Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za dz.578_1 obr. Charzewice