Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2022-03-31
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2022-04-27 10:34
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2022-04-27 10:35

Oferty realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

Informujemy, że Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli złożył ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej” oraz “Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Licealiady” w dniach od 14 marca do 10 czerwca 2022 r. na podstawie Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2022-02-22
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2022-02-22 15:20
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2022-02-23 13:57
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2021-11-26
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-11-26 13:45
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-11-29 13:40
Fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), zgodnie z rodziałem 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), są zobligowane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie: https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez osoby uprawnione. Należy pamiętać o dokonywaniu aktualizacji danych w CRBR.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) instytucjami obowiązanymi są:
 • fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167),
 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawą utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
w zakresie, w jakim przyjmują i dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które się wydają ze sobą powiązane.

Podmioty te są zobowiązane są do realizowania następujących obowiązków wynikających z w/w ustawy:
 1. Wdrożyć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ją aktualizować.
 2. Zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
 3. Opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Zawiadamiać Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 5. Identyfikować i oceniać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.
 6. Stosować środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ustawy
  w przypadkach, o których mowa art. 35 ustawy oraz udokumentować ich stosowanie.
 7. Przechowywać dokumentację związaną z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.
 8. Wyznaczyć kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, a w przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający, wyznaczyć spośród członków tego organu osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie.
Fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawą utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powinny złożyć oświadczenie dotyczące dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które się wydają ze sobą powiązane. W przypadku zaistnienia zmiany sytuacji opisanej w złożonym oświadczeniu – w/w instytucje powinny złożyć zaktualizowane oświadczenie (oświadczenie do pobrania w załączniku).

Zachęcamy do monitorowania komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif
 

Załączniki:

Oświadczenie Plik doc 30.50 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-11-19 13:42
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-04-28 14:51
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2021-11-05
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-11-05 10:10
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2022 roku.

Oferta - wzór dokumentu

UCHWAŁA

OGŁOSZENIE
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2021-10-21
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-10-22 09:07
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-10-22 09:47
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłTomasz Wosk2021-02-19
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2021-02-19 12:09
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2021-02-19 12:14
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2020-12-03
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2020-12-03 12:07
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2020-12-04 12:08
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2020-11-06
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2020-11-06 07:39
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2020-11-06 07:39
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 17 sierpnia 2022r. 15:27:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.