Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 stycznia 2022 roku o przedłużeniu terminu rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Starosty Stalowowolskiego znak: ABS-ZK.6740.37.2016.AG

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 291.79 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-01-07
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-01-11 15:00
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-01-11 15:02
Stosownie do art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021 r.,  poz. 735 z późn zm.)
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 30.12.2021 r. znak: I-III.7722.19.2.2021 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażaleń na postanowienie Starosty Stalowowolskiego z dnia 15 listopada 2021 roku, znak: ABS-ZK.6740.37.2016.AG o rozszerzeniu z urzędu katalogu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę „Elektrowni wiatrowej T3” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-01-05
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-01-05 10:51
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-01-05 10:55
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o przekazaniu akt sprawy
do Wojewody Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w odpowiedzi na pismo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego znak: I.III.7722.19.3.2021 z dnia 07.12.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.12.2021 r.) w sprawie przesłania całości akt sprawy dotyczącej prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T4” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną
na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”
.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-15
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-15 11:38
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-15 11:39
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o przekazaniu akt sprawy
do Wojewody Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w odpowiedzi na pismo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego znak: I.III.7722.19.2.2021 z dnia 07.12.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 10.12.2021 r.) w sprawie przesłania całości akt sprawy dotyczącej prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T3” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną
na działkach nr ew.: 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”
.


Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-15
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-15 11:32
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-15 11:36
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o złożeniu zażaleń
 przez strony postępowania na postanowienie o rozszerzeniu katalogu stron postępowania wydane przez Starostę Stalowowolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T4” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.
Jednocześnie informuję, iż w dniu 10 grudnia 2021 r. powyższe zażalenia zostały przekazane do Wojewody Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.


Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-10
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-10 12:04
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-10 12:05
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o złożeniu zażalenia przez Inwestora - Farmę Wiatrową Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków z dnia 02 grudnia 2021 rok (data wpływu do tut. urzędu 06 grudnia 2021 rok) na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego wydane przez Starostę Stalowowolskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T3” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.
Jednocześnie informuję, iż w dniu 7 grudnia 2021 r. powyższe zażalenie zostało przekazane do Wojewody Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.


Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-07
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-07 12:44
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-07 12:45
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o złożeniu zażalenia przez Inwestora - Farmę Wiatrową Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków z dnia 02 grudnia 2021 rok (data wpływu do tut. urzędu 06 grudnia 2021 rok) na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego wydane przez Starostę Stalowowolskiego z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T4” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.
Jednocześnie informuję, iż w dniu 7 grudnia 2021 r. powyższe zażalenie zostało przekazane do Wojewody Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-07
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-07 12:48
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-07 12:49
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o złożeniu zażaleń
 przez strony postępowania na postanowienie o rozszerzeniu katalogu stron postępowania wydane przez Starostę Stalowowolskiego z dnia 15 listopada 2021 r.w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T4” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.
Jednocześnie informuję, iż w dniu 3 grudnia 2021 r. powyższe zażalenia zostały przekazane do Wojewody Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.


Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-03
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-03 14:55
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-03 14:56
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o złożeniu zażalenia
 przez stronę postępowania na postanowienie o rozszerzeniu katalogu stron postępowania wydane przez Starostę Stalowowolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T3” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.
Jednocześnie informuję, iż w dniu 3 grudnia 2021 r. powyższe zażalenie zostało przekazane do Wojewody Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.


Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-03
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-03 15:06
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-03 15:17
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o złożeniu zażalenia przez Inwestora - Farmę Wiatrową Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków z dnia 25 listopada 2021 rok (data wpływu do tut. urzędu 29 listopada 2021 rok) na postanowienie o rozszerzeniu katalogu stron postępowania wydane przez Starostę Stalowowolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T3” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.
Jednocześnie informuję, iż w dniu 1 grudnia 2021 r. powyższe zażalenie zostało przekazane do Wojewody Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-01
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-01 10:12
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-01 10:13
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o udzieleniu odpowiedzi
na wezwanie do złożenia pisemnych wyjaśnień
przez Inwestora - Farmę Wiatrową Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków z dnia 25 listopada 2021 rok (data wpływu do tut. urzędu 29 listopada 2021 rok) w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T3” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-01
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-01 10:09
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-01 10:10
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o złożeniu zażalenia przez Inwestora - Farmę Wiatrową Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków z dnia 25 listopada 2021 rok (data wpływu do tut. urzędu 29 listopada 2021 rok) na postanowienie o rozszerzeniu katalogu stron postępowania wydane przez Starostę Stalowowolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T4” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.
Jednocześnie informuję, iż w dniu 1 grudnia 2021 r. powyższe zażalenie zostało przekazane do Wojewody Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.


Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-01
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-01 10:03
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-01 10:05
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o udzieleniu odpowiedzi
na wezwanie do złożenia pisemnych wyjaśnień
przez Inwestora - Farmę Wiatrową Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków z dnia 25 listopada 2021 rok (data wpływu do tut. urzędu 29 listopada 2021 rok) w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T4” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-12-01
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-01 09:58
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-12-01 09:59
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu postępowania
w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T3” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików” z uwagi na śmierć strony postępowania, co powoduje, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-11-19
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-11-19 14:22
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-11-19 14:35
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T4” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików” z uwagi na śmierć strony postępowania, co powoduje, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-11-19
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-11-19 14:19
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-11-19 14:34
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 ) o wezwaniu  d o  z ł o ż e n i a pisemnych wyjaśnień co do prawa do dysponowania nieruchomościami nr ew. 218, 219, 220, 221, 222, 223
w obr. ew. 016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ew.181805_5 Zaklików, przewidzianymi pod budowę Farmy Wiatrowej T4, na cele budowlane
oraz przedłożenia aktualnego certyfikatu dla wyrobu budowlanego tj. turbiny wiatrowej T4.
Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-11-16
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-11-16 11:24
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-11-16 11:25
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 ) o wezwaniu  d o  z ł o ż e n i a pisemnych wyjaśnień co do prawa do dysponowania nieruchomościami nr ew. 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159 w obr. ew. 016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ew.181805_5 Zaklików, przewidzianymi pod budowę Farmy Wiatrowej T3, na cele budowlane
oraz przedłożenia aktualnego certyfikatu dla wyrobu budowlanego tj. turbiny wiatrowej T3.
Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-11-16
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2021-11-16 11:20
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2021-11-16 11:21
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 05:03:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.