XML

Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25.05.2021 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz. U. z 2021, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.04.2020 r.  roku został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na ,,Rozbudowę obiektu oczyszczalni ścieków w Zaklikowie, w zakresie: remontu pompowni ścieków, budowy stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych, przebudowy zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych, przebudowy i rozbudowy budynku technicznego oczyszczalni ścieków, budowy dwóch wiat do składowania i suszenia osadu, przebudowy i remontu budynku socjalno – technicznego, usytuowanych na działkach nr ew. 1234, 1235, położonych w obrębie 0001 Zaklików, jednostka ewidencyjna 181805_4 Zaklików”.
 
Inwestor: Gmina Zaklików, ul. Zachodnia 15, 37-470 Zaklików
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25.05.2021 r. Plik pdf 31.74 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAgnieszka Ilnicka2021-05-25
Publikujący Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-05-25 11:48
Modyfikacja Agnieszka Ilnicka - inspektor 2021-05-25 11:53