XML

Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 09.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 2373) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.06.2022 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „ Budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych ( elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2,0 MW, budowę kontenerowej stacji transformatorowej, instalacji elektroenergetycznej nN oraz utwardzenie terenu wraz z miejscem postojowym, zlokalizowanych na działce nr ew. 40/1, położonej w miejscowości Dąbrowa, (obręb ew. 0003 Dąbrowa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików)”.              
 
Inwestor: POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44 , 07-305 Andrzejewo


Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 09.06.2022 r. Plik pdf 378.34 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2022-06-09
Publikujący Agnieszka Pilch - inspektor 2022-06-09 14:24
Modyfikacja Agnieszka Pilch - inspektor 2022-06-09 14:26