Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego informujące, że w dniu 3 listopada 2023 r. wydano decyzję  o pozwoleniu na budowę nr 398 / 2023   dla „V-RidiumZaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa,obejmującą:
Budowę Elektrowni wiatrowej T2 (o mocy 2MW) wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ewid. 86, 87, 88, 90, 91, 92, 2580 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików.

Załączniki:

Decyzja. Plik pdf 1.61 MB
Obwieszczenie Plik pdf 660.17 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-11-06
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-11-06 11:27
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-11-06 11:29
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 27.10.2023 r. informujace że w dniu 27 października 2023 r. wydano decyzję  o pozwoleniu na budowę nr 392 / 2023   dla „V-RidiumZaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa,
obejmującą:
Budowę Elektrowni wiatrowej T1 (o mocy 2MW) wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ewid. 69, 72, 68, 66, 65, 73 w obrębie ewidencyjnym 0002 Stare Baraki, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików.
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-10-27
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-27 14:27
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-27 14:30
Podaję do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego  ,,Budowa Elektrowni Wiatrowej T2 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ewid: 86, 87, 88, 90, 91, 92, 2580 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików’’

Inwestor: V-Ridium Zaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-10-02
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-02 09:15
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-10-02 09:17
Postanowienie z dnia 19.09.2023 r. o sprostowaniu oczywistą omyłką decyzji Starosty Stalowowolskiego nr 292/2023 znak sprawy: ABS-ZK.6740.44.2016.AG z dnia 03.08.2023 r. udzielającej V-Ridium Zaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa pozwolenia na:  Budowa Elektrowni wiatrowej T5 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną 308, 309, 310, 311, 312, 312, 313, 314, 242, 243, 2583 w obr. ewid. 0016 Zdziechowice  Pierwsze, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików.
  • Poprzez wyeliminowanie z treści uzasadnienia ( strona druga, wersy 34-38 od góry) decyzji o pozwolenie na budowę zdania:,, Należy wskazać, ze budowa wewnętrznej infrastruktury energetyczno-telekomunikacyjnej niezbędnej dla funkcjonowania elektrowni wiatrowej polegająca na budowie linii kablowych SN ze światłowodami była przedmiotem odrębnego opracowania tj. została objęta decyzją Starosty Stalowowolskiego nr 255/2017 z dnia 15 maja 2017 r., znak: ABS-ZK.6740.11.2017.AG o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna w dniu 16 czerwca 2017 r’’:
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-09-19
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-09-19 15:10
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-09-19 15:13
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 18.09.2023 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego  ,,Budowa Elektrowni Wiatrowej T1 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ewid: 69, 72, 68, 66, 65, 73 w obrębie ewidencyjnym 0002 Stare Baraki, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików’’

Inwestor: V-Ridium Zaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-09-18
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-09-18 12:21
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-09-18 12:22
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 15.09.2023 r. w związku z podjęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę: „Elektrowni wiatrowej T2”wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew 86, 87, 88, 90, 91, 92, 2580, w obrębie ew. 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklikóww ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików” w związku z wnioskiem inwestora tj. 
V-Ridium Zaklików sp. z o.o., ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa z dnia
18-08-2023 rok (data wpływu do urzędu 22-08-2023 rok)  o podjęcie postępowania.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-09-15
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-09-15 12:44
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-09-15 12:45
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 01.09.2023 r. w sprawie podjęcia postępowania o pozwolenie na budowę: „Elektrowni wiatrowej T1” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 69, 72, 68, 66, 65, 73 w obrębie ewidencyjnym 0002 Stare Baraki, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”

Inwestor: V-Ridium Zaklików sp. z o.o., ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-09-01
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-09-01 14:22
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-09-01 14:27
Podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.08.2023 r. została wydana decyzja nr 317 /2023 o pozwoleniu na budowę  dla zamierzenia  budowlanego  określonego jak niżej:
Inwestor:
V-Ridium Zaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa,
Nazwa zamierzenia i adres:
,,Budowa Elektrowni wiatrowej T6” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 255, 253, 254, 249, 246, 250, 2604, 2442, 1510".
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-08-29
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-29 13:31
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-29 13:32
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji  o pozwoleniu na budowę Nr 292/2023
z dnia 03 sierpnia 2023 roku. Nazwa zamierzenia i adres: Budowa Elektrowni wiatrowej T5 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ewid. 308, 309, 310, 311, 312, 312, 313, 314, 242, 243, 2583 w obr. ewid. 0016 Zdziechowice  Pierwsze, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików.

Inwestor: 
V-Ridium Zaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-08-03
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-03 12:18
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-08-03 12:22
Obwieszczenie z dnia 28.07.2023 r. o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego ,,Budowa Elektrowni Wiatrowej T6 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ewid. 255, 253, 254, 249, 246, 250, 2604, 2442, 1510 w obr. ewid. 0016 Zdziechowice  Pierwsze, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików’’.

Inwestor: V-Ridium Zaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-07-28
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-07-28 13:48
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-07-28 13:49
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 14.07.2023 r. w sprawie podjęcia postępowania dotyczacego wydania pozwolenia na budowę: Elektrowni wiatrowej T6” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 255, 253, 254, 249, 246, 250, 2604, 2442, 1510 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików" z uwagi na wniosek Inwestora z dnia 06-07-2023 rok. (data wpływu do urzędu 13-07-2023 rok) 

Inwestor: 
„V-RIDIUM ZAKLIKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 02-681 WARSZAWA, ul. ALEJA WYŚCIGOWA nr 6

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 607.57 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-07-14
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-07-14 12:41
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-07-14 13:04
Podaję do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego  ,, Budowa Elektrowni Wiatrowej T5 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ewid. 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 242, 243, 2583 w obr. ewid. 0016 Zdziechowice  Pierwsze, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików’’

Inwestor: V-Ridium Zaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa,
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-07-12
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-07-12 15:22
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-07-12 15:26
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 28.06.2023 r. w sprawie podjęcia postępowania dotyczacego wydania pozwolenia na budowę Elektrowni wiatrowej T5 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 242, 243, 2583 w obr. ew. 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ew. 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”

Inwestor: 
V-RIDIUM ZAKLIKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, 02-681 WARSZAWA, ul. ALEJA WYŚCIGOWA 6


Załączniki:

Obwieszczenie . Plik pdf 593.31 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-06-28
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-06-28 10:45
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-06-28 10:47
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku o wydaniu decyzji nr 196 /2023 o pozwoleniu na budowę  dla zamierzenia  budowlanego polegającego na: ,,Budowie Elektrowni wiatrowej T4 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrznąna działkach nr ewid. 218, 219, 220, 221, 222, 223w obr. ewid. 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików.


Inwestor:V-Ridium Zaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa,
 

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 1.42 MB
obwieszczenie Plik pdf 636.19 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2023-06-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-14 15:23
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2023-06-19 10:19
Obwieszczenie z dnia 23.05.2023 r. o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie.
 
 
Inwestor: V-Ridium Zaklików sp. z.o.o, Aleja Wyścigowa 6, 02-682 Warszawa,

Nazwa zamierzenia i adres:
Budowa Elektrowni wiatrowej T4 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ewid. 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obr. ewid. 0016 Zdziechowice  Pierwsze, jednostka ewid. 181805_5 Zaklików.
 

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-05-23
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-05-23 14:32
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-05-23 14:34
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 09.05.2023 r. w sprawie podjęcia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę „Elektrowni wiatrowej T4 wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obr. ew. 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ew. 181805_5 Zaklików” w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”
 
Inwestor:  „V-REDIUM ZAKLIKÓW SPÓŁKA Z O. O. z siedzibą ul. Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszaw

Załączniki:

Obwieszczenie farma wiatrowa T4. Plik pdf 432.17 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKamila Wermińska - Administracja budowlana2023-05-09
Publikujący Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-05-09 15:20
Modyfikacja Kamila Wermińska - Administracja budowlana 2023-05-09 15:29
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 ) podaję do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T6” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 255, 253, 254, 249, 246, 250, 2604, 2442, 1510 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików” z uwagi na wniosek Inwestora z dnia 21.07.2022 r.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-22
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-22 12:47
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-22 12:49
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 ) podaję do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T1” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 69, 72, 68, 66, 65, 73 w obrębie ewidencyjnym 0002 Stare Baraki, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików” z uwagi na wniosek Inwestora z dnia 21.07.2022 r.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-22
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-22 12:39
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-22 12:41
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 ) podaję do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu postępowania w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T5” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 242, 243, 2583 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików” z uwagi na wniosek Inwestora z dnia 21.07.2022 r.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-22
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-22 12:43
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-22 12:45
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu postępowania
w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T1” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 69, 72, 68, 66, 65, 73 w obrębie ewidencyjnym 0002 Stare Baraki, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików” z uwagi na wniosek Inwestora z dnia 12.07.2022 r.
Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-21
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-21 10:16
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-21 10:19
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu postępowania w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T6” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 255, 253, 254, 249, 246, 250, 2604, 2442, 1510 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”  z uwagi na wniosek Inwestora z dnia 13.07.2022 r.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-21
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-21 10:29
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-21 10:30
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu postępowania w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T5” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew. 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 242, 243, 2583 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików” z uwagi na wniosek Inwestora z dnia 12.07.2022 r.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-21
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-21 10:25
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-21 10:26
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia uchylającego w całości postanowienie Starosty Stalowowolskiego znak: ABS-ZK.6740.37.2016.AG

Załączniki:

20220316144600810 Plik pdf 321.72 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-03-22
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-22 08:46
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-16 15:46
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia uchylającego w całości postanowienie Starosty Stalowowolskiego znak: ABS-ZK.6740.34.2016.AG

Załączniki:

20220316144608365 Plik pdf 315.96 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-03-22
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-22 08:47
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-03-16 15:48
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
 podaję do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu postępowania
w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T4” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików” z uwagi na wniosek Inwestora z dnia 15.03.2022 r.


Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-03-15
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-03-15 15:12
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-03-15 16:14
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o zawieszeniu postępowania
w sprawie wniosku „Farmy Wiatrowej Zaklików Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków” dotyczącego prowadzonego postępowania o pozwolenie na budowę „Elektrowni wiatrowej T3” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików” z uwagi na wniosek Inwestora z dnia 15.03.2022 r.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-03-15
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-03-15 15:10
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-03-15 16:15
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 lutergo 2022 roku o wydaniu postanowienia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażaleń na postanowienie Starostyu Stalwowolskiego.

Załączniki:

20220209151803224 Plik pdf 283.78 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-02-09
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-02-09 15:10
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-02-09 15:12
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 49 w związku z art. 97 § 1, pkt. 1 oraz 97 § 1, pkt. 4, ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021,  poz. 735 )
podaję do publicznej wiadomości informację o stwierdzeniu niedopuszczalności zażaleń przez Wojewodę Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, w przedmiocie rozszerzenia z urzędu katalogu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę „Elektrowni wiatrowej T4” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-02-08
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-02-08 09:03
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-02-08 09:04
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 stycznia 2022 roku o przedłużeniu terminu rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Starosty Stalowowolskiego znak: ABS-ZK.6740.34.2016.AG

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 288.15 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne2022-01-11
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-01-11 15:06
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2022-01-11 15:07
Stosownie do art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2021 r.,  poz. 735 z późn zm.)
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o przedłużeniu do dnia 04.02.2022 r. terminu rozpatrzenia zażaleń na postanowienie Starosty Stalowowolskiego z dnia 15 listopada 2021 roku, znak: ABS-ZK.6740.34.2016.AG o rozszerzeniu z urzędu katalogu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę „Elektrowni wiatrowej T4” wraz z placem montażowym i drogą wewnętrzną na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 w obrębie ewidencyjnym 0016 Zdziechowice Pierwsze, jednostka ewidencyjna, 181805_5 Zaklików w ramach przedsięwzięcia pod nazwą budowa „Farmy Wiatrowej Zaklików”.

Inwestor: Farma Wiatrowa Zaklików Sp. z o.o., ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3, 31-619 Kraków
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-01-10
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-01-10 13:04
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-01-10 13:05
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2024r. 04:16:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.