Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.06.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „ Budowę elektrociepłowni wraz z wiatą magazynu paliwa, baterią zbiorników chłodzących, układem odpylania i odprowadzania spalin oraz podziemnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, budowę zewnętrznych instalacji energii elektrycznej i wodociągowej na działce nr ew.  937/4, położonej w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-06-15
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-06-15 12:05
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-27 13:26
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.05.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „ Budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych ( elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 95/1, położonej w miejscowości Łysaków, (obręb ew. 0014 Łysaków, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.              
 
Inwestor: POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44 , 07-305 Andrzejewo
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-06-09
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-06-09 14:20
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-06-09 14:23
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.06.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „ Budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych ( elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 40/1, położonej w miejscowości Dąbrowa, (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.              
 
Inwestor: POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44 , 07-305 Andrzejewowięcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-06-09
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-06-09 14:24
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-06-09 14:26
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.06.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastkowice 

Inwestor: Gmina Pysznica ul .Wolności 322, 37-403 Pysznica  

 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 46.95 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-06-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-06 13:21
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-27 13:28
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.06.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastkowice 

Inwestor: Gmina Pysznica ul .Wolności 322, 37-403 Pysznica  

 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-06-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-06 13:21
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 maja 2022 r. została wydana decyzja nr 209/2022
na „Budowę wiaty magazynowej
na biomasę w zakładzie produkcyjnym PPH Dankros Sp. z o.o. na działce nr ew.  937/4, położonej w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.

 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-05-27
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-27 11:17
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-27 11:18
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 t.j z dnia 2021-04-21)  oraz art. 21, ust. 2, pkt. 10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021.12.21) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 maja 2022 rok został złożony wniosek o pozwolenie na budowę ( uzupełniony o braki formalne w dniach: 13-05-2022 rok oraz 19-05-2022 rok) na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa zespołu dwóch hal produkcyjnych foli miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz powiązaną infrastrukturą techniczną – ETAP I obejmujące:
 • Halę produkcyjną nr 1 ( BU 1) wraz z zapleczem socjalno-biurowym;
 • Halę produkcyjną nr 2 (BU 2) wraz z zaplecze socjalno-biurowym;
 • Budynek oczyszczalni ścieków (BU 4);
 • Budynek magazynu opakowań (BU 5);
 • Budynek magazynu surowców (BU 6);
 • Budynek składowania odpadów (BU 7);
 • Budynek warsztatu (BU 8);
 • Stację transformatorową ( 3 transformatory olejowe) z budynkiem GPO (Główny Punkt Odbioru - BU 9);
 • Budynek kotłowni gazowej (BU 10);
 • Budynek pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem wody ( BU 11);
 • Budynek wartowni ( BU 12);
 • Estakadę technologiczną łączącą halę nr 1 i halę nr 2 z budynkiem kotłowni;
 • Wagi samochodowe ( 2 sztuki);
 • Zewnętrzne instalację: wodociągową wody bytowej, wodociągową wody technologicznej, przeciwpożarową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej (wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi wody czystej i wody brudnej) gazu, elektryczną oraz teletechniczną;
 • Dwa parkingi dla samochodów osobowych ( parking dla samochodów osobowych pracowników produkcyjnych i biurowych oraz gości, parking dla samochodów osobowych dyrekcji);
 • Drogi wewnętrzne wraz z placami składowymi i manewrowymi;
 • Drogę dojazdową do terenu inwestycji ( na działkach nr 106/2, 105, 159/1);
 • Przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej ( ul. Grabskiego, dz. nr 77/20, 106/1).
 
Inwestor: SK NEXILIS POLAND SP Z.O.O UL. LUDWIKA TOŁWIŃSKIEGO 14, 37-450 STALOWA WOLA.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-05-19
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-19 14:42
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-19 14:44
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 maja 2022 r. została wydana decyzja nr 183/2022
na „ Budowę kotłowni z kotłem o mocy 6MW wraz z instalacjami wewnętrznymi, technologii obiegu ciepła, sprężonego powietrza, wentylacji, wody zimnej, instalacji elektrycznej, rozbiórki kotłowni 850kW i komina na działce nr ew. 937/3 budowę przyłącza wody, zalicznikowej instalacji elektrycznej na działkach 937/3, 937/4 przebudowę i budowę wewnątrzzakładowej sieci ciepłowniczej na działkach nr ew. 937/3, 937/4, 939, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików ”.
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-05-16
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-16 09:36
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-16 09:38
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.04.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,, Budowę wiaty magazynowej na biomasę w zakładzie produkcyjnym PPH Dankros Sp. z o.o. na działce nr ew.  937/4, położonej w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.

 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-05-06
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-06 14:34
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-06 14:36
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.04.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,, Budowę kotłowni z kotłem o mocy 6MW wraz z instalacjami wewnętrznymi, technologii obiegu ciepła, sprężonego powietrza, wentylacji, wody zimnej, instalacji elektrycznej, rozbiórki kotłowni 850kW i komina na działce nr ew. 937/3 budowę przyłącza wody, zalicznikowej instalacji elektrycznej na działkach 937/3, 937/4 przebudowę i budowę wewnątrzzakładowej sieci ciepłowniczej na działkach nr ew. 937/3, 937/4, 939, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-04-21
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-21 09:19
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-21 09:21
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.04.2022 r.  roku została wydana decyzja nr 128/2022 w sprawie: ,,Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części dwóch hal magazynowych na hale produkcyjne, przebudowy hali produkcyjnej z instalacją do produkcji napojów, budowy zbiornika CO 2 na terenie działek nr ew. 102/32, 167/4, położonych obręb ewidencyjny 181801_1/0006 Lasy Państwowe, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola  przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Inwestor: Q-BEV Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 429.97 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-04-11
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-04-11 13:28
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-04-11 13:32
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.03.2022 r. dokonano zgłoszenia
na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje, na działkach nr ew. 3389/1, 3389/2, 4498 położonych w obrębie ew. 0008 Przyszów oraz na działkach nr ew. 269/1, 269/2, 807/4 położonych w obrębie ew. 0005 Maziarnia, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów”.

 
Inwestor: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-04-01
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-01 14:07
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-01 14:09
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.03.2022 r. dokonano zgłoszenia
na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski, na działkach nr ew. 241/1, 485/53, 241/2 położonych w obrębie ew. 0002 Laski, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów”.

 
Inwestor: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-04-01
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-01 14:05
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-01 14:07
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.03.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części hal magazynowych na halę produkcyjną, przebudowę hali produkcyjnej z instalacją do produkcji napojów, budowa zbiornika na CO wraz z instalacją zewnętrzną CO na terenie działek nr ew. 102/32, 167/4 położonych obręb ewidencyjny 181801_1.0006 Lasy Państwowe, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1" 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 418.60 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-03-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-03-16 16:10
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-03-16 16:12
Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2020, poz. 283) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7 lutego 2022 r. została wydana decyzja nr 33/2022  zmieniająca pozwolenie Starosty Stalowowolskiego Nr 84/2017 z dnia 24.02.2017 r. wydane dla Fieldstone Investments II Sp. z o.o. , ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, na budowę  „Plantacji żurawiny wielkoowocowej Wantuch w miejscowości Nowiny, gmina Radomyśl nad Sanem” realizowanej na działkach nr ew. 861/6, 861/9, 861/10, 861/16, 861/17, 861/18, 861/20, 861/34, 861/33, 890, 893, 894, 918/1, 921 położonych w obrębie ew. 5-Nowiny, na działce nr ew. 1741 położonej w obrębie ew. 7-Pniów oraz na działce nr ew. 2062 położonej w obrębie ew. 8-Radomyśl nad Sanem” (zmienione decyzją nr 21/2018 z dnia 10.01.2018 r. oraz zmienione decyzją nr 713/2019 r. z dnia 06.11.2019 r.), w zakresie: powiększenia kwater B13, B14, B15, B16 przeznaczonych do uprawy żurawiny, wraz z rozbudową systemu nawadniającego i odwadniającego kwatery, powiększenia zbiornika dolnego i związaną z tym likwidacją istniejącej grobli, zmianą długości rowu odprowadzającego wodę ze zbiornika dolnego do rzeki Strachodzkiej, powiększenia zbiornika uśredniającego, zmiany długości doprowadzalnika, doprowadzającego wodę z rzeki Strachodzkiej do zbiornika uśredniającego, połączenia zbiornika górnego i uśredniającego - likwidacja grobli, zmiany przebiegu rowów nawadniająco – odwadniających, budowy nowych kwater A17, A18 i B17 przeznaczonych do uprawy żurawiny, wraz z systemem nawadniającym i odwadniającym kwatery na działkach  nr ew. 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 917, 919, 920, 921, 922, 861/34, 861/37, 861/39, 861/41, 861/42, 912/2, 913/2, 914/2, 915/2, 916/2, 918/2, 918/1 położonych w obrębie 5 Nowiny, jednostka 181804_2 Radomyśl nad Sanem.
 
Inwestor: Fieldstone Investments II Sp. z o.o. , ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa
          – pełnomocnik Pan Ireneusz Pankowski zam. ul. Podleśna 5/12. 37-450 Stalowa Wola
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-02-16
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-02-16 11:43
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-02-16 11:46
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.01.2022 r.  roku została wydana decyzja nr 12/2022 w sprawie: ,,Budowy fundamentu wraz z zainstalowaniem śrutownicy ,, STEM III" w hali produkcyjnej usytuowanej na terenie działki nr ew. 102/268, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1"

Inwestor: Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 56.00 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-01-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-01-19 14:07
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-01-19 14:09
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.04.2020 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: ,,Budowę fundamentu wraz z zainstaloaniem śrutownicy STEM III w hali produkcyjnej usytuowanej na terenie działki nr ew. 102/268 położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego1"Inwestor: COGNOR S.A. Odział HSJ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 50.74 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-12-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-20 09:52
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-20 09:55
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 716/2021
w dniu 09.12.2021 r. dotyczącej: ,,Rozbudowy budynku sprężarkowni, przebudowy hali obróbki wykończeniowej, oraz przebudowy instalacji zewnętrznej kanlizacji deszczowej na terenie działki nr ew. 102/547 położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Mościckiego 2”.Inwestor: Superior Industries Production Sp. z o.o. ul. Mościckiego 2, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 50.76 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-12-09
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-09 13:35
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-09 13:43
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: „Rozbudowę budynku sprężarkowni, przebudowę hali obróbki wykończeniowej, oraz przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, na terenie działki nr ew. 102/547, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Mościckiego 2”,
 
Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW-I-7.6740.151.2021.LŻ
 
Inwestor
 
SUPERIOR INDUSTRIES PRODUCTION POLAND Sp. z o. o.
ul. Mościckiego 2, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 54.15 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:47
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: „Rozbudowę budynku sprężarkowni, przebudowę hali obróbki wykończeniowej, oraz przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, na terenie działki nr ew. 102/547, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Mościckiego 2”,
 
Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW-I-7.6740.151.2021.LŻ
 
Inwestor:  SUPERIOR INDUSTRIES PRODUCTION POLAND Sp. z o. o. ul. Mościckiego 2, 37-450         Stalowa Wola
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:47
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: „Rozbudowę budynku sprężarkowni, przebudowę hali obróbki wykończeniowej, 
oraz przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, na terenie działki nr ew. 102/547, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Mościckiego 2”,
 
Postępowanie zarejestrowane pod pozycją AB-SW-I-7.6740.151.2021.LŻ
 
Inwestor:  SUPERIOR INDUSTRIES PRODUCTION POLAND Sp. z o. o. ul. Mościckiego 2, 37-450         Stalowa Wola
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-19 14:47
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na ,,Budowę hali magazynowej, budowy utwardzenia terenu z miejscami postojowymi dla samochdów ciężarowych, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i wodnej, budowy instalacji zewnętrznej energetycznej, wodnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ew. 165/50, 165/51, 165/15 obręb 0006 w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1"

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 58.81 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-16 14:45
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-16 14:47
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o złożeniu wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji  drogowej p.n.: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Działkowa
w Stalowej Woli"Inwestor: Przydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 77.40 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-15
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-15 15:27
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-16 14:24
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 669/2021
z dnia 12.11.2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na  ,,Budowę wiaty dla potrzeb istniejącego zakładu przerobu surowca drzewnego wraz z wewnętrzną i z zewnętrzną instalacją elektryczną oraz placem utwardzonym na działce nr ew. 2031/1 położonej w obrębie 0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików”.

Inwestor: Mieczysław Toś prowadzący działalność pod nazwą Zakład Przemysłu Drzewnego w Lipie, ul. Janowska 9, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-11-12
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-11-12 15:19
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-11-12 15:19
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 04-11-2021r o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na zmianę decyzji nr 149/2021 z dnia 29-03-2021 roku znak: AB-SW-I-7.6740.32.2021.LŻ na budowę: ,,Budynku hali magazynowej, przebudowę instalacji energetycznej i kanalizacji deszczowej na terenie działki 102/87 obręb 0006 przy ul. Mościckiego w Stalowej Woli 

Inwestor: SUPERRIOR INDUSTIES PRODUCTION POLAND Sp. z o.o.  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 62.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-11-04
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-04 14:14
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-11-04 14:38
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,,Budowę wiaty dla potrzeb istniejącego zakładu przerobu surowca drzewnego wraz z wewnętrzną i z zewnętrzną instalacją elektryczną oraz placem utwardzonym na działce nr ew. 2031/1 położonej w obrębie 0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików”.
 
Inwestor: Mieczysław Toś, prowadzący działalność pod nazwą Zakład Przemysłu Drzewnego w Lipie, ul. Janowska 9, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-10-22
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-22 12:03
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-22 12:03
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji Nr 618/2021, znak: AB-ZK-I-8.6740.82.2021.AP Starosty Stalowowolskiego o zmianie pozwolenia nr 451/2020 z dnia 18.08.2020 r. na „Budowę farmy fotowoltaicznej „Zaklików I” o mocy zainstalowanej do 1 MW na działce nr ew. 38/1, położonej w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003, jednostka ew. 181805_5 Zaklików)”, w zakresie zmiany przebiegu oraz długości trasy przyłącza SN usytuowanego na działkach nr ew. 38/1, 100, 85/1 położonych w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003, jednostka ew. 181805_5 Zaklików)”.

 
Inwestor: Energy Solar 27 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-10-19
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-19 15:02
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-19 15:02
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 04 października 2021 roku o złożeniu  wniosku z dnia 10.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia nr 451/2020 z dnia 18.08.2020 r. na „Budowę farmy fotowoltaicznej „Zaklików I” o mocy zainstalowanej do 1 MW na działce nr ew. 38/1, położonej w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003, jednostka ew. 181805_5 Zaklików)”,  w zakresie zmiany przebiegu oraz długości trasy przyłącza SN usytuowanego na działkach nr ew. 38/1, 100, 85/1 położonych w miejscowości Dąbrowa (obręb ew. 0003, jednostka ew. 181805_5 Zaklików)”.


Inwestor: Energy Solar 27 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-10-04
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-04 13:06
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-04 13:07
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 534/2021 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie: ,,Przebudowy hali produkcyjnej (rozbudowa linii do produkcji opakowań metalowych i wieczek), zmiana sposobu użytkowania wschodniej częśći hali magazynowej na produkcyjną, budowa wieży chłodniczej wraz z fundamntami i rozbudową instalacji zewnętrznej wody chłodniczej na terenie działki nr ew. 102/32, położonej w obrębie 181801_1.0006 w jednostce ewidencynej 181801_1 w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1"
 
Inwestor: BAGPAK Polska Sp. z o.o. ul. Kodratowicza 18/183, 03-287                                   Warszawa    

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 54.10 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-09-13
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-09-13 10:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-09-13 10:55
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 2 września 2021 roku w sprawie wydania decyzji nr 517/2021 dla inwestycji p.n.: ,,Budowa dwutorowej linii kablowej WN 110 kV wraz z linią telekomunikacyjną oraz budową słupa elektroenergetycznego WN 110 kV, na terenie działek o nr 83/4, 84/6, 1/7, 86/1, 86/2, 328/13, 331/9, 331/11, 331/13, 331/28, 331/14, 331/16, 331/17, 330 obręb 0003 w jednostce ewidencyjnej 181801_1  oraz działek 26/54, 50, 51, 77/50 obręb 0006 w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola"  

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów  
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-09-02
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-09-02 10:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.07.2021 r. Plik pdf 29.56 KB
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 27 czerwca 2022r. 19:46:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.