Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Zapytanie ofertowe GN.683.1.2023.DK

Załączniki:

Zapytanie ofertowe GN.683.1.2023.DK Plik pdf 422.82 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2023-02-07
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-02-07 14:06
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-02-07 14:08
Zapytanie ofertowe Podział działki 1729_6 obr. 3 Centrum
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2023-01-17
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-17 08:02
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-17 08:10
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.6853.76.2022.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2023-01-17
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-17 08:14
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-17 08:22

Załączniki:

Informacja Plik pdf 515.52 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-02 07:29
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-02 07:37
Zapytanie ofertowe na wykonanie opratu szacunkowe dot. odszkodowania za udostępnienie działki 2585 obr. 3 Centrum
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-25
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-25 09:14
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-25 09:21
Przedmiotem zadania jest wycena 2 nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 89/5 o pow. 1,1460 ha i nr 90/1 o pow. 0,0419 ha obręb 3-Centrum, gm. Stalowa Wola, do ich sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 713.23 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-21 08:08
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-21 08:15
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-07
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 13:11
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-08 13:18
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-07
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 13:12
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-08 13:20
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-07
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-07 13:10
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-08 13:17
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-11-03
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-03 15:00
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-11-03 15:08
Wykonanie operatu technicznego z ustaleniem przebiegu granic działek nr 1340/1, 1341, 1342/1, 1343, 1344/1, 1392, 1391, 1345/1, położonych w obrębie ewid. nr 0003- Kotowa Wola, w jednostce ewidencyjnej Zaleszany.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-28
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-28 12:51
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-28 12:59
Wykonanie operatów technicznych z ustaleniem przebiegu:
1.Granicy działki ewid. nr 327 z działkami nr 328 i 329, oraz przebiegu granic działek nr 333, 334, 335, 336,  położonych w obrębie ewidencyjnym 0005- Pysznica, jednostka ewidencyjna Pysznica.
2. Granicy działki ewid. nr 3943 z działkami nr 3940, 3941, 3942, granicy działki nr 3935 z działkami nr 3940, 3938, 3936, 3937, 3934, granicy działki nr 3934 z działką nr 3935, granicy działki nr 3924/1 z działkami nr 3923, 3925 oraz granicy działki nr 3940 z działkami nr 3935, 3938, 3943, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0003- Jastkowice, jednostka ewidencyjna Pysznica.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-28
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-28 12:47
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-28 12:54
Wykonanie operatów technicznych z ustaleniem przebiegu:
1. Granicy działki nr 246 z działkami nr 245 i 249, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0012- Wola Rzeczycka, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem.
2. Granicy działki nr 1375 z działkami nr 1356/1 i 1355/2, położonymi w obrębie ewidencyjnym 0014- Żabno, jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-28
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-28 12:49
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-28 12:57
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zamówienia publicznego dla zadania pn."Wykonanie operatu technicznego z ustaleniem przebiegu granic działki nr 705/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012- Lipa, jednostka ewidencyjna Zaklików".
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-26
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-26 12:12
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-26 12:19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyceny 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 626/4 o pow. 0,0534 ha, 629/4 o pow. 0,0243 ha i 740 o pow. 1,2723 ha obręb Zaklików, gm. Zaklików, do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.


Załączniki:

Informacja Plik pdf 499.98 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-11
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-11 12:47
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-11 13:04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyceny 1 nieruchomości (która może składać się z 1 lub kilku działek) położonej na terenie powiatu stalowowolskiego do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, jak również w przypadku gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonanych aktualizacjach.Załączniki:

Informacja Plik pdf 517.45 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-11
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-11 12:51
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-11 13:04
Wykonanie operatów technicznych z ustaleniem przebiegu:
1. Granicy działki ewid. nr 1734/4 z działką nr 1734/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017- Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna Zaklików- obszar wiejski.
 2. Granicy działki ewid. nr 898/2 z działką ewid. nr 900 i 2200, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012- Lipa, jednostka ewidencyjna Zaklików- obszar wiejski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-05
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-05 10:16
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-05 10:24
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, umożliwiającej aktualizację danych ewidencyjnych działki nr 1621, położonej w obrębie ewid. nr 0017- Zdziechowice Drugie, ( jednostka ewidencyjna Zaklików ) na podstawie postanowienia z dnia 23 marca 2005 r., sygn. akt I Ns 128/05, dotyczącego rozgraniczenia działki nr 1621 z działkami nr 1620, 1622, 1626 położonymi w obrębie ewid. nr 0017- Zdziechowice Drugie, ( jednostka ewidencyjna Zaklików).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-10-05
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-05 10:39
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-10-05 10:46
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAlicja Mach - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu2022-10-05
Publikujący Klaudia Marczak 2022-10-05 13:30
Modyfikacja Klaudia Marczak 2022-10-27 08:22
Zapytanie ofertowe GN.6853.76.2022.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-29
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-29 11:13
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-29 11:21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.57.2022.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-28
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-28 11:15
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-28 11:24
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, umożliwiającej aktualizację danych ewidencyjnych działki nr 1621, położonej w obrębie ewid. nr 0017- Zdziechowice Drugie, ( jednostka ewidencyjna Zaklików ) na podstawie postanowienia z dnia 23 marca 2005 r., sygn. akt I Ns 128/05, dotyczącego rozgraniczenia działki nr 1621 z działkami nr 1620, 1622, 1626 położonymi w obrębie ewid. nr 0017- Zdziechowice Drugie, ( jednostka ewidencyjna Zaklików ).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-21 14:27
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-21 14:34
Zapytanie ofertowe nr GN.6620.4.59.2022.JM na wykonanie operatów technicznych z ustaleniem przebiegu:
1. Granicy działki ewid. nr 1734/4 z działką nr 1734/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017- Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna Zaklików- obszar wiejski.
2. Granicy działki ewid. nr 898/2 z działką ewid. nr 900 i 2200, położonej w     obrębie ewidencyjnym 0012- Lipa, jednostka ewidencyjna Zaklików-     obszar wiejski.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-21 14:24
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-21 14:33
Wycena 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 626/4 o pow. 0,0534 ha, 629/4 o pow. 0,0243 ha i 740 o pow. 1,2723 ha obręb Zaklików, gm. Zaklików, do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 616.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-19 13:15
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-19 13:23
Wycena 1 nieruchomości (która może składać się z 1 lub kilku działek) położonej na terenie powiatu stalowowolskiego do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, jak również w przypadku gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonanych aktualizacjach.
 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 602.35 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-16
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-16 10:33
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-16 10:42
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-09-06
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-09-06 12:44
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-09-06 12:52
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-09-06
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-09-06 12:42
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-09-06 12:50
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.53.2022.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-01
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-01 10:07
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-01 10:14
Zapytanie ofertowe GN.683.57.2022.DK

Załączniki:

Zapytanie ofertowe GN.683.57.2022.DK Plik pdf 607.92 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-01
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-01 10:03
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-01 10:10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IOD.1712.1.2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2022-08-25
Publikujący Łukasz Miklus 2022-08-25 14:06
Modyfikacja Łukasz Miklus 2022-08-25 14:08
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 08 lutego 2023r. 22:16:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.