32, położonej w obrębie 181801_1.0006 w jednostce ewidencynej 181801_1 w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1"
 
Inwestor: BAGPAK Polska Sp. z o.o. ul. Kodratowicza 18/183, 03-287                                   Warszawa    

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 54.10 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-09-13
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-09-13 10:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-09-13 10:55
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 2 września 2021 roku w sprawie wydania decyzji nr 517/2021 dla inwestycji p.n.: ,,Budowa dwutorowej linii kablowej WN 110 kV wraz z linią telekomunikacyjną oraz budową słupa elektroenergetycznego WN 110 kV, na terenie działek o nr 83/4, 84/6, 1/7, 86/1, 86/2, 328/13, 331/9, 331/11, 331/13, 331/28, 331/14, 331/16, 331/17, 330 obręb 0003 w jednostce ewidencyjnej 181801_1  oraz działek 26/54, 50, 51, 77/50 obręb 0006 w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola"  

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów  
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-09-02
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-09-02 10:12
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25.08.2021 roku o wydaniu decyzji 492/2021 w sprawie ,,Budowy łącznika komunikacyjnego pomiedzy halami na terenie działek nr ew. 26/44, 26/48, 26/60, położonych w obrębie 181801_1.0003 Stalowa Wola przy ul. 1-go Sierpnia 40"

Inwestor: IZOMET Stalowa Wola ul. 1 sierpnia 40   

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 49.41 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-08-25
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-08-25 09:23
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-08-25 09:28
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku o złożeniu  wniosku w dniu 10 sierpnia 2021 r. na pozwolenie na: ,,Przebudowę hali produkcyjnej (rozbudowa linii do produkcji opakowań metalowych i wieczek), zmiana sposobu użytkowania wschodniej części hali magazynowej na produkcyjną, budowa wieży chłodniczej wraz z fundamentami i rozbudowa instalacji zewnętrznej wody chłodniczej na terenie działki nr ew. 102/32,  położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1 w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1"

Inwestor: BAGPAK Polska Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-287 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-08-20
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-08-20 14:58
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-08-20 15:00
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 479/2021
z dnia 19.08.2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na  ,, Rozbudowę suszarni dla potrzeb istniejącego zakładu przerobu surowca drzewnego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną na działce
nr ew. 2031/1 położonej w obrębie 0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Lipa”.


Inwestor: Mieczysław Toś prowadzący działalność pod nazwą Zakład Przemysłu Drzewnego w Lipie, ul. Janowska 9, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-08-19
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-08-19 12:53
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-08-19 12:56
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 17 sierpnia 2021 roku o złożeniu  wniosku na pozwolenie na: ,,Budowę dwutorowej linii kablowej WN 110 kV wraz z linią telekomunikacyjną oraz budowę słupa elektroenergetycznego WN 110 kV na terenie działek o nr ew. 83/4, 84/6, 1/7, 86/1, 86/2, 328/13, 331/9, 331/11, 331/13, 331/28, 331/14, 331/16, 331/17, 330 położonych w obrębie 181801_1.0003 oraz nr ew. 26/54, 50, 51, 77/50, 165/101 położonych w obrębie 181801_1.0006 w jednostce ew. 181801_1 w Stalowej Woli".

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-08-17
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-08-17 09:09
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-08-17 09:11
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 6 sierpnia 2021 roku o złożeniu  wniosku na pozwolenie na: ,,Budowę instalacji kogeneracyjnej o mocy 2 x 0,999 MW na potrzeby budowy indywidualnej źródla wytwarzania energii elektrycznej wraz z budową instalacji gazu, energii elektrycznej oraz instalacji technologicznej: pary, spalin grzewczej oraz chłodu n terenie działek nr ew. 167/4, 102/32 położonych w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1"

Inwestor: BAGPAK Polska Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-287 Warszawa  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 60.61 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-08-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-08-06 12:56
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-08-06 13:03
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29 lipca 2021 roku o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie ,,Budowy łącznika komunikacyjnego pomiędzy halami na terenie działek nr ew. 26/44, 26/48, 26/60, położonych w obrębie 181801_1.0003, Stalowa Wola przy ul. 1-go Sierpnia 40" .

Inwestor: IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o., ul. 1-go Sierpnia 40, 37-450 Stalowa Wola

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-07-29
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-07-29 09:59
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-08-06 13:00
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.06.2021 r. został złożony wniosek
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,,Rozbudowę suszarni dla potrzeb istniejącego zakładu przerobu surowca drzewnego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr ew. 2031/1 położonej w obrębie 0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Lipa”.

 
Inwestor: Mieczysław Toś, zam. Lipa, ul. Janowska 9, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-07-13
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-07-13 12:49
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-07-13 12:49
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 364/2021
z dnia 30.06.2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na  „Budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Sandomierskiej na terenie działek
nr ew. 1559, 1599/2, 1599/3, 1599/4, 1630/3, 1414/1, 1610/1, 1415, 1093/2, 1413, 1092/3, 1094, 1095/2, 1368, 1410/2, 2004/6, 1414/3, 1423 położonych
w miejscowości Stalowa Wola oraz rozbudowę sieci wodociągowej
na działce nr ew. 2004/6 położonej w miejscowości Stalowa Wola
(obręb ew. 0001 Charzewice, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola).”
Inwestor: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola


 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-06-30
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-06-30 11:30
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-06-30 11:33
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 301/2021 w dniu 09.06.2021 r., znak: AB-ZK-I-8.6740.35.2021.AI dotyczącej: ,,Rozbudowy obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie, w zakresie: remontu pompowni ścieków, budowy stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych, przebudowy zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, przebudowy i rozbudowy budynku technicznego oczyszczalni ścieków, budowy dwóch wiat do składowania i suszenia osadu, przebudowy i remontu budynku socjalno – technicznego, usytuowanych na działkach nr ew. 1234, 1235, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.

Inwestor: 
Gmina Zaklików, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-06-11
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-06-11 09:34
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-06-11 09:35
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.04.2020 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,,Rozbudowę obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie, w zakresie: remontu pompowni ścieków, budowy stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych, przebudowy zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, przebudowy i rozbudowy budynku technicznego oczyszczalni ścieków, budowy dwóch wiat do składowania i suszenia osadu, przebudowy i remontu budynku socjalno – technicznego, usytuowanych na działkach nr ew. 1234, 1235, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
 
Inwestor: Gmina Zaklików, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-05-25
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-05-25 11:48
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-05-25 11:53
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20.05.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-05-20
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-05-20 09:22
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-05-20 09:35
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 24.03.2021 r. informujące o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku "Farmy Wiatrowej Zaklików Spółka z o.o." z siedzibą w Krakowie, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków  dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę "Elektrowni wiatrowej T2, wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 86, 87, 88, 90, 91, 92, 2580 w obrębie ew. 0016 - Zdziechowice Pierwsze, jednostka ew. 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa "Farmy Wiatrowej Zaklików" ponieważ rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd.

Inwestor: "Farma Wiatrowa Zaklików Spółka z o.o." z siedzibą w Krakowie, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-03-24
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-03-24 14:45
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-03-24 14:46
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 23.03.2021 roku o wydaniu decyzji nr 139/2021 w sprawie: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej, przepompowni sieciowej ścieków, zasilanie energetyczne projektowanych przepompowni sieciowych- wewnętrznych linii zasilających przepompownie wraz z oświetleniem terenu przepompowni, na działkach nr ewidencyjny: 832, 850, 853, 854, 855, 856, 857, 858/3, 859, 862, 864, 865, 866, 868/1, 868/2, 869, 870, 872, 873, 874, 876, 877, 965/1, 965/2, 965/6, 966, 985/2, 986, 987, 988, 989, 990/3, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1004, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014/2, 1014/3, 1015, 1016, 1017/2, 1017/4, 1017/5, 1017/6, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1024, 1025, 1030/1, 1030/2,1032, 1033, 1034/1, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/1, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064/2, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1095, 1244/1, 1278/1, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1287, 1288, 1289/2, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295/2, 1297, 1298, 1299, 1301/2, 1302, 1311/1, 1311/2, 1312, 1313, 1314, 1316, 1317/1, 1317/2, 1318, 1319/2, 1319/4, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324/1, 1324/2, 1325/1, 1325/2, 1346, 1379, 1380, 1438, 1439, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1454, 1461, 1479, 1480, 1483, 1648/2, 1649, położonych w miejscowości Skowierzyn, obręb ewidencyjny: 8- Skowierzyn, jednostka ewidencyjna:181806_2 Zaleszany oraz na dz nr ew. 38/2, 47/1, 364/1, 426/3 położonych w miejscowości Zaleszany, obręb ewidencyjny: 11- Zaleszany, jednostka ewidencyjna: 181806_2 Zaleszany”.

Inwestor: Gmina Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-03-23
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-03-23 15:06
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-03-23 15:08
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 09.03.2021 roku o wydaniu decyzji nr 107/2021 znak: AB-SW-I-7.6740.13.2021.LŻ w sprawie: ,,Przebudowy hali produkcyjno -magazynowe zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 102/32, wznesionej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1 w zakresie budowy fundamentów pod urządzenie i rozbudowę pomostów obsługowych"   

Inwestor: BAGPAK Polska Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-287 Warszawa 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-03-09
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-03-09 09:44
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-03-09 09:58
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 22.02.2021 r. dotyczące wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę "Elektrowni wiatrowej T2, wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 86, 87, 88, 90, 91, 92, 2580 w obrębie ew. 0016 - Zdziechowice Pierwsze, jednostka ew. 181805_5 Zaklików w ramach budowy "Farmy Wiatrowej Zaklików".

Inwestor: "Farma Wiatrowa Zaklików Spółka z o.o." z siedzibą, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-02-22
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-02-22 13:11
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-03-02 14:20
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.07.2021 r. Plik pdf 29.56 KB
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 27 stycznia 2022r. 09:23:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.