Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
1 2 3 ... 8 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-12-13
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-12-13 14:22
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-12-13 14:25
Zawiadomienie o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za dz. 685_3 obr. 3 Centrum Stalowa Wola
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-12-08
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-12-08 10:35
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-12-08 10:38
Na podstawie art. 29, art. 30 i art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 Starosta Stalowowolski zawiadamia o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu tj. Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Gminie Zaklików  w obrębach ewidencyjnych : Gielnia, Łysaków oraz Łysaków Kolonia,  w powiecie stalowowolskim oraz możliwości zapoznania się z treścią zgromadzonej  dokumentacji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłJustyna Koper-Kędra2021-12-07
Publikujący Justyna Koper-Kędra 2021-12-07 13:25
Modyfikacja Justyna Koper-Kędra 2021-12-07 13:31
Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 Starosta Stalowowolski zawiadamia o odstąpieniu od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu, sporządzonego na lata 2022-2031 dla lasów stanowiących własność Parafii Pysznica i Parafii Jastkowice, położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica w Gminie Pysznica – Powiat Stalowowolski.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłJustyna Koper-Kędra2021-12-06
Publikujący Justyna Koper-Kędra 2021-12-07 11:13
Modyfikacja Justyna Koper-Kędra 2021-12-07 11:22
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-12-02
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-12-02 14:58
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-12-02 15:01
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-12-01
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-12-01 14:34
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-12-01 14:37
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-12-01
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-12-01 14:51
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-12-01 14:54
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 3443 obr. Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-30 09:40
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-30 09:42
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 738_11 obr. Bojanów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-30
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-30 09:39
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-30 09:41
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-11-30
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-30 14:15
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-30 14:18
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-11-25
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-25 14:10
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-25 14:13
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 1213_2 Radomyśl
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:21
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:24
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 817 Zdziechowice Pierwsze
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:24
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:27
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 1711_1 obr. Lipa
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:17
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:19
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 1219 obr. Bojanów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:19
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:21
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 2407 Chwałowice
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:16
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:18
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 269_2 Irena
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:14
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:16
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 858 obr. Kłyżów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:10
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:12
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 1942, 2103, 2252 Zdziechowice Pierwsze
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-19
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:12
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-19 13:14
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 2181 obr. Stany
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-15
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-15 10:12
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-15 10:14
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2021-11-15
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-15 13:23
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2021-11-15 13:25
Postanowienie GN.683.8.2019.DK

Załączniki:

Postanowienie GN.683.8.2019.DK Plik pdf 310.47 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-12
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-12 14:07
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-12 14:09
Postanowienie GN.683.9.2019.DK

Załączniki:

Postanowienie GN.683.9.2019.DK Plik pdf 310.47 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-12
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-12 14:06
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-12 14:08
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z  dz. 442 Stare Baraki
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:05
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:07
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z  dz. 377 Stare Baraki
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:09
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:12
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z  dz. 60_1 Karkówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:03
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:05
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z  dz. 1205_2 Lipa
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:03
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:03
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z  dz. 1231_2 Skowierzyn
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:19
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:20
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z  dz. 361 Stare Baraki
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 14:57
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 14:59
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie ograniczenia z korzystania z  dz. 2406 Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2021-11-02
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:14
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2021-11-02 15:16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola tel. tel. 15 643 37 09 email: powiat@stalowowolski.pl
Wygenerowano: 29 stycznia 2022r. 05:39:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.