XML

XLI Sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego - 29 września 2022 r.

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 29 września 2022 r. w Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli (aula). Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego.
4.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
5.    Sprawozdanie z realizacji programu „Promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Stalowowolskim na lata 2021-2025”.
6.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stalowowolskiego za I półrocze 2022 roku.
7.    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego.
8.    Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.
9.    Informacja na temat działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli.
10.    Informacja na temat działalności Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Stalowej Woli.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Stalowowolskiego na 2022 rok.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wolne wnioski i informacje.
14.    Zakończenie obrad Sesji.


Ryszard Andres
Przewodniczący Rady Powiatu
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Stalowej Woli
WytworzyłKatarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodpłatnej pomocy prawnej2022-09-19
Publikujący Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2022-09-19 12:43
Modyfikacja Katarzyna Myszka - Obsługa Rady Powiatu, koordynacja nieodp 2022-09-22 10:27