1 2 ... 18 
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2023-01-20
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2023-01-20 10:36
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2023-01-20 10:45
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany wypłyconego odcinka gazociągu DN 400/500 Rozwadów - Sandomierz w m. Charzewice i Turbia oraz wymiany odcinka zasilającego SRP Turbia wraz z ZZU i monoblokiem

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 37.92 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2023-01-19
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-01-19 12:05
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-01-19 12:19
Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008r.    o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz.1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Przedsiębiorcy działającego pod nazwą: Grzegorz Ziółkowski „Ziół – Piach”, Wydobywanie Piasku, Łysaków 27, 37-470 Zaklików, decyzją Starosty Stalowowolskiego z dnia 28.12.2022r., znak: GP.6522.7.2022.AZ, została zmieniona koncesja  na wydobywanie piasku ze złoża „Łysaków – Ziółkowska”, położonego w miejscowości Łysaków,  (w obrębie nieruchomości gruntowych nr ew. 98/3, 98/4, 98/5), gm. Zaklików, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie, o powierzchni 1, 9838 ha oraz informuję o możliwości zapoznania sie z jej treścią oraz dokumentacją sprawy .
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAlicja Zabawa - Geolog Powiatowy2023-01-19
Publikujący Alicja Zabawa - Geolog Powiatowy 2023-01-19 12:27
Modyfikacja Alicja Zabawa - Geolog Powiatowy 2023-01-19 13:27
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego - Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągu DN500 i DN400/500 Rozwadów-Sandomierz.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 40.42 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłŁukasz Lebioda2023-01-19
Publikujący Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-01-19 12:16
Modyfikacja Łukasz Lebioda - Inwestycje i zamówienia publiczne 2023-01-19 12:20
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 650 obr. Pilchów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2023-01-18
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-18 13:43
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-18 13:51
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 1738_2 oraz 1741_2 obr. Turbia
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2023-01-18
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-18 13:45
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-18 13:53
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 890 obr. Brandwica
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2023-01-18
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-18 13:41
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-18 13:49
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 288 obr. Majdan Zbydniowski
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2023-01-18
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-18 13:46
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-18 13:55
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2023-01-11
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2023-01-11 09:48
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2023-01-11 09:56
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2023-01-11
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2023-01-11 09:45
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2023-01-11 09:54
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2023-01-10
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2023-01-10 13:19
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2023-01-10 13:27
Starosta Stalowwolski zawiadamia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na środowisko Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, sporządzonego na lata 2023-2032 dla lasów stanowiacych wlasność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Radomyślu n. Sanem

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 454.37 KB
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłJustyna Koper-Kędra2023-01-09
Publikujący Justyna Koper-Kędra 2023-01-09 13:02
Modyfikacja Justyna Koper-Kędra 2023-01-09 13:14
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 47_1 obr. Łysaków Kolonia
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2023-01-03
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-03 13:25
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-03 13:33
Ogłoszenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej za działkę 585_1 obr. Charzewice
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2023-01-03
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-03 09:01
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2023-01-03 09:09
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29.12.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Powiatu Stalowowlskiego przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAlicja Mach - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu2022-12-30
Publikujący Klaudia Marczak 2022-12-30 12:24
Modyfikacja Klaudia Marczak 2022-12-30 12:26
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 543 obr. Stare Baraki
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-29
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-29 11:40
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-29 11:48
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-28
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-28 15:02
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-28 15:12
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o przepradzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego Planu Urzadzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w Gminie Zaklików w obrębach ewidencyjnych: Goliszowiec, Janiki, Kruszyna, Lipa w Gminie Zaklików, w powiecie stalowowolskim oraz możliwości zapoznania się z treścią zgromadzonej dokumentacji.
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłAdministrator BIP2022-12-27
Publikujący Jakub Andres - administrator 2022-12-27 14:36
Modyfikacja Jakub Andres - administrator 2022-12-27 14:38
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 2867 obr. Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-21 12:42
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-21 12:54
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 560 obr. Dąbrowa Rzeczycka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-21 12:40
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-21 12:48
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 236 obr. Wola Rzeczycka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-21 12:44
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-21 12:51
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 3474 obr. Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-21
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-21 12:46
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-21 12:54
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 205 obr. Zbydniów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-20
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-20 14:09
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-20 14:17
Zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia postepowania o ograniczeniu korzystania z dz. 423_1 obr. Skowierzyn
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-20
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-20 14:11
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-20 14:19
Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym za dz. 585_1 obr. Charzewice
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-14
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-14 14:37
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-14 14:44
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 1725 obr. Zaklików
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-12
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-12 12:11
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-12 12:19
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłArtur Gierak - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami2022-12-12
Publikujący Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-12-12 11:27
Modyfikacja Artur Gierak - Z-ca Naczelnika WGiGN 2022-12-12 11:35
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działki 727 obr. Pilchów
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-12
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-12 12:09
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-12 12:17
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o ogreniczeniu korzystania z działek 372 oraz 373 obr. Dzierdzówka
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-12
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-12 12:13
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-12 12:20
Ogłoszenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej za działkę 106_7 obr. Pysznica
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłDawid Krasoń2022-12-09
Publikujący Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-09 11:40
Modyfikacja Dawid Karsoń - Gospodarka nieruchomościami skarbu państ 2022-12-09 11:47
rozwiń archiwum
zwiń archiwum