XML

Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 13.07.2021 r.

Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.06.2021 r. został złożony wniosek
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,,Rozbudowę suszarni dla potrzeb istniejącego zakładu przerobu surowca drzewnego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr ew. 2031/1 położonej w obrębie 0012 Lipa, jednostka ewidencyjna 181805_5 Lipa”.

 
Inwestor: Mieczysław Toś, zam. Lipa, ul. Janowska 9, 37-470 Zaklików
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 13.07.2021 r. Plik pdf 26.72 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-07-13
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-07-13 12:49
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-07-13 12:49