Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - 483-71.pdf do treści 2020-11-30 08:25 Sylwia Żak
Dodano plik - 483 - załącznik (Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2019).pdf do treści 2020-11-30 08:25 Sylwia Żak
Dodano plik - 483 - załącznik - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019.pdf do treści 2020-11-30 08:25 Sylwia Żak
Dodano plik - 483 - załącznik - Tabela nr 5 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej za 2019 rok.pdf do treści 2020-11-30 08:25 Sylwia Żak
Dodano plik - 483 - załącznik - Tabela nr 4 - Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Stalowowolskiego w 2019 roku.pdf do treści 2020-11-30 08:25 Sylwia Żak
Dodano plik - 483 - załącznik - Tabela nr 3 - Zestawienie rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Stalowowolskiego w 2019 roku.pdf do treści 2020-11-30 08:25 Sylwia Żak
Dodano plik - 483 - załącznik - Tabela nr 2 - Wykonanie wydatków Powiatu Stalowowolskiego za 2019 rok.pdf do treści 2020-11-30 08:25 Sylwia Żak
Dodano plik - 483 - załącznik - Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2019 ROK.pdf do treści 2020-11-30 08:25 Sylwia Żak
Dodano plik - 483 - załącznik - Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stalowowolskiego za 2019 rok - Tabela nr 8.pdf do treści 2020-11-30 08:25 Sylwia Żak
Dodano plik - 483 - załącznik - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i jst.pdf do treści 2020-11-30 08:25 Sylwia Żak
Utworzono treść 2020-11-30 08:24 Sylwia Żak Podgląd treści
powrót