Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się 23 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym przy ul. Podleśnej 15 w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:30.

Proponowany porządek obrad:
1.    Rozpoczęcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zapoznanie się wykonaniem budżetu za I półrocze 2021 r.
4.    Zapoznanie z wykonaniem budżetu i realizacją zadań przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz stopniem zaawansowania finansowo-rzeczowego inwestycji w Szpitalu Powiatowym.
5.    Opiniowanie materiałów na Sesję Rady Powiatu.
6.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie obrad.

    
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Gospodarczego

Aleksander Jabłoński