XML

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowaczej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowaczej "Podleśna Przystań" w Stalowej Woli (w załączniku).
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w załączniku).
Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (do pobrania w załączniku).
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych (do pobrania w załączniku).
Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania w załąćzniku).
Oświadczenie o braku karania zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych (do pobrania w załączniku).
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłMaria Mostrąg - Sprawy osobowe2021-03-05
Publikujący Maria Mostrąg - Sprawy osobowe 2021-03-05 11:11
Modyfikacja Maria Mostrąg - Sprawy osobowe 2021-03-05 11:23