XML

Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20.07.2022 r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 t.j.  z dnia 2021- 04- 21) oraz  art. 21, ust.2, pkt.10 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021, poz. 2373 t.j. z dnia 2021.12.21) podaję do podaję do publicznej wiadomości informację; że w dniu 20 lipca 2022 rok  została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastkowice, na działkach nr ew. 2314 i 2316 położonych w miejscowości Jastkowice, obręb 0003 Jastkowice, jednostka ewidencyjna 181803_2 Pysznica;
Inwestycja obejmować będzie budowę:
 • automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych;( ozn. nr 1)
 • stanowiska dla wozów asenizacyjnych; (ozn. nr 2)
 • komory kraty hakowej wraz z kontenerem; (ozn. nr 4)
 • głównej przepompowni  ścieków; ( ozn. nr 5)
 • wiaty na osad odwodniony; (ozn. nr 14)
 • silosu na wapno; (ozn. nr 15)
oraz przebudowę istniejących obiektów tj.:
 • zbiornika ścieków dowożonych; (ozn.nr 3)
 • komory zasuw/studni rewizyjnej; (ozn. nr 6)
 • osadnika wstępnego; (ozn. nr 7)
 • osadnika  wtórnego; (ozn. nr 10)
 • komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO; (ozn. nr 8)
 • reaktora przepływowego; (ozn.nr 9)
 • budynku technicznego; (ozn. nr 11)
 • budynku  socjalno- technicznego; (ozn. nr 12)
 • wiaty na granulat, komory pomiarowej; (ozn. nr 13)
 
Inwestor:  GMINA PYSZNICA UL. WOLNOŚCI 322, 37-403 PYSZNICA      
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 20.07.2022 r. Plik pdf 255.59 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-07-20
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-20 14:18
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-07-20 14:21