Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Obwieszczenie Starosty Stalowolskiego z dnia 08.07.2024 roku o złożeniu wniosku o pozwoleniu na: ,,Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na osiedlu Charzewice” na działkach nr ew. 1078/5, 1078/6, 1074/1, 1079, 1071, 1072, 1073/5, 1073/4, 1073/7, 1073/1, 1101/2, 1975, 868/6, 867/6, 864/4, 863/4, 862/6, 861/6, 1971, 855/6, 1967, 806/10, 1968, 1956/7, 732/4, 731/11, 731/9, 1957/3 położonych w Stalowej Woli (obręb nr ew. 0001- Charzewice, jednostka ew.181801_1 Stalowa Wola) 

Inwestor: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie o złożeniu wniosku Plik pdf 604.53 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-07-08
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-07-08 11:17
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-07-08 11:20
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące iż na wniosek z dnia 28.06.2024 r. (skorygowany dnia 03.07.2024 r) dokonano zgłoszenia na ,,Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korabina, Cisów Las, Gwoździec, Bojanów ul. Rzeszowska (część), Laski (część)”. 

Inwestor: Gmina Gojanów

Wykaz działek w załączniku. 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-07-04
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-07-04 14:56
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-07-04 12:05
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 228/2024  z dnia 21 czerwca 2024 r obejmującą: Budowę hali magazynowej namiotowej, na działce nr ew. 166/2, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.    Inwestor: HALMAR Sp. z o. o. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2,
                37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Plik pdf 537.11 KB
Decyzja Plik pdf 929.55 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-06-24
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-06-24 13:20
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-06-24 13:23
Informuję, iż wnioskiem z dnia 3 czerwca 2024 roku, HALMAR Sp. z o. o. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, wystąpiła o pozwolenie na budowę obejmujące:  „Budowę hali magazynowej namiotowej, na działce nr ew. 166/2, położonejw Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.
 
Postępowanie jest zarejestrowane pod pozycją: AB-SW.6740.70.2024.JN

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 549.66 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-06-10
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-06-10 14:56
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-06-10 15:06
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. o złożeniu wniosku przez SK NEXILIS POLAND Sp. z o. o. ul. Tołwińskiego 14, 37-450 Stalowa Wola,  w sprawie zmiany decyzji nr 264/2022 z dnia 06.07.2022 roku znak: AB-SW-I-7.6740.49.2022.LŻ, obejmującą: „Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (ETAP I) na działkach nr ew. 77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr.ew.6-HSW, jednostka ew. 181801_1.0006 Stalowa Wola” oraz w stosunku do projektów zamiennych, zatwierdzonych kolejno decyzjami: nr 416/2022 z dnia 24.10.2022 roku, nr 186/2023 z dnia 05.06.2023 roku oraz nr  357/2023 z dnia 22.09.2023 roku,

Postępowanie jest zarejestrowane pod pozycją: AB-SW.6740.53.2024.JN

Załączniki:

Obwieszczenie o złożeniu wniosku Plik pdf 902.19 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-06-07
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-06-07 15:10
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-06-07 15:16
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 7 maja 2024 roku o wydaniu decyzji Nr 148/2024 znak: AB-SW.6740.39.2024.JN, o zmianie pozwolenia udzielonego decyzją nr 470/2023 w dniu 21.12.2023 roku (znak: AB-SW.6740.157.2023.JN). Zamierzenie budowlane obejmuje: „Rozbudowę istniejących hal magazynowych o halę magazynową (z wykorzystaniem zadaszenia nad ciągiem komunikacyjnym) oraz o kontenerowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego, przebudowę ściany osłonowej, rozbudowę i przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę przyłącza elektrycznego 6kV, na działkach nr ew. 102/32, 167/15, 167/16, 167/17, 165/50 i 165/51, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Inwestor: 
BAGPAK POLSKA Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 669.46 KB
Decyzja Plik pdf 1.36 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-05-15
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-05-07 13:32
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-05-07 13:38
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r o złożeniu wniosku o zmianę decyzji nr 470/2023 z dnia 21.12.2023 roku znak: AB-SW.6740.157.2023.JN, obejmującą: „Budowę zadaszenia nad istniejącym ciągiem komunikacyjnym, na działkach nr ew. 102/32, 167/15, 167/16, 167/17, 165/50 i 165/51, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”. Zamierzenie budowlane będzie obejmowało: „Rozbudowę istniejących hal magazynowych o halę magazynową (z wykorzystaniem zadaszenia nad ciągiem komunikacyjnym) oraz o kontenerowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego, przebudowę ściany osłonowej, rozbudowę i przebudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę przyłącza elektrycznego 6kV, na działkach nr ew. 102/32, 167/15, 167/16, 167/17, 165/50 i 165/51, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.


 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 744.30 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-25
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-25 14:37
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-25 14:49
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25.04.2024 r o wydaniu decyzji
o pozwoleniu na budowę Nr 134/2024 znak: AB-SW.6740.36.2024.JN, obejmującej: „Budowę budynku krytego toru do badań broni strzeleckiej i artyleryjskiej do kal. 40mm, budowę magazynu amunicji oraz murów oporowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i ogrodzeniem o wysokości 2,5 m, na działce nr ew. 159/6, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka 
 
Inwestor: Huta Stalowa Wola S.A. ul. Gen. T. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 573.66 KB
Decyzja Plik pdf 1.26 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-25
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-25 15:05
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-25 15:26
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r o wydaniu decyzji Nr 135/2024 znak: AB-SW.6740.41.2024.JN, obejmującej : „Rozbudowę hali magazynowej o część magazynową i część ekspedycyjną z akumulatorownią, przebudowę części istniejącej hali magazynowej, przebudowę instalacji zewnętrznej elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na działce nr ew. 166/2, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.           

Inwestor: HALMAR Sp. z o. o. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2,
37-450 Stalowa Wola
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 569.92 KB
Decyzja Plik pdf 1.26 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-25
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-25 15:17
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-26 08:22
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.04.2024 r. informujace, że wnioskiem z dnia 28 marca 2024 roku, HALMAR Sp. z o. o. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, wystąpiła o pozwolenie na budowę obejmujące:  „Rozbudowę hali magazynowej o część magazynową i część ekspedycyjnąz akumulatorownią, przebudowę części istniejącej hali magazynowej, przebudowę instalacji zewnętrznej elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na działce nr ew. 166/2, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”. 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-04-16
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-04-16 14:56
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-26 08:21
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 4 kwietnia 2024 rok  o wydaniu 
decyzji Starosty Stalowowolskiego Nr 101/2024 znak: AB-SW.6740.31.2024.JN, w zakresie:  Rozbudowy istniejących hal magazynowych o halę magazynową z dokami rozładunkowymi oraz o kontenerowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego, przebudowę części trzech hal magazynowych oraz przebudowę sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektrycznej wraz z oświetleniem, na działkach nr ew. 165/50 i 165/51, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 625.95 KB
Decyzja Plik pdf 1.12 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-10
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-10 15:24
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-10 15:26
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 kwietnia 2024 roku o braku  sprzeciwu do zgłoszenia z projektem budowlanym dotyczącym: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 884, 932, 941, 942, 944, 945, 950/1, 951/1, 951/3, 952, 953, 954, 956, 962, 963, 964, 965/3, 965/4, 965/5, 965/9, 966, 967, 968, 970/2, 1656/1 położonych w miejscowości Skowierzyn, (obręb ew. 0008 Skowierzyn, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany).             
 
 
Inwestor:  Gmina Zaleszany ul. Tadeusza Kosciuszki 16, 37-415 Zaleszany 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 401.44 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-05
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-05 12:38
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-05 12:49
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 3 kwietnia 2024 r o złożeniu wniosku o pozwolenie na: ,,Budowe toru  do badań broni strzeleckiej i artyleryjskiej do kal. 40mm, budowę magazynu amunicji oraz murów oporowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i ogrodzeniem o wysokości 2,5 m, na działce nr ew. 159/6, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.
 
Postępowanie jest zarejestrowane pod pozycją: AB-SW.6740.36.2024.JN

Inwestor:Huta Stalowa Wola S.A. ul. Gen. T. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa                   Wola. 
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 595.20 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-04-03
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-03 15:03
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-04-03 15:11
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące, że w dniu 25.03.2024 r. została wydana decyzja nr 91/2024 zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr 261/2022 z dnia 5 lipca 2022 r.  na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa  i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 40/1, położonej w miejscowości Dąbrowa  (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”             

w zakresie: częściowej zmiany usytuowania oraz zagospodarowania terenu inwestycji, zmiany ilościi mocy projektowanych paneli i inwerterów fotowoltaicznych, zmiany parametrów stacji transformatorowej, zmiany ilości oraz długości kabli.
 
Inwestor: PPA Energy Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 712.87 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-03-25
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-25 13:03
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-25 13:06
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20.03.2024 r. informujące, że wnioskiem z dnia 8 marca 2024 roku, BAGPAK POLSKA Sp. z o. o. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, wystąpiła o pozwolenie na budowę obejmujące:  „Rozbudowę istniejących hal magazynowych o halę magazynową z dokami rozładunkowymi oraz o kontenerowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego, przebudowę części trzech hal magazynowych oraz przebudowę sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektrycznej wraz z oświetleniem, na działkach nr ew. 165/50 i 165/51, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 650.37 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-03-20
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-20 14:56
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-20 14:57
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dniu 19 marca 2024 roku o wydaniu decyzji Nr 85/2024 znak: AB-SW.6740.10.2024.JN, obejmującej: „Budowę magazynu wysyłkowego na tarcicę suchą wraz z budową i przebudową instalacji energetycznej, rozbudową instalacji wodociągowej hydrantowej i kanalizacji deszczowej, na działkach nr ew. 102/661 i 102/659, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”. 


Inwestor:  IKEA INDUSTRY POLSKA Sp. z o. o. Oddział w Stalowej Woli,
                  ul. Grabskiego 43/43A, 37-450 Stalowa Wola 
       

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 593.02 KB
Decyzja Plik pdf 1.19 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-03-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-03-19 15:18
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-03-19 15:20
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 18 marca 2024 roku o dokonaniu zgłoszenia:,, Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 884, 932, 941, 942, 944, 945, 950/1, 951/1, 951/3, 952, 953, 954, 956, 962, 963, 964, 965/3, 965/4, 965/5, 965/9, 966, 967, 968, 970/2, 1656/1 położonych w miejscowości Skowierzyn, (obręb ew. 0008 Skowierzyn, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany).             
 
 
Inwestor:  Gmina Zaleszany ul. Tadeusza Kosciuszki 16, 37-415 Zaleszany
  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 610.90 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-03-18
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-03-18 14:41
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-03-25 14:53
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 07.03.2024 r. informujące, że wnioskiem z dnia 18 stycznia 2024 roku, IKEA INDUSTRY POLSKA Sp. z o. o. Oddział w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 43/43A, 37-450 Stalowa Wola, wystąpiła o pozwolenie na budowę obejmujące:  „Budowę magazynu wysyłkowego na tarcicę suchą wraz z budową i przebudową instalacji energetycznej, rozbudową instalacji wodociągowej hydrantowej i kanalizacji deszczowej, na działkach nr ew. 102/661 i 102/659, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 610.80 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-03-07
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-07 14:44
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-03-07 14:44
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 51/2024 w dniu  26.02.2024 r. obejmującej: „Budowę fundamentów wraz z instalacją linii do austenityzacji prętów na terenie istniejącej hali walcowni, budowę komina oraz chłodni wentylatorowej wraz z fundamentami, na działkach nr ew. 102/268 i 102/193, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe"

Inwestor: COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.01 MB
Obwieszczenie Plik pdf 563.97 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-02-26
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-26 15:15
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-26 15:27
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 16.02.2024 roku o wydaniu decyzji  Nr 46/2024 znak: AB-SW.6740.100.2023.JN, obejmującej: „Rozbudowę z przebudową części produkcyjnej i przebudowę kotłowni budynku przemysłowo-biurowego oraz rozbiórkę istniejącego budynku, na działkach nr ew. 102/359, 102/218 i 102/781, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Inwestor :  Iwamet Sp. z o.o. ul. Grabskiego 28, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.15 MB
Obwieszczenie Plik pdf 585.28 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-02-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-16 15:14
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-16 15:16
Obwieszczenie informujace, że w dniu 10 stycznia 2024 r.  roku został złożony wniosek (uzupełniony w dniu 07.02.2024 r.) w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 261/2022 z dnia 5 lipca .2022 r. wydanej przez Starostę Stalowowolskiego na inwestycję pn.: „Budowa  i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 40/1, położonej w miejscowości Dąbrowa  (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”, w zakresie: częściowej zmiany usytuowania oraz zagospodarowania terenu inwestycji, zmiany ilości i mocy projektowanych paneli i inwerterów fotowoltaicznych, zmiany parametrów stacji transformatorowej, zmiany ilości oraz długości kabli.
 
Inwestor: PPA Energy Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 374.23 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-02-08
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-02-08 14:16
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-02-08 14:17
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 lutego 2024 roku o wydaniu  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2024, polegającej na: ,,Przebudowie i rozbudowie dróg gminnych publicznych: ul. Starowiejskiej z budową drogi bocznej od ul. Starowiejskiej w kierunku ul. Topolowej oraz przebudową drogi bocznej od ul. Starowiejskiej w kierunku ul. Lipowej, ul. Jaśminowej, ul. Topolowej z budową drogi bocznej od ul. Topolowej w Stalowej Woli’ 

Inwestor:
Prezydent Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 814.31 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-02-05
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-05 15:23
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-06 15:25
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 31.01.2024 roku o złożeniu wniosku o pozwolenie na: ,,Budowę fundamentów wraz z instalacją linii do austenityzacji prętów na terenie istniejącej hali walcowni, budowę komina oraz chłodni wentylatorowej wraz z fundamentami, na działkach nr ew. 102/268 i 102/193, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”

Inwestor: COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,  37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 592.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2024-01-31
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-01-31 08:15
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2024-02-01 08:20
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące że w dniu 4 stycznia 2024 r. została wydana decyzja nr 2/2024 udzielająca pozwolenia na: „Budowę stawu do rekreacyjnego wędkowania na działkach nr ew. 1265/5 i 1265/2, położonych w miejscowości Bojanów (obręb ew. 0006 Bojanów, jednostka
ew. 181802_2 Bojanów) ”.    

          

Inwestor:  Wojciech Sobolewski 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2024-01-04
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-01-04 14:43
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-01-11 10:27
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20.12.2023 roku o wydaniu decyzji Nr 464/2023 znak: AB-SW.6740.153.2023.JN, o pozwoleniu na : „Budowę budynku pompowni, instalację chłodni wentylatorowej i agregatu wody lodowej wraz z budową fundamentów, przebudowę hali produkcyjnej polegającą na budowie wewnątrz hali budynku zasilania pieca D5 oraz budowę instalacji zewnętrznych: energetycznej, wody sanitarnej, lodowej i chłodniczej technologicznej, w ramach zadania pn. Modernizacja systemu zasilania pieca D5, na działce nr ew. 102/268, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

InwestorCOGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,                     37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.07 MB
Obwieszczenie Plik pdf 642.46 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-12-20
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-12-20 14:34
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-12-20 14:37
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30.11.2023 roku o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę  obejmujące:  „Budowę budynku pompowni, instalację chłodni wentylatorowej i agregatu wody lodowej wraz z budową fundamentów, przebudowę hali produkcyjnej polegającą na budowie wewnątrz hali budynku zasilania pieca D5 oraz budowę instalacji zewnętrznych: energetycznej, wody sanitarnej, lodowej i chłodniczej technologicznej, w ramach zadania pn. Modernizacja systemu zasilania pieca D5, na działce nr ew. 102/268, położonej w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.
 
Inwestor: COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,                    37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 662.09 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-11-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-30 12:35
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-30 12:40
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 30.11.2023 roku o wydaniu decyzji Nr 435/2023 znak: AB-SW.6740.142.2023.JN, obejmującej: „Budowę fundamentów wraz z instalacją pieca do wygrzewania zmiękczającego oraz prostownicy skośnorolkowej na terenie istniejącej hali walcowni, na działkach nr ew. 102/268 i 102/193, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.


Inwestor: COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,                      37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 575.60 KB
Decyzja Plik pdf 1.05 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-11-30
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-30 12:11
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-30 12:16
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o złozonym wniosku o pozwolenie na budowę obejmujące:  „Budowę fundamentów wraz z instalacją pieca do wygrzewania zmiękczającego oraz prostownicy skośnorolkowej na terenie istniejącej hali walcowni, na działkach nr ew. 102/268 i 102/193, położonych w Stalowej Woli (obręb 0006 – HSW, Lasy Państwowe, jednostka ew. 181801_1 Stalowa Wola)”.

Inwestor: COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Załączniki:

Obwieszczenie. Plik pdf 547.52 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-11-15
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-11-15 14:43
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-15 15:27
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące, że wnioskiem z dnia 02.10.2023 roku (uzupełnionym dnia 14.11.2023 roku), Pan Wojciech Sobolewski, wystąpił o pozwolenie na budowę obejmujące: ,,Budowę stawu do rekreacyjnego wędkowania na działkach nr ew. 1265/5 i 1265/2, położonych w miejscowości Bojanów (obręb ew. 0006 Bojanów, jednostka ew. 181802_2 Bojanów”.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 2.77 MB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-11-14
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-11-14 13:36
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2024-01-11 10:28
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku o złożeniu wniosku o pozwolenie na: ,,Budowę zbiornika wody pitnej Nr 3 Kotowa Wola z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną na działkach nr 74, 75 w miejscowości Kotowa Wola"  

Inwestor: Wójt Gminy Zaleszany 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 557.39 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-11-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-14 15:20
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-11-15 15:27
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.07.2021 r. Plik pdf 29.56 KB
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 16:41:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.