Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Zdrowie Thu, 21 Jan 2021 12:35:23 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-86 ... Sport Thu, 21 Jan 2021 11:34:24 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-86 ... Kultura Thu, 21 Jan 2021 11:31:41 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-86 ... Protokoły Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Thu, 21 Jan 2021 09:56:24 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 7 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2018 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 7 grudnia 2018 r. Protokół Nr 3/2019 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 18...... Protokoły Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Thu, 21 Jan 2021 09:54:15 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 6 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2019 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 21 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/2019 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 18...... Protokoły Thu, 21 Jan 2021 09:51:24 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-72 1/2018 z dnia 22 listoapda 2018 r. 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 4/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 6/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 7/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 8/2018 z dnia 20 grudnia 2018...... Postanowienie_GN.683.31.2020.DK Thu, 21 Jan 2021 09:36:38 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? Wed, 20 Jan 2021 13:51:48 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-41 ... Obwieszczenie o wydaniu dla Gminy Pysznica decyzji pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowalnych. Wed, 20 Jan 2021 13:50:57 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-83 ... test 21 Wed, 20 Jan 2021 13:25:27 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... Ogłoszenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej za działkę 2705_1 obr. 3-Centrum Wed, 20 Jan 2021 13:18:52 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Udostęonianie nieruchomości w trybie art 124b ust. 1 Ustawy o gospodarce Nieruchomościami Wed, 20 Jan 2021 09:53:23 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-45 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola Udostępnienie nieruchomości w trybie art.124b ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o...... Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wed, 20 Jan 2021 09:50:40 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-45 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art.124 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21...... Wydawanie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego, oraz zaświadczeń o stanie ewidencyjnym Wed, 20 Jan 2021 09:30:23 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-45 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola WYDAWANIE WYPISÓW LUB WYRYSÓW Z OPERATU EWIDENCYJNEGO ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O STANIE EWIDENCYJNYM Podstawa prawna: Ustawa Prawo geodezyjne i...... Koordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej Wed, 20 Jan 2021 09:25:28 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-45 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola SKOORDYNOWANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.  - Prawo...... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. prowadzenia, udostępniania i archiwizacji zasobu w formie elektronicznej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Tue, 19 Jan 2021 10:45:04 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-68 ... Zarządzenia Starosty w 2021 roku Tue, 19 Jan 2021 09:23:23 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Informacja o Biurze Rzeczy Zalezionych Mon, 18 Jan 2021 14:30:47 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... Wykaz rzeczy przekazanych w styczniu 2021 Mon, 18 Jan 2021 14:30:18 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... Uchwały Zarządu Powiatu Mon, 18 Jan 2021 10:06:34 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-73 Numer uchwały          Data podjęcia Tytuł 01/01/2018 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej na działkach o nr ew. 1776/4...... Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 22.01.2021 r. Fri, 15 Jan 2021 13:16:57 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 21.01.2021 r. Fri, 15 Jan 2021 13:15:53 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 20.01.2021 r. Fri, 15 Jan 2021 13:14:39 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 19.01.2021 r. Fri, 15 Jan 2021 13:13:27 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Komisja Rewizyjna - 19.01.2021 r. Fri, 15 Jan 2021 13:12:01 +0100 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ...