XML

LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego - 22 lutego 2024 r.

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuję LVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 22 lutego 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zawarcia Porozumienia w celu utworzenia Społeczności Energetycznej obejmującej Powiat Stalowowolski oraz gminy Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Stalowa Wola, Zaklików, Zaleszany i realizacji projektu o nazwie „Organizacja Społeczności Energetycznej
w Powiecie Stalowowolskim”.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego  w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli oraz określenie terminu zwołania jej pierwszego posiedzenia.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2024 rok.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039.
8.    Zakończenie obrad Sesji.
    

    Ryszard Andres
    Przewodniczący Rady Powiatu


Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłJędrzej Toman2024-02-19
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2024-02-19 12:49
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2024-02-20 14:35