Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl
Od:
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.10.2022 r. dokonano zgłoszenia na ,,Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 5190/3, 5208/1, 5222/1, 5223, 5224/1, 5227/3, 5227/2, 5228/3, 5228/4, 5229/7, 5229/9, 5229/11, 5229/13, 5229/14, 5230/1, 5231/3, 5231/4, 5234/3, 5234/4, 5235, 5236/1, 5236/2, 5237/3, 5237/6, 5237/7, 5237/8, 5237/9, 4734/6, 5146/5, 5238 (obręb ew. 0007 Stany, jednostka ew. 181802_2 Bojanów) oraz na działkach nr ewid. 77, 78, 80/1, 81/1, 83, 84, 85, 86, 87/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105/4, 105/3, 106/1, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122/1, 123, 124/1, 125, 126, 127, 128, 130/2, 133/1, 133/2, 134/1, 136, 137, 138, 142, 143, 149, 150, 153/2, 154/1, 155, 157, 158, 160, 165/2, 166/3, 169, 170, 177, 187/2, 187/3, 190, 191, 192, 193/1, 204, 212, 223, 231, 234, 235, 237, 240, 239, 241/1, 243, 244, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 485/54, 485/53, 485/52, 488, 253/1, 254/1, 254/2, 256, 257, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275/1, 275/2, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283/1, 284, 285/1, 288, 289, 290, 292/1, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308/2, 309/1, 309/3, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320/3, 321, 322/7, 322/8, 324/1, 324/2, 325/1, 326/4, 327/4, 328/4, 329/4, 330/4, 331/6, 332/4, 333/4, 335/4, 334/1, 334/5, 338/6, 338/5, 339/2, 341/2, 342/2, 343/2, 344/4, 345/2, 347/2, 349/1, 350/2, 351/2, 241/2 (obręb ew. 0002 Laski, jednostka ew. 181802_2 Bojanów)”.
 
Inwestor: Gmina Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 427.54 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-17
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-17 13:32
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-17 13:39
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację,że w dniu 14 października 2022 r. została wydana decyzja nr 405/2022 na „Budowę elektrociepłowni wraz z wiatą magazynu paliwa (biomasy), baterią zbiorników chłodzących, układem odpylania i odprowadzania spalin oraz podziemnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki przemysłowe, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej na działce nr ewid. 937/4 oraz budowę zewnętrznej instalacji energii elektrycznej na działkach nr ewid. 939 i 937/4, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o.,                   ul. Tartak 30,37-470 Zaklików

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 326.16 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-14 08:08
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-17 08:11
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.09.2022 r. roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia nr 700/2021 z dnia 29.11.2021 r. na „Budowę farmy fotowoltaicznej „Nowe Baraki 1” o mocy do 1,0 MW zlokalizowanej na części działeknr ew. 0,31,32,33,34,35,36, położonych w miejscowości Nowe Baraki, (obręb ew. 0001 Nowe Baraki, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)” w zakresie zmiany zagospodarowania terenu oraz zwiększenia powierzchni zabudowy paneli fotowoltaicznych na działkach nr ew. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 położonych w miejscowości Nowe Baraki (obręb ew. 0001, jednostka ew. 181805_5 Zaklików)”.              

Inwestor: EPLANT 37 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 31-109 Kraków
 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 333.01 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-06 12:36
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-06 12:38
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.08.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „Budowę elektrociepłowni wraz z wiatą magazynu paliwa (biomasy), baterią zbiorników chłodzących, układem odpylania i odprowadzania spalin oraz podziemnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki przemysłowe, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej na działce nr ew. 937/4 oraz budowę zewnętrznej instalacji energii elektrycznej na działkach nr ew. 939 i 937/4 położonych w obr. 0001 Zaklików, jednostka
ew. 181805_4 Zaklików”.

 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o.,                   ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 330.34 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-10-05
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-05 12:08
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-10-06 12:39
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.08.2022 r. roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 264/2022 obejmującego ,,Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych folii miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z powiązaną infrastrukturą techniczną (EtapI) na działkach nr ew. 77/20, 106/1, 106/2, 105, 159/1 w obr 0006 HSW w jednostce ewidencyjnej 181801_1 Stalowa Wola"   


Inwestor: SK NEXILIS POLAND SP Z O.O. ul. LUDWIKA TOŁWŃSKIEGO 14, 37-450 Stalowa Wola 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 317.56 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-09-02
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-09-02 12:39
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-09-02 12:49
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021, poz 735 t.j z dnia 2021-04-21) oraz art. 21, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziele społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021, poz. 2373 t.j. z dnia 2021.12.21) podaję do publicznej wiadomości informację że w dniu 30-08-2022 rok zostało złożone zgłoszenie z projektem budowlanym na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami sieciowymi, odgałęzieniem do działek prywatnych i zasilanem energetycznym dla msc. Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa"

Inwestor: Gmina Pysznica ul.Wolności 322, 37-403 Pysznica 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 571.98 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-09-02
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-09-02 13:23
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-09-02 13:41
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.07.2022 r.  roku została wydana decyzja o pozwoleniu na Rozbudowę farmy fotowoltaicznej o dodatkową moc 1059, 785 KW na działkach nr ew. 2315 i 2317/1, położonych w miejscowości Chwałowice, (obręb ew. 0002, jednostka ewidencyjna 181804_2 Radomyśl nad Sanem)”.              
                                                   
Inwestor: Piotr Kawalec prowadzący działalność pod nazwą Deweloper Apklan Piotr Kawalec, ul. Kreczmera 4, 35-065 Rzeszów
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-08-03
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-08-03 09:11
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-08-03 09:18
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 t.j.  z dnia 2021- 04- 21) oraz  art. 21, ust.2, pkt.10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021, poz. 2373 t.j. z dnia 2021.12.21) podaję do podaję do publicznej wiadomości informację; że w dniu 20 lipca 2022 rok  została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastkowice, na działkach nr ew. 2314 i 2316 położonych w miejscowości Jastkowice, obręb 0003 Jastkowice, jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica;
Inwestycja obejmować będzie budowę:
 • automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych;( ozn. nr 1)
 • stanowiska dla wozów asenizacyjnych; (ozn. nr 2)
 • komory kraty hakowej wraz z kontenerem; (ozn. nr 4)
 • głównej przepompowni  ścieków; ( ozn. nr 5)
 • wiaty na osad odwodniony; (ozn. nr 14)
 • silosu na wapno; (ozn. nr 15)
oraz przebudowę istniejących obiektów tj.:
 • zbiornika ścieków dowożonych; (ozn.nr 3)
 • komory zasuw/studni rewizyjnej; (ozn. nr 6)
 • osadnika wstępnego; (ozn. nr 7)
 • osadnika  wtórnego; (ozn. nr 10)
 • komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO; (ozn. nr 8)
 • reaktora przepływowego; (ozn.nr 9)
 • budynku technicznego; (ozn. nr 11)
 • budynku  socjalno- technicznego; (ozn. nr 12)
 • wiaty na granulat, komory pomiarowej; (ozn. nr 13)
 
Inwestor:  GMINA PYSZNICA UL. WOLNOŚCI 322, 37-403 PYSZNICA      
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-20
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-20 14:18
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-20 14:21
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.07.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na Rozbudowę farmy fotowoltaicznej o dodatkową moc 1059, 785 KW na działkach nr ew. 2315 i 2317/1, położonych w miejscowości Chwałowice,
(obręb ew. 0002, jednostka ewidencyjna 181804_2 Radomyśl nad Sanem)
”.              

 
Inwestor: Piotr Kawalec prowadzący działalność pod nazwą Deweloper Apklan Piotr Kawalec, ul. Kreczmera 4, 35-065 Rzeszów
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-13
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-13 14:11
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-13 14:17
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 tj. z dnia 2021-04-21), art. 35, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane w związku z art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021-12-21), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 lipca 2022 r. została wydana decyzja nr 264/2022 o pozwoleniu na:  „Budowę zespołu dwóch hal produkcyjnych foli miedzianej wrazz budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz powiązaną infrastrukturą techniczną - ETAP I"

Inwestor: SK NEXILIS POLAND SP. z o.o. ul. L. Tołwińskiego 14,
                  37-450 Stalowa Wola 
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-07-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-07-06 07:48
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-07-06 08:01
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 tj. z dnia 2021-04-21), art. 35, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane w związku z art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021-12-21), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 lipca 2022 r. została wydana decyzja nr 261/2022 na „ Budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych ( elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 40/1, położonej w miejscowości Dąbrowa, (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.
Inwestor: POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44 , 07-305 Andrzejewo
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-05
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-05 14:55
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-05 14:58
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 tj. z dnia 2021-04-21), art. 35, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane w związku z art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021-12-21), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 lipca 2022 r. została wydana decyzja nr 260/2022 na „ Budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych ( elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 95/1, położonej w miejscowości Łysaków, (obręb ew. 0014 Łysaków, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.
Inwestor: POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44 , 07-305 Andrzejewo
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-05
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-05 14:51
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-07-05 14:53
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.06.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „ Budowę elektrociepłowni wraz z wiatą magazynu paliwa, baterią zbiorników chłodzących, układem odpylania i odprowadzania spalin oraz podziemnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, budowę zewnętrznych instalacji energii elektrycznej i wodociągowej na działce nr ew.  937/4, położonej w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-06-15
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-06-15 12:05
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-27 13:26
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.05.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „ Budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych ( elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 95/1, położonej w miejscowości Łysaków, (obręb ew. 0014 Łysaków, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.              
 
Inwestor: POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44 , 07-305 Andrzejewo
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-06-09
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-06-09 14:20
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-06-09 14:23
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.06.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „ Budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych ( elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 40/1, położonej w miejscowości Dąbrowa, (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.              
 
Inwestor: POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44 , 07-305 Andrzejewowięcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-06-09
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-06-09 14:24
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-06-09 14:26
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.06.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastkowice 

Inwestor: Gmina Pysznica ul .Wolności 322, 37-403 Pysznica  

 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 46.95 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-06-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-06 13:21
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-27 13:28
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.06.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastkowice 

Inwestor: Gmina Pysznica ul .Wolności 322, 37-403 Pysznica  

 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-06-06
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-06-06 13:21
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 maja 2022 r. została wydana decyzja nr 209/2022
na „Budowę wiaty magazynowej
na biomasę w zakładzie produkcyjnym PPH Dankros Sp. z o.o. na działce nr ew.  937/4, położonej w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.

 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-05-27
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-27 11:17
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-27 11:18
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 t.j z dnia 2021-04-21)  oraz art. 21, ust. 2, pkt. 10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2021, poz. 2373 tj. z dnia 2021.12.21) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 maja 2022 rok został złożony wniosek o pozwolenie na budowę ( uzupełniony o braki formalne w dniach: 13-05-2022 rok oraz 19-05-2022 rok) na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa zespołu dwóch hal produkcyjnych foli miedzianej wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz powiązaną infrastrukturą techniczną – ETAP I obejmujące:
 • Halę produkcyjną nr 1 ( BU 1) wraz z zapleczem socjalno-biurowym;
 • Halę produkcyjną nr 2 (BU 2) wraz z zaplecze socjalno-biurowym;
 • Budynek oczyszczalni ścieków (BU 4);
 • Budynek magazynu opakowań (BU 5);
 • Budynek magazynu surowców (BU 6);
 • Budynek składowania odpadów (BU 7);
 • Budynek warsztatu (BU 8);
 • Stację transformatorową ( 3 transformatory olejowe) z budynkiem GPO (Główny Punkt Odbioru - BU 9);
 • Budynek kotłowni gazowej (BU 10);
 • Budynek pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem wody ( BU 11);
 • Budynek wartowni ( BU 12);
 • Estakadę technologiczną łączącą halę nr 1 i halę nr 2 z budynkiem kotłowni;
 • Wagi samochodowe ( 2 sztuki);
 • Zewnętrzne instalację: wodociągową wody bytowej, wodociągową wody technologicznej, przeciwpożarową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej (wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi wody czystej i wody brudnej) gazu, elektryczną oraz teletechniczną;
 • Dwa parkingi dla samochodów osobowych ( parking dla samochodów osobowych pracowników produkcyjnych i biurowych oraz gości, parking dla samochodów osobowych dyrekcji);
 • Drogi wewnętrzne wraz z placami składowymi i manewrowymi;
 • Drogę dojazdową do terenu inwestycji ( na działkach nr 106/2, 105, 159/1);
 • Przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej ( ul. Grabskiego, dz. nr 77/20, 106/1).
 
Inwestor: SK NEXILIS POLAND SP Z.O.O UL. LUDWIKA TOŁWIŃSKIEGO 14, 37-450 STALOWA WOLA.
 
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-05-19
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-19 14:42
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-19 14:44
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 maja 2022 r. została wydana decyzja nr 183/2022
na „ Budowę kotłowni z kotłem o mocy 6MW wraz z instalacjami wewnętrznymi, technologii obiegu ciepła, sprężonego powietrza, wentylacji, wody zimnej, instalacji elektrycznej, rozbiórki kotłowni 850kW i komina na działce nr ew. 937/3 budowę przyłącza wody, zalicznikowej instalacji elektrycznej na działkach 937/3, 937/4 przebudowę i budowę wewnątrzzakładowej sieci ciepłowniczej na działkach nr ew. 937/3, 937/4, 939, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików ”.
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-05-16
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-16 09:36
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-16 09:38
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.04.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,, Budowę wiaty magazynowej na biomasę w zakładzie produkcyjnym PPH Dankros Sp. z o.o. na działce nr ew.  937/4, położonej w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.

 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-05-06
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-06 14:34
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-05-06 14:36
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.04.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,, Budowę kotłowni z kotłem o mocy 6MW wraz z instalacjami wewnętrznymi, technologii obiegu ciepła, sprężonego powietrza, wentylacji, wody zimnej, instalacji elektrycznej, rozbiórki kotłowni 850kW i komina na działce nr ew. 937/3 budowę przyłącza wody, zalicznikowej instalacji elektrycznej na działkach 937/3, 937/4 przebudowę i budowę wewnątrzzakładowej sieci ciepłowniczej na działkach nr ew. 937/3, 937/4, 939, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,DANKROS” Sp. z o.o., ul. Tartak 30, 37-470 Zaklików
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-04-21
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-21 09:19
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-21 09:21
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.04.2022 r.  roku została wydana decyzja nr 128/2022 w sprawie: ,,Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części dwóch hal magazynowych na hale produkcyjne, przebudowy hali produkcyjnej z instalacją do produkcji napojów, budowy zbiornika CO 2 na terenie działek nr ew. 102/32, 167/4, położonych obręb ewidencyjny 181801_1/0006 Lasy Państwowe, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola  przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Inwestor: Q-BEV Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 429.97 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-04-11
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-04-11 13:28
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-04-11 13:32
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.03.2022 r. dokonano zgłoszenia
na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Laski – Korabina w m. Laski, na działkach nr ew. 241/1, 485/53, 241/2 położonych w obrębie ew. 0002 Laski, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów”.

 
Inwestor: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola

więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-04-01
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-01 14:05
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-01 14:07
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.03.2022 r. dokonano zgłoszenia
na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w m. Maziarnia, Kołodzieje, na działkach nr ew. 3389/1, 3389/2, 4498 położonych w obrębie ew. 0008 Przyszów oraz na działkach nr ew. 269/1, 269/2, 807/4 położonych w obrębie ew. 0005 Maziarnia, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów”.

 
Inwestor: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-04-01
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-01 14:07
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-04-01 14:09
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.03.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części hal magazynowych na halę produkcyjną, przebudowę hali produkcyjnej z instalacją do produkcji napojów, budowa zbiornika na CO wraz z instalacją zewnętrzną CO na terenie działek nr ew. 102/32, 167/4 położonych obręb ewidencyjny 181801_1.0006 Lasy Państwowe, jednostka ewidencyjna 181801_1 Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1" 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 418.60 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-03-16
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-03-16 16:10
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-03-16 16:12
Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2020, poz. 283) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7 lutego 2022 r. została wydana decyzja nr 33/2022  zmieniająca pozwolenie Starosty Stalowowolskiego Nr 84/2017 z dnia 24.02.2017 r. wydane dla Fieldstone Investments II Sp. z o.o. , ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa, na budowę  „Plantacji żurawiny wielkoowocowej Wantuch w miejscowości Nowiny, gmina Radomyśl nad Sanem” realizowanej na działkach nr ew. 861/6, 861/9, 861/10, 861/16, 861/17, 861/18, 861/20, 861/34, 861/33, 890, 893, 894, 918/1, 921 położonych w obrębie ew. 5-Nowiny, na działce nr ew. 1741 położonej w obrębie ew. 7-Pniów oraz na działce nr ew. 2062 położonej w obrębie ew. 8-Radomyśl nad Sanem” (zmienione decyzją nr 21/2018 z dnia 10.01.2018 r. oraz zmienione decyzją nr 713/2019 r. z dnia 06.11.2019 r.), w zakresie: powiększenia kwater B13, B14, B15, B16 przeznaczonych do uprawy żurawiny, wraz z rozbudową systemu nawadniającego i odwadniającego kwatery, powiększenia zbiornika dolnego i związaną z tym likwidacją istniejącej grobli, zmianą długości rowu odprowadzającego wodę ze zbiornika dolnego do rzeki Strachodzkiej, powiększenia zbiornika uśredniającego, zmiany długości doprowadzalnika, doprowadzającego wodę z rzeki Strachodzkiej do zbiornika uśredniającego, połączenia zbiornika górnego i uśredniającego - likwidacja grobli, zmiany przebiegu rowów nawadniająco – odwadniających, budowy nowych kwater A17, A18 i B17 przeznaczonych do uprawy żurawiny, wraz z systemem nawadniającym i odwadniającym kwatery na działkach  nr ew. 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 917, 919, 920, 921, 922, 861/34, 861/37, 861/39, 861/41, 861/42, 912/2, 913/2, 914/2, 915/2, 916/2, 918/2, 918/1 położonych w obrębie 5 Nowiny, jednostka 181804_2 Radomyśl nad Sanem.
 
Inwestor: Fieldstone Investments II Sp. z o.o. , ul. Jagiellońska 55A, 03-301 Warszawa
          – pełnomocnik Pan Ireneusz Pankowski zam. ul. Podleśna 5/12. 37-450 Stalowa Wola
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-02-16
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-02-16 11:43
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2022-02-16 11:46
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.01.2022 r.  roku została wydana decyzja nr 12/2022 w sprawie: ,,Budowy fundamentu wraz z zainstalowaniem śrutownicy ,, STEM III" w hali produkcyjnej usytuowanej na terenie działki nr ew. 102/268, położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego 1"

Inwestor: Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 56.00 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2022-01-19
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-01-19 14:07
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2022-01-19 14:09
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.04.2020 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na: ,,Budowę fundamentu wraz z zainstaloaniem śrutownicy STEM III w hali produkcyjnej usytuowanej na terenie działki nr ew. 102/268 położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego1"Inwestor: COGNOR S.A. Odział HSJ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 50.74 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-12-14
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-20 09:52
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-20 09:55
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji nr 716/2021
w dniu 09.12.2021 r. dotyczącej: ,,Rozbudowy budynku sprężarkowni, przebudowy hali obróbki wykończeniowej, oraz przebudowy instalacji zewnętrznej kanlizacji deszczowej na terenie działki nr ew. 102/547 położonej w obrębie ewidencyjnym 181801_1.0006 jednostka ewidencyjna Stalowa Wola przy ul. Mościckiego 2”.Inwestor: Superior Industries Production Sp. z o.o. ul. Mościckiego 2, 37-450 Stalowa Wola  

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 50.76 KB
więcej
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłGrzegorz Nawrocki2021-12-09
Publikujący Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-09 13:35
Modyfikacja Grzegorz Nawrocki - Administracja budowlana 2021-12-09 13:43
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 29.07.2021 r. Plik pdf 29.56 KB
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 09 czerwca 2023r. 02:45:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.