Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłJoanna Piechuta - inspektor2024-05-08
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2024-05-08 13:06
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2024-05-08 13:07


Informujemy, że Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli złożył ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja powiatowych szkolnych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej” w dniach od 8 marca do 5 czerwca 2024 r. oraz “Organizacja powiatowych szkolnych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego młodzieży w ramach Licealiady” w dniach od 8 marca do 6 maja 2024 r. na podstawie Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2024-02-23
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2024-02-23 12:34
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2024-02-23 12:42
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2023-11-30
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-11-30 13:45
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-12-01 10:00
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2023-11-30
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-11-30 13:48
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-12-01 10:00
Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza nabór wniosków na  realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu, dofinansowanych ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2024 r.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Wytworzył2023-11-13
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2023-11-13 10:02
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2023-11-13 10:23
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2023-11-02
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-11-02 10:06
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-11-02 13:28

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2024 r.


 

Lp.  

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych przez powiat na realizację zadania  

 

Termin realizacji zadania

 

 

1.

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną na terenie powiatu stalowowolskiego.  

 

68 245,32 zł

 

 

od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

 

 

2.

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie powiatu stalowowolskiego.  

 

68 245,32 zł

 

 

od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

 

UCHWAŁA NR 266/1755/2023 ZARZĄDU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2024 r.


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2023-10-27
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-10-27 10:56
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-10-30 08:33
Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 października 2010 roku wszczyna się  procedurę konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”
 
Konsultacje prowadzone będą od 15 września 2023 roku do
22 września 2023 roku.

 
Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego w zakładce organizacje pozarządowe.
 
Uwagi i opinie odnośnie projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub elektronicznie na  adres e-mail: powiat@stalowowolski.pl, (powinny być opatrzone właściwą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu organizacji).
 
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571).
 
Druk formularza konsultacyjnego można pobrać w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Starostwa Powiatowego
w Stalowej Woli  (pokój nr 412 – IV piętro) lub z BIP Powiatu, w zakładce organizacje pozarządowe.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2023-09-15
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2023-09-15 12:55
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2023-09-15 12:57
Informujemy, że Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli złożył ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej” oraz “Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Licealiady” w dniach od 2 października do 20 grudnia 2023 r. na podstawie Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
Wytworzył2023-09-12
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2023-09-12 11:55
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2023-09-12 12:01
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (koordynator Programu) ogłosił nabór wniosków do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na rok 2024. Wnioskodawcy składają do Wojewodów wnioski na realizację zadań w dwóch egzemplarzach, w nieprzekraczalnym terminie 16 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu wniosku do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego). 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-sposobie-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-ze-srodkow-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030-na-zadania-z-dziedzin-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty-integracyjne-w-2024r

Załączniki:

Informacja o procedurze naboru Plik pdf 1.27 MB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2023-09-04
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-09-04 15:08
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-09-04 15:09
Informujemy, że 16 czerwca 2023 r. zostało ogłoszone i weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z którym 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, stowarzyszenia którym kadencja władz stowarzyszenia upłynęła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu i nie dokonały wyboru władz na kolejną kadencję - zobligowane są do przeprowadzenia wyborów władz w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego tj. w ciągu 60 dni od 1 lipca 2023 r.

 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2023-06-23
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-06-23 15:15

W związku z pismem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego informujemy, że istnieje system informacyjny na stronie: https://internet.gov.pl/, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego.

Każdy może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

Na stronie https://internet.gov.pl/ można:

1.       Sprawdzić dostępność usług

2.       Zgłosić potrzebę zapewnienia dostępu do internetu

3.       Zgłosić pustostan

Każdy może zweryfikować dane, które zostały wprowadzone do systemu informacyjnego. Już teraz obywatele sygnalizują, że np. system pokazuje punkt jako tzw. białą plamę, tymczasem w danym punkcie adresowym usługi szerokopasmowego dostępu do internetu są dostępne. Bywa też, że operator deklaruje zasięg rzeczywisty, jednak po sprawdzeniu okazuje się on teoretyczny lub parametry usług nie odpowiadają tym zadeklarowanym w systemie.

Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet.


 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2023-01-27
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-01-27 13:15
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2023-01-27 13:17

Informacja o złożonych ofertach, ofertach niespełniających wymogów formalnych, o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań

INFORMACJA

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2023 r.


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2022-11-24
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2022-11-24 13:53
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2023-10-27 10:55
Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza nabór wniosków na  realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu,
dofinansowanych ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2023 r.
 
Wnioski o dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu mogą składać instytucje kultury, stowarzyszenia kulturalne i sportowe, kluby sportowe, jak również inne podmioty prawne prowadzące działalność statutową w tychże dziedzinach.
 
Priorytetowe obszary działań w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmują:
 1. Wspieranie ciekawych form edukacji kulturalnej i artystycznej służących podnoszeniu kompetencji twórczych, istotnych dla  rozwoju  kapitału społecznego w powiecie.
 2. Wspieranie różnych zadań z zakresu animacji społeczno – kulturalnej, mającej na celu ułatwienie społeczności powiatowej udziału w bardziej aktywnym i twórczym życiu.
 3.  Wspieranie różnorodnych  przedsięwzięć skierowanych do różnych grup wiekowych służących  promowaniu czytelnictwa i literatury.
 4. Wspieranie  imprez tematycznie związanych ze spuścizną polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu lasowiackiego, połączonych ze współczesnymi kontekstami ich występowania.
 5.  Wpieranie wartościowych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak                       i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży.
 
Priorytetowe obszary działań w ramach kultury fizycznej i sportu obejmują:
 1. Wspieranie ciekawych przedsięwzięć w sferze kultury fizycznej i sportu, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie organizacji znaczących zawodów w różnych dyscyplinach sportowych                                o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim. 
 3. Wspieranie różnych form aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego, skierowanych do różnych grup wiekowych.
 4. Wspieranie różnych form aktywności sportowej i ruchowej dla osób niepełnosprawnych.
 
Złożone wnioski na dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie kultury i sportu będą oceniane wg następujących kryteriów:
 1. charakter ponadgminny zadania publicznego (kryterium formalne i obligatoryjne na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, którego niespełnienie powoduje oddalenie wniosku),
 2. zgodność zadania z priorytetowymi obszarami działań, podanych w niniejszym ogłoszeniu
  o naborze wniosków,
 3. proponowaną jakość wykonania zadania poprzez kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty będą realizować zadanie publiczne,
 4. innowacyjność i oryginalność realizowanego zadania publicznego oraz ilość beneficjentów do których jest ono skierowane,
 5. celowość realizowanego zadania publicznego w kontekście zaspokojenia potrzeb społecznych,
 6. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (minimum 20%).
                                       
Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury bądź sportu podejmie Zarząd Powiatu Stalowowolskiego, który przy jej  podjęciu będzie się kierował  powyższymi kryteriami oceny zadania publicznego.
 
Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15.

Termin składania wniosków upływa z dniem 2 grudnia 2022 roku, o godz. 15.00.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Wnioski złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela pani Lilą Wojciak – główny specjalista ds. kultury, sportu i zdrowia
w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli pod numerami telefonów - 15 643 36 54 lub osobiście w pokoju nr 408 (IV piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2022-11-15
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2022-11-15 09:00
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2022-11-15 09:05
Ogłoszenie o wszczęciu procedury konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok
 
Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 października 2010 roku informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”
 
Konsultacje prowadzone będą od 9 listopada 2022 roku do 15 listopada  2022 roku.
 
Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego.
 
Uwagi i opinie odnośnie projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub elektronicznie na  adres e-mail: powiat@stalowowolski.pl, (powinny być opatrzone właściwą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu organizacji).
 
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1327 z późn. zm.).
 
Druk formularza konsultacyjnego można pobrać w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli  (pokój nr 412 – IV piętro) lub z BIP Powiatu.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2022-11-08
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2022-11-08 14:42
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2022-11-09 08:03
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2022-11-03
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2022-11-03 14:30
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2022-11-03 14:33
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2023 roku.

UCHWAŁA Z OGŁOSZENIEM


Wzór oferty


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2022-10-27
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2022-10-27 13:22
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2022-10-27 15:28
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  (koordynator Programu) ogłosił nabór wniosków do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na rok 2023. Wnioskodawcy składają do Wojewodów wnioski na realizację zadań w dwóch egzemplarzach, w nieprzekraczalnym terminie 15 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu wniosku do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego). 

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-naborze-na-2023-r---program-integracji-edukacja-mieszkalnictwo-innowacyjne-projekty
 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2022-10-04
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-10-04 14:34
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-10-04 14:35
Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt. 2 Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 października 2010 roku informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.”
 
Konsultacje prowadzone będą od 9 września 2022 roku do 15 września  2022 roku.
 
Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stalowowolskiego w zakładce organizacje pozarządowe.
 
Uwagi i opinie odnośnie projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub elektronicznie na  adres e-mail: powiat@stalowowolski.pl, (powinny być opatrzone właściwą pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu organizacji).
 
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1327 z późn. zm.).
 
Druk formularza konsultacyjnego można pobrać w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Starostwa Powiatowego
w Stalowej Woli  (pokój nr 410 – IV piętro) lub z BIP Powiatu, w zakładce organizacje pozarządowe.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2022-09-08
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2022-09-09 08:27
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2022-09-09 09:06
Sprawozdanie z realizacji rocznego „Programu Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2022-03-31
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2022-04-27 10:34
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2022-04-27 10:35

Oferty realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 

Informujemy, że Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli złożył ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej” oraz “Organizacja powiatowych imprez sportowych systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach Licealiady” w dniach od 14 marca do 10 czerwca 2022 r. na podstawie Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłEwelina Gul2022-02-22
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2022-02-22 15:20
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2022-02-23 13:57
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2021-11-26
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-11-26 13:45
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-11-29 13:40
Fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), zgodnie z rodziałem 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.), są zobligowane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie: https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez osoby uprawnione. Należy pamiętać o dokonywaniu aktualizacji danych w CRBR.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) instytucjami obowiązanymi są:
 • fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167),
 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawą utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
w zakresie, w jakim przyjmują i dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które się wydają ze sobą powiązane.

Podmioty te są zobowiązane są do realizowania następujących obowiązków wynikających z w/w ustawy:
 1. Wdrożyć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ją aktualizować.
 2. Zapewnić udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
 3. Opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Zawiadamiać Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 5. Identyfikować i oceniać ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.
 6. Stosować środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ustawy
  w przypadkach, o których mowa art. 35 ustawy oraz udokumentować ich stosowanie.
 7. Przechowywać dokumentację związaną z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.
 8. Wyznaczyć kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, a w przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający, wyznaczyć spośród członków tego organu osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie.
Fundacje powołane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawą utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powinny złożyć oświadczenie dotyczące dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które się wydają ze sobą powiązane. W przypadku zaistnienia zmiany sytuacji opisanej w złożonym oświadczeniu – w/w instytucje powinny złożyć zaktualizowane oświadczenie (oświadczenie do pobrania w załączniku).

Zachęcamy do monitorowania komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif
 

Załączniki:

Oświadczenie Plik doc 30.50 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMagdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-11-19
Publikujący Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2021-11-19 13:42
Modyfikacja Magdalena Sołtys-Kurek - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2022-04-28 14:51
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2021-11-05
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-11-05 10:10
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2022 roku.

Oferta - wzór dokumentu

UCHWAŁA

OGŁOSZENIE
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2021-10-21
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-10-22 09:07
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2021-10-22 09:47
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłTomasz Wosk2021-02-19
Publikujący Joanna Piechuta - inspektor 2021-02-19 12:09
Modyfikacja Joanna Piechuta - inspektor 2021-02-19 12:14
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2020-12-03
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2020-12-03 12:07
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2020-12-04 12:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum