XML

Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 22.10.2021 r.

Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.10.2021 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,,Budowę wiaty dla potrzeb istniejącego zakładu przerobu surowca drzewnego wraz z wewnętrzną i z zewnętrzną instalacją elektryczną oraz placem utwardzonym na działce nr ew. 2031/1 położonej w obrębie 0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Zaklików”.
 
Inwestor: Mieczysław Toś, prowadzący działalność pod nazwą Zakład Przemysłu Drzewnego w Lipie, ul. Janowska 9, 37-470 Zaklików
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 22.10.2021 r. Plik pdf 29.78 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-10-22
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-22 12:03
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-10-22 12:03