Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: IMP.272.2.14.2023 pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 11 000 000 zł”.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2023-11-21
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-11-21 14:57
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-11-21 14:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - etap 2- od km 0+ 492,32 do km 0+ 888,88” .

UWAGA!!!!!


Ze względu na ograniczenia w publikacji wielkości załączników w Platformie E- Zamówienia pozostałe załaczniki do pobrania poniżej.
Link do postępowania na plafrormie E- Zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-aa7dac0d-29eb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Załączniki:

Projekty Wykonawcze Plik zip 94.90 MB
STWiORB Plik rar 6.36 MB
sst-Budowa drogi i parkingu Plik pdf 202.33 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2023-07-31
Publikujący Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-07-31 14:12
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-07-31 14:15
KOMUNIKAT

Powiat Stalowowolski informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 złotych prowadzone są na platformie e-Zamówienia dostepnej pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2023-03-22
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-03-22 14:53
Modyfikacja Administrator BIP - administrator 2023-03-22 15:03
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica.

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert
1. Wyjasnienie nr 1 z dnia 15.11.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Wyjasnienie nr 2 z dnia 23.11.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach
4. Informacja o kwocie - plik do pobrania poniżej w załacznikach
5. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-11-09
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-11-09 08:12
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-12-13 08:13
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26

UWAGA!!! - zmiana terminu składania ofert

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 18.11.2022 r. - plik do pobrania ponieżej w załącznikach
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.11.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załacznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-11-04
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-11-04 10:06
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-12-13 13:49
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1007R Lipa-Gielnia w miejscowości Lipa, Gielnia”.

UWAGA!!!


1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 21.09.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-09-08
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-09-09 12:00
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-10-03 12:10
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli” (3)

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Informacja o unieważnieniu postepowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o uniewżnieniu czynności - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja o unieważnieniu postepowania 2 - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
6. Informacja o uniewżnieniu czynności 2 - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
7. Informacja o unieważnieniu postępowania 3 - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-08-12
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-12 10:10
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-02-24 13:58
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
„Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I (III)”

UWAGA !!!!

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 10.08.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załacznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-08-09
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-08-09 11:37
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-09-30 12:37
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli” (2)

Uwaga !!! - zmiana terminu składania ofert.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 29.06.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Wyjaśnienie nr 2 z dnia 30.06.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-06-10
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-06-10 09:00
Modyfikacja Klaudia Marczak 2022-07-22 11:41
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.
 
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ul. Mickiewicza i ul. Żwirki i Wigury w Stalowej Woli”

UWAGA ZMIANA TERMINU !!! -

1. Wyjaśnienia nr 1 - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.04.2022 r. - plik do pobrania w załącznikach poniżej.
3. Wyjasnienie nr 2  z dnia 26.04.2022 - plik do pobrania w załącznikach
4. Wyjasnienie nr 3 z dnia 28.04.2022 r. -plik do pobrania w załącznikach
5. Aktulany Załącznik nr 10 - ID postępowania - plik do pobrania w załącznikach
6. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania - plik do pobrania poniżej w załącznikach
7. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
8. Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-04-05
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-05 13:01
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-05-05 09:58
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawą Pzp, na świadczenie usług pn.
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową  dróg powiatowych nr 2502R, 2601R, 1006R i 1024R w powiecie stalowowolskim” – zamówienie udzielane w częściach.
Dotyczy:
Część I „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl -  Skowierzyn”.
Część II „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową obiektu mostowego na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn”.
Część III „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli”.

UWAGA:

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częśći I i II - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla częśći III - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-03-03
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-03 10:42
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-04-06 11:52
POWIAT STALOWOWOLSKI
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl –Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem  od km 0+000 do km 1+646,32"
Część I „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl -  Skowierzyn”.
Część II „Przebudowa obiektu mostowego na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn”


UWAGA ZMIANY !!!!!! - zmiana terminu składania ofert
1. Wyjaśnienia nr 1 z dnia 14.03.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania poniżej w załącnzikach.
3. Aktualny przedmiar robót dla części I - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Wyjaśnienia nr 2 z dnia 14.03.2022 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Aktualny przedmiar robót dla części I - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
6. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
7. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznkach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-02-28
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-01 10:13
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-25 13:56
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli IV”

Uwaga zmiany!

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 29.11.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Wyjaśnienie nr 2 z dnia 07.12.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-11-25
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-11-25 09:50
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-12-28 10:12
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego.

3. DOKUMENTACJA - plik do pobrania z dokumentacją.

UWAGA

1. Zmiana treści SWZ - zmiana załącznika nr 10 - tabela cen elementów robót - pliki do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
4. Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-11-02
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-11-02 13:11
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-12-13 09:00
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli III”

UWAGA!

1. Informacja o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-10-13
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-13 14:14
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-29 09:53
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli II”

UWAGA !

1. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o unieważnieniu postepowania - plik do pobrania poniżej w załącznikachPodmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-09-20
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-20 12:46
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-10-08 13:26
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego
w Stalowej Woli” 

UWAGA

1. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - plik do pobraniza poniżej w załącznikach.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-09-02
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-02 13:04
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-09-20 11:56
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na usługi pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-07-01
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-07-01 13:13
Modyfikacja Magdalena Sibiga - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-07-09 13:43
Przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1025R ul. Poniatowskiego

Załączniki:

PFU Plik zip 13.43 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-03-25
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-25 10:14
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-25 10:16
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zadanie pn.
 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg powiatowych nr 1015R, 2601R oraz drogi nr 1004R wraz z przebudową mostu w powiecie stalowowolskim"

UWAGA !!!

1. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 01.04.2021 r. - plik do pobrania poniżej w załącznikach.

UWAGA !!!!
1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach

2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -  plik do pobrania poniżej w załącznikach.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I - plik do pobrania poniżej w załącznikach
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II - plik do pobrania poniżej w załącznikach
5. Informacja o unieważnieniu postepowania - część III - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-03-24
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-24 11:39
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-23 12:18
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica-Zbydniów
od km 5 +100 do km 6 +500,  w m. Kotowa Wola, Zbydniów”

UWAGA !!!!
Wyjaśnienie nr 1 z dnia 25.03.2021 - plik do pobrania poniżej w załącznikach


UWAGA !!!!
1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - plik do pobrania poniżej w załącznikach.
2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-03-19
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-19 11:11
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-04-26 13:17
POWIAT STALOWOWOLSKI
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.
 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików-Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna w m. Łążek Zaklikowski"

UWAGA !!!!!

1. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania - plik do pobrania poniżej w załącznikach
2. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania poniżej w załącznikach
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania poniżej w załącznikach
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2021-03-03
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-03 14:05
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2021-03-30 08:45
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 17:43:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.