Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-10-22
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-22 12:44
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-22 12:45
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli III”

Załączniki:

1. SWZ wraz z załącznikami. Plik doc 134.75 KB
2. ogłoszenie o zamówieniu Plik pdf 183.32 KB
3. PW Plik zip 16.34 MB
4. PZT Plik zip 16.78 MB
5. PRZEDMIAR Plik zip 481.76 KB
6. STWIORB Plik zip 5.65 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-10-13
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-13 14:14
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-13 14:18
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli II”

UWAGA !

1. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o unieważnieniu postepowania - plik do pobrania poniżej w załącznikachPodmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-09-20
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-20 12:46
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-08 13:26
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli” 

UWAGA

1. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - plik do pobraniza poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-09-02
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-02 13:04
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-20 11:56
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na usługi pn. "Bankowa obsługa budżetu Powiatu Stalowowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu".

UWAGA zmiany!!!
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-07-27
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-07-27 08:24
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-08-09 13:02
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na usługi pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-07-01
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-07-01 13:13
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-07-09 13:43
POWIAT STALOWOWOLSKI
 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.:

Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

UWAGA!

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-05-27
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-05-28 09:17
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-06-22 14:53
„Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli przy ul. E. Orzeszkowej 2"

UWAGA!
1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-05-10
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-05-10 09:57
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-06-14 11:27
Przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1025R ul. Poniatowskiego

Załączniki:

PFU Plik zip 13.43 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-03-25
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-25 10:14
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-25 10:16
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.
 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg powiatowych nr 1015R, 2601R oraz drogi nr 1004R wraz z przebudową mostu w powiecie stalowowolskim"

UWAGA !!!

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 01.04.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.

UWAGA !!!!
1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach

2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -  plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I - plik do pobrania poniżej w załącznikach
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II - plik do pobrania poniżej w załącznikach
5. Informacja o unieważnieniu postepowania - część III - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-03-24
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-24 11:39
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-23 12:18
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica-Zbydniów
od km 5 +100 do km 6 +500,  w m. Kotowa Wola, Zbydniów”

UWAGA !!!!
Wyjaśnienie nr 1 z dnia 25.03.2021 - plik do pobrania poniżej w załącznikach


UWAGA !!!!
1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-03-19
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-19 11:11
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-26 13:17
„Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 3 i hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz budowa siłowni plenerowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli"

Uwaga zmiany - zmiana przedmiaru robót dla cz.II !!!!!
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 12.03.2021 r.- plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Aktualny przedmiar robót dla części II - plik do pobrania poniżej w załącznikach.

Uwaga!!!
1. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 19.03.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Uwaga !!!
1. Wyjaśnienia nr 3 z dnia 25.03.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Uwaga!!!!
1. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert- plik do pobrania w załącznikach.

UWAGA!!!!
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI III - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI I i II - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sibiga - Inspektor2021-03-12
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-12 09:38
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-20 11:49
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski"

UWAGA !!!!!

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2021-03-03
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-03 14:05
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-30 08:45
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 22 października 2021r. 18:12:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.