Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Zapytanie ofertowe GN.6853.76.2022.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-29
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-29 11:13
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-29 11:21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.57.2022.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-28
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-28 11:15
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-28 11:24
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji geodezyjnej, umożliwiającej aktualizację danych ewidencyjnych działki nr 1621, położonej w obrębie ewid. nr 0017- Zdziechowice Drugie, ( jednostka ewidencyjna Zaklików ) na podstawie postanowienia z dnia 23 marca 2005 r., sygn. akt I Ns 128/05, dotyczącego rozgraniczenia działki nr 1621 z działkami nr 1620, 1622, 1626 położonymi w obrębie ewid. nr 0017- Zdziechowice Drugie, ( jednostka ewidencyjna Zaklików ).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-21 14:27
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-21 14:34
Zapytanie ofertowe nr GN.6620.4.59.2022.JM na wykonanie operatów technicznych z ustaleniem przebiegu:
1. Granicy działki ewid. nr 1734/4 z działką nr 1734/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0017- Zdziechowice Drugie, jednostka ewidencyjna Zaklików- obszar wiejski.
2. Granicy działki ewid. nr 898/2 z działką ewid. nr 900 i 2200, położonej w     obrębie ewidencyjnym 0012- Lipa, jednostka ewidencyjna Zaklików-     obszar wiejski.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-21 14:24
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-21 14:33
Wycena 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 626/4 o pow. 0,0534 ha, 629/4 o pow. 0,0243 ha i 740 o pow. 1,2723 ha obręb Zaklików, gm. Zaklików, do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 616.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-19 13:15
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-19 13:23
Wycena 1 nieruchomości (która może składać się z 1 lub kilku działek) położonej na terenie powiatu stalowowolskiego do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, jak również w przypadku gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonanych aktualizacjach.
 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 602.35 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-16
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-16 10:33
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-16 10:42
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-09-06
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-09-06 12:44
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-09-06 12:52
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-09-06
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-09-06 12:42
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-09-06 12:50
Zapytanie ofertowe GN.683.57.2022.DK

Załączniki:

Zapytanie ofertowe GN.683.57.2022.DK Plik pdf 607.92 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-01
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-01 10:03
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-01 10:10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty GN.683.53.2022.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-09-01
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-01 10:07
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-09-01 10:14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IOD.1712.1.2022
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2022-08-25
Publikujący Łukasz Miklus 2022-08-25 14:06
Modyfikacja Łukasz Miklus 2022-08-25 14:08
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych dla dz. 1199_3 oraz 1199_5 obr. Pysznica
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-08-09
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-08-09 07:59
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-08-09 08:06
Przeprowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa systemów informatycznych, w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2022-07-26
Publikujący Administrator BIP - administrator 2022-07-27 14:20
Modyfikacja Administrator BIP - administrator 2022-07-27 14:23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert GN.683.46.2022.DK
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-07-22
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-07-22 07:51
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-07-22 07:57
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym GN.6620.4.47.2022.JM, pn. :
„Wykonanie operatów technicznych z ustaleniem przebiegu:
  1. Granic działki nr 643 z działką nr 642 w obrębie ewidencyjnym 0002- Kępie Zaleszańskie, jednostka ewidencyjna Zaleszany
  2. Granic działki ewid. nr 381, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003- Kotowa Wola, jednostka ewidencyjna Zaleszany”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-07-15
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-07-15 08:26
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-07-15 08:34
Zapytanie ofertowe GN.683.53.2022.DK

Załączniki:

Zapytanie ofertowe GN.683.53.2022.DK Plik pdf 622.88 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-07-15
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-07-15 12:49
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-07-15 12:55
Zapytanie ofertowe GN.683.46.2022.DK

Załączniki:

Zapytanie ofertowe GN.683.46.2022.DK Plik pdf 606.15 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-07-04
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-07-04 14:25
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-07-04 14:31
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-06-29
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-29 12:14
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-29 12:21
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-06-22
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-22 08:55
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-22 09:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyceny 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 733/2 o pow. 0,0368 ha, obręb 3-Centrum, gm. Stalowa Wola, do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 384.95 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-06-13
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-06-13 10:48
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-06-13 10:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyceny 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/24 o pow. 0,4558 ha, obręb 6-HSW, gm. Stalowa Wola, do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 385.15 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-06-13
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-06-13 10:53
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-06-13 10:54
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-06-08
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-08 08:07
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-08 08:13
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-06-08
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-08 08:01
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-08 08:06
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-06-08
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-08 08:05
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-08 08:11
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-06-08
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-08 08:03
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-06-08 08:09
Wycena 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 733/2 o pow. 0,0368 ha, obręb 3-Centrum, gm. Stalowa Wola,
do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 599.32 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-05-23
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-05-23 11:23
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-05-23 12:58
Wycena 1 nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/24 o pow. 0,4558 ha, obręb 6-HSW, gm. Stalowa Wola,
do jej sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 599.08 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-05-23
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-05-23 11:20
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-05-23 12:58
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 04 października 2022r. 22:26:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.