Wiadomości https://bip.stalowowolski.pl pl-PL Cennik Tue, 15 Jun 2021 08:59:30 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-85 ... Zarządzenia Starosty w 2021 roku Mon, 14 Jun 2021 14:52:56 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-17 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID 3/2021 z dnia 14.06.2021 r Mon, 14 Jun 2021 14:22:49 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 14 czerwca 2021 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych nr 3/2021 p.n. ,,Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli (w zakresie budowy łącznika drogowego oraz przebudwoy ulicy...... Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w modelu Wirtualnej centrali VOIP dla Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego. Mon, 14 Jun 2021 14:01:55 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Mon, 14 Jun 2021 13:59:22 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli przy ul. E. Orzeszkowej 2 Mon, 14 Jun 2021 11:27:30 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-125 ... Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko ds. kontroli w Referacie Kontroli Mon, 14 Jun 2021 10:18:45 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-69 ... Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 16.06.2021 r. Mon, 14 Jun 2021 07:44:44 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-66 ... Petycje rozpatrywane w roku 2020 Fri, 11 Jun 2021 14:34:00 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-102 ... Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na operaty szacunkowe dla dziłake w Zaklikowie Fri, 11 Jun 2021 11:11:51 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 301/2021 z dnia 11.06.2021 r Fri, 11 Jun 2021 09:34:44 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-94 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 301/2021 w dniu 09.06.2021 r., znak: AB-ZK-I-8.6740.35.2021.AI dotyczącej: ,,Rozbudowy obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie, w zakresie: remontu pompowni ścieków, budowy stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych...... Protokoły Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Fri, 11 Jun 2021 09:03:16 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej z dnia 04 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2019 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/2019 z Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy...... Protokoły Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Thu, 10 Jun 2021 10:11:34 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 7 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2018 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 7 grudnia 2018 r. Protokół Nr 3/2019 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 18...... Protokoły Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Thu, 10 Jun 2021 10:09:51 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-67 Protokół Nr 1/2018 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 6 grudnia 2018 r. Protokół Nr 2/2019 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 21 stycznia 2019 r. Protokół Nr 3/2019 Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dnia 18...... Decyzja Starosty Stalowowolskiego w przedmiocie odmowy uznania za mienie gromadzkie wsi Zdziechowice Drugie działki ewidencyjnej nr 1280 w obrębie ewidencyjnym 0017-Zdziechowice Drugie, Gmina Zaklików Thu, 10 Jun 2021 07:50:39 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-10 ... Aktualizacja zgłoszenia o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne STW 3307B Wed, 09 Jun 2021 12:04:49 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-82 ... Wykaz jednostek organizacyjnych Tue, 08 Jun 2021 13:27:02 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-51 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 2/2021 Tue, 08 Jun 2021 08:32:59 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych polegajacej na; ,,Przebudowie ul. Okulickiego w Stalowej Woli w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n. budowa drogi gminnej ul. 11...... Obwieszczenie o wydaniu decyzji Mon, 07 Jun 2021 15:24:56 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-120 Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 07.06.2021 roku o wydaniu decyzji  nr 1/2021 dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie dóg publicznych polegającej na: ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 1024R ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli wraz z budową/przebudową...... Wydział Transportu Mon, 07 Jun 2021 14:52:04 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-50  Do zadań Wydziału Transportu należy w szczególności: 1)    analiza  potrzeb  przewozowych  i planowanie zadań przewozowych w publicznym  transporcie zbiorowym, 2)    realizacja Planu Transportowego i jego aktualizacja, 3)    przygotowywanie i przeprowadzanie ...... Oświadczenia majatkowe za 2020 rok - osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty Fri, 04 Jun 2021 10:25:36 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majątkowe Radnych VI kadencji za 2020 rok Fri, 04 Jun 2021 10:25:15 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majątkowe za 2020 rok - osoby zarządzające powiatowymi osobami prawnymi Fri, 04 Jun 2021 10:24:55 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu Stalowowolskiego za 2020 rok Fri, 04 Jun 2021 10:24:42 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ... Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2020 Fri, 04 Jun 2021 10:24:05 +0200 https://bip.stalowowolski.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-11 ...