Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Mon, 12 Apr 2021 09:11:53 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-44 ... Wzory oświadczenia majątkowego do pobrania Mon, 12 Apr 2021 09:09:40 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-129 ... Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy milczącym załatwieniu sprawy Mon, 12 Apr 2021 09:07:49 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-44 ... Zapytanie ofertowe pn.:"Dostawa podzespołów komputerowych, oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15” Mon, 12 Apr 2021 08:28:02 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa podzespołów komputerowych, oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15” UWAGA !!! 1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 09.04.2021 r.- plik do pobrania poniżej w załącznikach UWAGA !!!!! 1. Wyjaśnienia nr...... Ogłoszenie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będących własnością Powiatu Stalowowolskiego przeznaczonych do użyczenia Fri, 09 Apr 2021 14:59:27 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Wykaz rzeczy przekazanych w styczniu 2021 Fri, 09 Apr 2021 14:39:45 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-26 ... „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica-Zbydniów od km 5 +100 do km 6 +500, w m. Kotowa Wola, Zbydniów” Fri, 09 Apr 2021 12:04:12 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Obwieszczenie o wydaniu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy decyzji pozwolenia wodnoprawnego Thu, 08 Apr 2021 15:00:44 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-83 ... Protokoły Thu, 08 Apr 2021 14:47:18 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-72 1/2018 z dnia 22 listoapda 2018 r. 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 4/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. 5/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 6/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 7/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 8/2018 z dnia 20 grudnia 2018...... Uchwały Zarządu Powiatu Thu, 08 Apr 2021 14:45:02 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-73 Numer uchwały          Data podjęcia Tytuł 01/01/2018 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej na działkach o nr ew. 1776/4...... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 30 z działkami nr 1850/1, 23, 24, 31, 32, 33 w obrębie 0002-Rozwadów, jednostka ewidencyjna Stalowa Wola Thu, 08 Apr 2021 13:30:19 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki nr 523 z działką nr 521/3 w obrębie 0007-Pilchów, jednostka ewidencyjna Zaleszany Thu, 08 Apr 2021 13:19:59 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki nr 524 z działką nr 522/3 w obrębie 0007-Pilchów, jednostka ewidencyjna Zaleszany Thu, 08 Apr 2021 13:12:33 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki ewid. nr 150 z działką ewid. nr 153/2 w obrębie 0002-Laski, jednostka ewidencyjna Bojanów Thu, 08 Apr 2021 12:59:41 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Informacja o udzieleniu koncesji na wydobywanie piasku ze złoża "Zalesie VII" Wed, 07 Apr 2021 14:52:17 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 ... „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg powiatowych nr 1015R, 2601R oraz drogi nr 1004R wraz z przebudową mostu w powiecie stalowowolskim Wed, 07 Apr 2021 13:43:52 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Raport o stanie zapewniania dostępności składany do 31.03.2021 r. Tue, 06 Apr 2021 13:23:05 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-128 ... Interpelacje i zapytania Radnych VI kadencji Tue, 06 Apr 2021 10:38:51 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-65 Lp.                    Zgłaszający Data zgłoszenia Treść wniosku, interpelacji, zapytania Udzielona odpowiedź 5/2018 Radny Marek Pater 08.12.2018 dotyczy śliskości...... Dane teleadresowe Tue, 06 Apr 2021 08:58:08 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-7 ... Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stalowej Woli Fri, 02 Apr 2021 10:35:32 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-50 ... Informacja o czynnościach ustalenia granic działki nr 3655 z działkami nr 3659 i nr 3680 w obrębie 0001-Zaklików, jednostka ewidencyjna Zaklików Fri, 02 Apr 2021 09:02:00 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych, toaletowych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i oryginalnych (równoważnych) materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli Thu, 01 Apr 2021 12:32:21 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Zgłoszenie instalacj mogącej negatywnie oddzialywać na środowisko - instalacja nadawcza UKF Wed, 31 Mar 2021 14:48:00 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-82 ... Deklaracja dostępności Wed, 31 Mar 2021 14:39:37 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-127 ... Petycje rozpatrywane w roku 2020 Wed, 31 Mar 2021 07:57:40 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-102 ...